بدون دیدگاه
بدون دیدگاه

دانلود نمونه سوال امتحانی برای پایه ی اول ابتدایی

دانلود نمونه سوال امتحانی برای پایه ی اول ابتدایی (دی ماه):

بنویسیم و املا (۳ دی ماه)

ریاضی (۱۰ دیماه)

بنویسیم (۱۷ دیماه)

ریاضی (۲۵ دیماه)

بنویسیم (۲۵ دیماه)

تکالیف آخر هفته دیماه کتاب بنویسیم