برای دانلود جزوه فصل دوم ریاضی کلاس دهم به ادامه مطلب مراجعه کنید :

چند نمونه از مباحثی که در این جزوه خواهید دیدعبارتند از : اتحاد مثلثاتی ، نسبت های مثلثاتی ، کسینوس ،سینوس  و تانژاننت

دانلود جزوه فصل مثلثات + تست

(جزوه فصل دوم ریاضی دهم (مثلثات ) + تست) :