سوم ابتداییدوره ابتدایی

سوالات درس به درس علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ فصل سوم، مواد اطراف ما

سوالات درس به درس علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ فصل سوم، مواد اطراف ما  دز ادامه مطلب:

1-ماده چند حالت دارند؟

پاسخ: سه حالت  است شامل: جامد، مایع و گاز.

2-ھوا مادّه ای است که حالت …………….. دارد.

پاسخ:گاز

 3-ھوا مانند صابون و آب ، یک …………… است.

پاسخ: ماده 

4-صابون حالت ……………….. و آب حالت …………….. دارد.

پاسخ: جامد – مایع


5-به چه موادی مایع می گویند؟مثال بزنید.

پاسخ:به موادی که جرم دارند اما حجم معینی ندارند و حجم ظرف را به خود می گیرند مایع میگویند.مانند :آب و شیر.

6-به چه موادی گاز می گویند؟دو ماده بنویسید که حالت آن ھا گاز باشد.

پاسخ: به موادی که در ھمه جای ظرف پخش می شوند گاز می گویند.مانند:ھواو بخار آب.

7-فرق بین مایعات و گازھا چیست؟

پاسخ: گازھا در ھمه جای ظرفی که در آن قرار میگیرند پخش می شوند.

اما مایعات به اندازه ی مقدارشان در ظرف پخش می شوند.


8-چھار مورد از کاربرد گازھا را بنویسید.

پاسخ:باد کردن بادکنک

– کپسول اکسیژن برای تنفس بیماران

– تنفس کردن غواصان در زیر دریا

– کپسول آتش نشانی برای خاموش کردن آتش.

10-انسا نھا و ھمه ی گیاھان و جانوران برای زنده ماندن به  ……….. نیاز دارند.

پاسخ: ھوا

 11-ذوب را تعریف کنید.

پاسخ: تبدیل یک ماده از حالت جامد به حالت مایع را ذوب می گویند.

12-برای تبدیل کردن مواد جامد به مایع،به …………. نیاز داریم.

پاسخ: گرمای کافی

13-یک آزمایش بنویسید که ذوب شدن ماده ای را نشان دھد.

پاسخ: بستنی ماده جامد است که اگر به مقدار کافی گرم شود،به مایع تبدیل می شود یعنی ذوب می شود.

حتما بخوانید:  نمونه سوالات فارسی سوم دبستان

14-انجماد را تعریف کنید.

پاسخ:  تبدیل یک ماده از حالت مایع به جامد را انجماد می گویند.

15-یک آزمایش بنویسید که انجماد مواد را نشان دھد.

پاسخ: اگر آب را در فریزر قرار دھیم بعد از گذشت چند ساعت شاھد یخ زدن آب خواھیم بود. این اتفاق انجماد را نشان می دھد.

16-تبخیر را تعریف کنید.

پاسخ: تبدیل یک مادّه از حالت مایع به گاز را تبخیر می گویند.

17-یک ازمایش بنویسید که تبخیر را نشان دھد.

پاسخ: بخار شدن آب درون غذا بر اثر حرارت،به این تغییر حالت مایع به بخار،تبخیر می گویند.

18-دلیل تبخیر آب ھای روی زمین چیست؟

پاسخ: گرمای نور خورشید.

19-آیا مواد ھمیشه به یک حالت باقی می مانند؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید

پاسخ:.خیر  زیرا می توان ماده مایعی را با حرارت دادن به گاز تبدیل کرد و یا مادّه ی جامدی را با حرارت دادن به مایع تبدیل کردو….

 

بقیه سوالات علوم سوم ابتدایی را در لینک های زیر مشاهده کنید: 

  1.  

    سوالات درس به درس علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ فصل سوم، مواد اطراف ما (1) دز ادامه مطلب|سوالات درس به درس علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ فصل سوم، مواد اطراف ما (1)| سوالات درس به درس علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ فصل سوم، مواد اطراف ما (1)| دز |علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ فصل سوم| علوم سوم ابتدایی همراه با جواب فصل سوم|علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ درس سوم مواد اطراف

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا