مرجع کنکور ایران

دانلود رایگان نمونه سوال جزوه و تست کنکور

در سایت مرجع کنکور ایران نمونه سوال و تحقیق دروس مختلف اورده شده است

نمونه سوالات متن درس ۳ سوم «ما و دگرگونی‌های فرهنگی» فصل ۴ چهارم کتاب تحلیل فرهنگی پایه دوازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس دوم فصل چهارم تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی

سوالات متن درس سوم فصل چهارم تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی
سوالات متن درس سوم فصل چهارم تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی

نمونه سوال های متن امتحانی درس 3 سوم فصل چهارم تحلیل فرهنگی دوازدهم

۱) پدیده های نوظهوری که در زندگی ما خودنمایی می کنند و نشان دهنده تغییرات در لایه های بیرونی و درونی فرهنگ هستند را بنویسید.

پاسخ: فناوری های نوین ارتباطی، سبک جدید زندگی،روش های نوین برگزاری مراسم جشن ها یا عزاداری ها، مکاتب فکری و معنوی، تحولات هویتی و قومی

۲) تغییرات در لایه های بیرونی و درونی فرهنگ چه رابطه ای با یکدیگر دارند؟

پاسخ: تغییر در سطح عمیق فرهنگ می تواند به تحول در لایه های بیرونی فرهنگ منتهی شود و تحول در لایه های بیرونی،زمینه تغییر در لایه های درونی را فراهم می آورد.

۳) تغییرات و دگرگونی های اجتماعی چند دسته اند؟

پاسخ: ۱- تغییرات در لایه های سطحی و مشهود فرهنگ مانند تغییرات در نمادها، هنجارها، مقررات اجتماعی
۲- تغییرات در لایه های عمیق و معانی اساسی فرهنگ مانند تغییرات در ارزش ها، آرمان ها

۴) آیا تغییرات و تحولات فرهنگی امر طبیعی و جهان شمول است؟

پاسخ: بله فرهنگ در عین حال که از جهاتی دارای ثبات، تداوم و پیوستگی است، از جهاتی تغییرات اجتماعی به صورت طبیعی یک واقعیت اجتماعی است.

۵) آیه ۱۱ سوره رعد را از منظر فرهنگی، بررسی کرده و پیام‌های مرتبط با موضوع «ما و دگرگونی‌های فرهنگی» چه پیام هایی دارد؟

پاسخ: خدا حال قومی را تغییر نمی دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند. تا خود مردم نخواهند فرهنگ شان تغییر نخواهد کرد.

۶) در برابر دگرگونی های فرهنگی، انسان ها چه واکنش هایی از خود نشان می دهند؟

پاسخ: معمولا افراد تغییرات در لایه های سطحی را به راحتی و سریع می پذیرند ولی دربرابر دگرگونی های عمیق سه نوع واکنش از خود نشان می دهند.

۱- عدم پذیرش: در این حالت افراد نیازها و شرایط جدید محیطی را نا دیده می گیرند و بر فرهنگ ناکارآمد گذشته خود پافشاری می کنند.حتی از فناوری های جدید استفاده نمی کنند.

۲- پذیرش کامل: در این حالت افرادی بی چون و چرا و به صورت کامل دگرگونی های فرهنگی را می پذیرند و از اندیشه های جدید به صورت افراطی پیروی می کنند و به آسانی فرهنگ قبلی خود را کنار می گذارند. (این حالت بیشتر در تهاجم فرهنگی روی می دهد.)

۳- پذیرش و تعامل آگاهانه: در این حالت افراد جامعه ضمن اعتقاد به حفظ ارزش های فرهنگ خود با سایر فرهنگ ها هوشمندانه برخورد می کنند وسعی می کنند به پالایش دیگر فرهنگ ها بپردازند و از تجربیات و یافته های آنان برای ارتقا و پویایی فرهنگ خویش استفاده کنند و معتقدند فرهنگ محصول تالش جمعی همه انسان هاست.

۷) چه عللی موجب عدم پذیرش دگرگونی های فرهنگی و مقاومت غیر عقلانی دربرابر تغییرات می شود؟

پاسخ: عدم درک ضرورت تغییر و چگونگی آن،تبعیت از آداب و رسوم غلط و ناکارآمد، عادت به وضع موجود و ترس از تغییر و از دست دادن شرایط و امکانات فعلی

۸) علت پذیرش بی چون و چرا و تبعیت کامل از فرهنگ دیگران چیست؟

پاسخ: ضعف هویت، خودباختگی و از خودبیگانگی فرهنگی

۹) واکنش پذیرش کامل دیگر فرهنگ ها چه زمانی و توس چه افرادی در جامعه ایران به وجود آمد؟

پاسخ: در قرن نوزدهم و از سوی برخی از منورالفکرها و روشنفکران ایرانی تبلیغ و ترویج می شد.

۱۰) تعامل آگاهانه با دیگر فرهنگ ها چه پیامدهایی به دنبال دارد؟

پاسخ: از یک سو از تحجر و واپس ماندگی فرهنگی جلوگیری می کندو از سوی دیگر، مانع از خودبیگانگی، خودباختگی و التقاط فرهنگی در برابر تغییرات و تحولات می شود و زمینه رشد و پویایی فرهنگ خودی را متناسب با شرایط زمان فراهم می آورد و به نشر مواریث فرهنگی می انجامد.

۱۱) چرا دین جهانی اسلام بر ضرورت شناخت زمان تاکید دارد؟

پاسخ: جهت شناخت دگرگونی های فرهنگی و میزان و نحوه تعامل با دیگر فرهنگ ها نیازمند شناخت زمان و شرایط اجتماعی روز هستیم تا متناسب با نیازهای زمان و مکان نسبت به دیگر فرهنگ ها واکنش نشان دهیم. همان طور که امام صادق (ع) می فرمایند کسی که زمان خود را می شناسد شبهات و مشکلات به او هجوم نمی آورند.

۱۲) اجتهاد پیوسته و پویا چیست؟ مجتهد زمان شناس کیست؟

پاسخ: اجتهاد پیوسته و پویا یکی از راه های موثر دینی برای گزینش آگاهانه و پاسخ صحیح به نیازهای متغیر و اقتضائات زمان است. مجتهد زمان شناس کسی است که می تواند پدیده ها و تجربه های جدید را با معیار های ثابت ارزیابی کند و آن دسته از تجربه ها را که منطبق باخرد و معیارهای ثابت دینی است گزینش نماید و مانع ایستایی و رکود جوامع دینی شود.

حتما بخوانید:  دانلود نمونه سوالات پیام های آسمانی هشتم با جواب

۱۳) چرا سبک زندگی افراد جامعه متفاوت است؟

پاسخ: چون نوع انتخاب و گزینش افراد در فعالیت های زندگی روزمره متفاوت است.

۱۴) چرا مهارت گزینش گری و انتخاب در رویارویی با پدیده های جدید و تغییرات و تحولات فرهنگی مهم است؟

پاسخ: چون میزان و سرعت ظهور پدید ها و نیازهای اجتماعی زیاد است و در دوران نوجوانی و جوانی با موضوع هویت یابی و شکل گیری هویت روبه رو هستیم.

۱۵) با چه معیارهایی باید به پذیرش،انتخاب و تعامل آگاهانه با دیگر فرهنگ ها دست زد؟

پاسخ: معیارهای انتخاب، باید بتوانند کارآمدی و صحیح و مفید بودن پدیده های قدیم وجدید را تشخیص دهند. حقایق ثابت زندگی مانند عدالت خواهی و سایر امور فطری با گذشت زمان کهنه و فرسوده نمی شوند.

۱۶) چه معیارهای ارزشی و نگرشی برای پذیرش و تعامل آگاهانه با دگرگونی های فرهنگی در هویت اسلامی – ایرانی فرهنگ ما وجود دارد؟

پاسخ: ۱- خدا باوری و آخرت‌گرایی
۲- وحدت ملی
۳- اخلاق‌مداری
۴- علم‌محوری
۵- عقلانیت
۶- خانواده‌گرایی

۱۷) خودباوری فرهنگی به چه معناست؟ آثار و نشانه های آن کدام است؟ برای تقویت خودباوری فرهنگی چه باید کرد؟

پاسخ: به معنای شناخت فرهنگ خودی و ارزشمند دانستن عناصر و مولفه های آن، به دور از خود بزرگ بینی، تعصب و غرور گمراه کننده است.

آثار آن: افزایش اعتماد به نفس، زمینه بهره مندی از شایستگی ها، ظرفیت ها و توانمندی های خودی را فراهم می کند. برای تقویت آن باید به مطالعه و شناخت توانمندی های فرهنگ خودی پرداخت.

۱۸) ملت بی هویت با پیامدهایی روبه روست؟

پاسخ: گذشته خود و فرهنگ بومی خویش را تحقیر می کند و از ارزش ها (هنجارها) و نمادهای آن دوری می گزیند.

فرهنگ بیگانه را بزرگ می پندارد و خود را محتاج آن احساس می کند و موفقیت خود و جامعه خویش را در پناه بردن به فرهنگ بیگانه و تشبه و تمسک به آن جستجو می کند.

۱۹) چه زمانی افراد دگرگونی های فرهنگی را انکار و طرد می کنند و در برابر آن ها ایستادگی و مقاومت می نمایند؟

پاسخ: از زمانی که برخی از افراد با نادیده گرفتن نیازها و شرایط جدید محیطی و تغییر و تحولات متناسب با آنها ضمن پافشاری بر فرهنگ و آداب و رسوم ناکارآمد گذشته خود دگرگونی های فرهنگی را انکار و طرد می کنند و در برابر آن ها ایستادگی و مقاومت می نمایند.

۲۰) تغییر در سطح عمیق فرهنگ می تواند به تحول در کدام لایه منتهی شود؟

پاسخ: لایه های بیرونی فرهنگ

۲۱) علت پذیرش بی چون و چرا تبعیت کامل از فرهنگ دیگران چیست؟

پاسخ: ضعف هویت خوباختگی یا از خود بیگانگی فرهنگی

۲۲) طرح شعارهای نظیر همه با هم و ما می توانیم حاوی چه پیامی است؟

پاسخ: خود باوری فرهنگ

۲۳) خودباوری فرهنگی به چه معناست؟

پاسخ: خودباوری فرهنگی به معنای شناخت فرهنگ خودی و ارزشمند دانستن عناصر و مولفه های آن، به دور از خود بزرگ بینی، تعصب و غرور گمراه کننده است. این باور موجب اعتماد به نفس شده و زمینه بهره مندی از شایستگی ها، ظرفیت ها و توانمندی های خودی را فراهم می آورد.

۲۴) واکنش افراد در برابر تغییرات در لایه های سطحی و مشهود فرهنگ و تحولات در لایه های زیرین چگونه است؟

پاسخ: کمتر مقاومت کرده و راحت تر و سریع تر ان ها را می پذیرند، اما در برابر تحولات در لایه های زیرین مقاومت کرده و آن را سخت تر می پذیرند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس اول فصل چهارم تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب تحلیل فرهنگی دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله سوالات متن درس ‍۳ سوم فصل چهارم کتاب تحلیل فرهنگی پایه دوازدهم انسانی ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 🌹

منبع :
مجله اینترنتی ماگرتا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *