بدون دیدگاه

آزمون جامع مدارس برتر ایران پایه دوازدهم رشته تجربی

آزمون جامع پایه چهارم تجربی

در این پست آزمون شماره صفر آزمون جامع مدارس برتر ایران مربوط به پایه دوازدهم رشته تجربی برای شما عزیزان قرار داده ایم، این فایل شامل دفترچه دروس عمومی، دفترچه دروس تخصصی و دفترچه پاسخنامه کلیه دروس می باشد.

برای دانلود بصورت رایگان اینجا را کلیک کنید.

پسورد فایل : www.studentedu.ir

بدون دیدگاه

آزمون های آزمایشی سنجش ویژه چهارم تجربی

آزمون های آزمایشی سنجش ویژه چهارم تجربی (کنکوری های ۹۶) سال تحصیلی ۹۵-۹۶ رو در جدول زیر می توانید دانلود کنید

 

شماره‌ی آزمون تاریخ آزمون سؤال عمومی سوال اختصاصی پاسخنامه‌ی تشریحی
۱ ۱۴ آبان ۹۵ لینک دانلود
لینک دانلود دانلود پاسخ
۲ ۵ آذر ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۳ ۲۶ آذر ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۴ ۱ بهمن ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۵ ۲۹ بهمن ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۶ ۲۰ اسفند ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۷ ۲۵ فروردین ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۸ ۱۵ اردیبهشت ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۹ ۵ خرداد ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۱۰ ۲۶ خرداد ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
بدون دیدگاه

آزمون های آزمایشی گزینه دو ویژه چهارم تجربی

آزمون های آزمایشی گزینه دو ویژه چهارم تجربی (کنکوری های ۹۶) سال تحصیلی ۹۵-۹۶ رو در جدول زیر می توانید دانلود کنید.

شماره‌ی آزمون تاریخ آزمون سؤال عمومی سوال اختصاصی پاسخنامه‌ی تشریحی
۱ ۳۰ مهر ۹۵ لینک دانلود

(این فایل شامل سوالات عمومی و اختصاصی باهم است)

لینک دانلود
۲ ۲۱ آبان ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۳ ۱۲ آذر ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۴ ۳ دی ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۵ ۱ بهمن ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۶ ۲۹ بهمن ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۷ ۲۰ اسفند ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۸ ۲۵ فروردین ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۹ ۸ اردیبهشت ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۱۰ ۲۲ اردیبهشت ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۱۱ ۵ خرداد ۹۶ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۱۲ ۱۹ خرداد ۹۶ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۱۲ ۱ تیر ۹۶ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود

 

 

بدون دیدگاه

آزمون های آزمایشی گاج ویژه چهارم تجربی

آزمون های آزمایشی گاج ویژه چهارم تجربی (کنکوری های ۹۶) سال تحصیلی ۹۵-۹۶ رو در جدول زیر می توانید دانلود کنید.

 

شماره‌ی آزمون تاریخ آزمون سؤال عمومی سوال اختصاصی پاسخنامه‌ی تشریحی
۱ ۲۳ مهر ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۲ ۷ آبان ۹۵ لینک دانلود

رمز دانلود ویژه افراد شرکت کننده در آزمون های آنلاین می باشد

لینک دانلود

رمز دانلود ویژه افراد شرکت کننده در آزمون های آنلاین می باشد

لینک دانلودرمز دانلود ویژه افراد شرکت کننده در آزمون های آنلاین می باشد
۳ ۲۱ آبان ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۴ ۵ آذر ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود

رایگان دانلود کنید

لینک دانلود

رایگان دانلود کنید

۵ ۱۹ آذر ۹۵ لینک دانلود

رایگان دانلود کنید

لینک دانلود

رایگان دانلود کنید

لینک دانلود

رایگان دانلود کنید

۶ ۳ دی ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۷ ۱ بهمن ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۸ ۱۵ بهمن ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۹ ۲۹ بهمن ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۱۰ ۱۳ اسفند ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۱۱ ۷ فروردین ۹۶ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۱۲ ۱۸ فروردین ۹۶ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۱۳ ۱ اردیبهشت ۹۶ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۱۵ ۱۵ اردیبهشت ۹۶ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۱۶ ۱۲ خرداد ۹۶ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۱۷ ۱۹ خرداد ۹۶ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۱۸ ۱ تیر ۹۶ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
بدون دیدگاه

آزمون آزمایشی قلم چی پایه چهارم تجربی

 

آزمون های آزمایشی قلم چی ویژه چهارم تجربی (کنکوری های ۹۶) سال تحصیلی ۹۵-۹۶ به همراه پاسخ نامه تشریحی را در جدول زیر می توانید دانلود کنید.

 

شماره‌ی آزمون تاریخ آزمون سؤال عمومی سوال اختصاصی پاسخنامه‌ی تشریحی
۱ ۲۳ مهر ۹۵ لینک دانلود سوالات

لینک دانلود پاسخ

لینک دانلود سوالات

لینک دانلود پاسخ

لینک دانلود پاسخنامه تشریحی کل
۲ ۷ آبان ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۳ ۲۱ آبان ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۴ ۵ آذر ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۵ ۱۹ آذر ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۶ ۳ دی ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۷ ۲۴ دی ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۸ ۸ بهمن ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۹ ۱۵ بهمن ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۱۰ ۶ اسفند ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۱۱ ۲۰ اسفند ۹۵ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۱۲ ۷ فروردین ۹۶ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۱۳ ۱۸ فروردین ۹۶ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۱۴ ۱ اردیبهشت ۹۶ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۱۵ ۱۵ اردیبهشت ۹۶ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۱۶ ۲۳ اردیبهشت ۹۶ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۱۷ ۱۲ خرداد ۹۶ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۱۸ ۱۹ خرداد ۹۶ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود
۱۹ ۱ تیر ۹۶ لینک دانلود لینک دانلود لینک دانلود