بدون دیدگاه

نمونه سوالات  ریاضی چهارم دبستان که شامل فصل های 1-اعداد و الگوها 2-کسر 3-ضرب و تقسیم 4-اندازه گیری 5-عدد مخلوط و عدد اعشاری 6-شکل های هندسی 7-آمار و احتمال می باشد را می توانید به صورت رایگان با کلیک بر روی آیکن های سبز رنگ دانلود نمایید

فايل ها:
Name تاريخ اندازه فايل Hits
نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی – دبستان ایمان – خرداد 93 1393-11-11 2.41 MB 125798
نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی – خرداد 92 1393-11-11 224.35 KB 37641
نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی – خرداد 92 1393-11-11 731.92 KB 27693
نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی – 20 تست برای تیزهوشان 1393-11-11 402.41 KB 39240
نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی – با پاسخ 1393-11-11 709.55 KB 43073
نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی – بهمن ماه 1393-11-11 1.07 MB 32076
نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی – دی 93 1393-11-11 204.9 KB 39154
نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی – دبستان سرای دانش – آذر 93 1393-11-11 124.12 KB 33370
کلمات کلیدی: سوال, ریاضی, چهارم, ابتدایی
بدون دیدگاه

اینجا می توانید نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی در مدارس مختلف را به صورت رایگان دانلود کنید.

سوال امتحانی ریاضی چهارم دبستان مدرسه امام علی (ع) گرگان – خرداد 96

امتحان ریاضی مدرسه شاهد یاسوج خرداد93

امتحان ریاضی مدرسه ساعی تبریزخرداد93

امتحان ریاضی مدرسه پیام گرگان خرداد93

امتحان ریاضی مدرسه پیام گرگان خرداد93

امتحان ریاضی مدرسه پیام گرگان خرداد93

امتحان ریاضی مدرسه پیام گرگان خرداد93

امتحان ریاضی مدرسه پیام گرگان خرداد93

امتحان ریاضی مدرسه پیام گرگان خرداد93

امتحان ریاضی مدرسه سما اردبیل خرداد93

امتحان ریاضی مدرسه سما اردبیل خرداد93

امتحان ریاضی مدرسه خرد اصفهان خرداد93

امتحان ریاضی مدرسه شهید هاشمی مشهد خرداد93

امتحان ریاضی مدرسه اندیشه زاهدان خرداد93

امتحان ریاضی مدرسه شاهد بم خرداد93

نمونه سوال امتحانی درس رياضي + پاسخ

بدون دیدگاه

ریاضی چهارم ابتدایی دارای 7 فصل است که به ترتیب عبارتند از : 1-اعداد و الگوها 2-کسر 3-ضرب و تقسیم 4-اندازه گیری 5-عدد مخلوط و عدد اعشاری 6-شکل های هندسی 7-آمار و احتمال

نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی را از جدول زیر بصورت رایگان دانلود کنید

فايل ها:
Name تاريخ اندازه فايل Hits
نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی – دبستان ایمان – خرداد 93 1393-11-11 2.41 MB 125748
نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی – خرداد 92 1393-11-11 224.35 KB 37621
نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی – خرداد 92 1393-11-11 731.92 KB 27666
نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی – 20 تست برای تیزهوشان 1393-11-11 402.41 KB 39205
نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی – با پاسخ 1393-11-11 709.55 KB 43039
نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی – بهمن ماه 1393-11-11 1.07 MB 31973
نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی – دی 93 1393-11-11 204.9 KB 39133
نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی – دبستان سرای دانش – آذر 93 1393-11-11 124.12 KB 33348
بدون دیدگاه

نمونه سوانمونه سوالات امتحانی درس ریاضی پایه چهارم ابتداییلات امتحانی درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی

نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی

نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی

فايل ها:
Name تاريخ اندازه فايل Hits
نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی – دبستان ایمان – خرداد 93 1393-11-11 2.41 MB 102690
نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی – خرداد 92 1393-11-11 224.35 KB 32024
نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی – خرداد 92 1393-11-11 731.92 KB 22232
نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی – 20 تست برای تیزهوشان 1393-11-11 402.41 KB 35838
نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی – با پاسخ 1393-11-11 709.55 KB 33198
نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی – بهمن ماه 1393-11-11 1.07 MB 29372
نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی – دی 93 1393-11-11 204.9 KB 31826
نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی – دبستان سرای دانش – آذر 93 1393-11-11 124.12 KB 30221