بدون دیدگاه

برای دانلود رایگان نمونه سوالات نهایی فیزیک 3 سوم دبیرستان رشته تجربی ، روی آیکن سبز در سمت چپ جدول کلیک کنید

فايل ها:
Name تاريخ اندازه فايل Hits
نمونه سوال نهایی فیزیک سوم تجربی – خرداد 94 1394-05-06 350.48 KB 3050
نمونه سوال نهایی فیزیک سوم تجربی – شهریور 93 1394-05-06 250.18 KB 1619
نمونه سوال نهایی فیزیک سوم تجربی – خرداد 93 1394-05-06 285.79 KB 1575
نمونه سوال نهایی فیزیک سوم تجربی – دی 93 1394-05-06 282.21 KB 1748
نمونه سوال نهایی فیزیک سوم تجربی – شهریور 92 1394-05-06 240.93 KB 1100
نمونه سوال نهایی فیزیک سوم تجربی – خرداد 92 1394-05-06 243.6 KB 1160
نمونه سوال نهایی فیزیک سوم تجربی – دی 92 1394-05-06 240.39 KB 1318
نمونه سوال ترم اول فیزیک سوم تجربی با پاسخ (1) 1394-05-06 717.92 KB 2771
نمونه سوال ترم اول فیزیک سوم تجربی با پاسخ (2) 1394-05-06 600.92 KB 2133
نمونه سوال ترم اول فیزیک سوم تجربی با پاسخ (3) 1394-05-06 484.5 KB 1736
نمونه سوال ترم اول فیزیک سوم تجربی با پاسخ (4) 1394-05-06 768.23 KB 1605
نمونه سوال ترم اول فیزیک سوم تجربی با پاسخ (5) 1394-05-06 650.29 KB 2103
نمونه سوال ترم اول فیزیک سوم تجربی با پاسخ (6) 1394-05-06 997.31 KB 1389
نمونه سوال ترم اول فیزیک سوم تجربی با پاسخ (7) 1394-05-06 435.8 KB 1385
نمونه سوال ترم اول فیزیک سوم تجربی با پاسخ (8) 1394-05-06 823.78 KB 1616
نمونه سوال ترم اول فیزیک سوم تجربی با پاسخ (9) 1394-05-06 449.28 KB 1867

دانلود همه نمونه سوالات بالا به صورت یک جا :

دانلود 16 نمونه سوال فیزیک سوم تجربی 1394-05-06 6.87 MB 3238

 

کلمات کلیدی: سوال, فیزیک 3, تجربی, سوم تجربی, سوم دبیرستان, نمونه سوال

بدون دیدگاه

دانلود رایگان نمونه سوالات آمار و مدل سازی در جدول زیر موجود می باشد.

فايل ها:
Name تاريخ اندازه فايل Hits
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – خرداد ماه 94 (1) +پاسخنامه 1394-06-25 757.87 KB 88089
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – خرداد ماه 94 (2) +پاسخنامه 1394-06-25 577.48 KB 51479
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – خرداد ماه 94 (3) +پاسخنامه 1394-06-25 515.8 KB 40282
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – دبیرستان شهید بهشتی شاهرود – خرداد 93 1393-10-24 99.97 KB 22887
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – دبیرستان شهید بهشتی شاهرود – خرداد 93 (2) 1393-10-24 110.03 KB 15065
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – دبیرستان آسیه اصفهان – خرداد 93 1393-10-24 570.7 KB 15342
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – خرداد ماه – با پاسخ 1393-10-24 795.27 KB 21022
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – دبیرستان ماهور – خرداد 88 1393-10-24 249.2 KB 7884
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – به تفکیک فصل ها (7 فصل) 1393-10-24 238.59 KB 21418
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – خرداد ماه (1) 1393-10-24 107.11 KB 7583
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – خرداد ماه (2) 1393-10-24 153.34 KB 6232
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – خرداد ماه (3) 1393-10-24 208.05 KB 6937
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – خرداد ماه (4) 1393-10-24 206.26 KB 8324
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – دبیرستان سرای دانش – دی ماه (ترم اول) 1393-10-24 508.27 KB 14849
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – دبیرستان شهیدان عبد اللهی – دی 93 1393-10-24 518.59 KB 9565
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – دبیرستان سرای دانش سعادت آباد – دی 93 1393-10-24 633 KB 7670
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – دبیرستان سرای دانش رسالت – دی 93 – با پاسخ 1393-10-24 522.25 KB 11646
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – دبیرستان سرای دانش رسالت – دی 93 – با پاسخ (2) 1393-10-24 510.95 KB 9645
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – دبیرستان سرای دانش فلسطین – دی 93 – با پاسخ 1393-10-24 1.02 MB 7991
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – دبیرستان سرای دانش فلسطین – دی 93 – با پاسخ (2) 1393-10-24 932.71 KB 6667
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – دبیرستان سرای دانش انقلاب – دی 93 – با پاسخ 1393-10-24 809.69 KB 6429
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – دبیرستان سرای دانش انقلاب – دی 93 – با پاسخ (2) 1393-10-24 761.67 KB 5364
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – دبیرستان سرای دانش – دی 93 – با پاسخ 1393-10-24 351.74 KB 5097
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – دبیرستان سرای دانش – دی 93 – با پاسخ (2) 1393-10-24 304 KB 4596
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – دبیرستان سرای دانش – دی 93 – با پاسخ (3) 1393-10-24 548.14 KB 5355
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – دبیرستان صالحین آبادان – دی 93 – با پاسخ 1393-10-24 381.4 KB 5425
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – دبیرستان مادر لرستان – دی 93 1393-10-24 202.38 KB 2723
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – دبیرستان علامه حلی کهنوج – دی 93 1393-10-24 413.73 KB 4262
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – دبیرستان شهید بهشتی تایباد – دی 93 1393-10-24 170.76 KB 3035
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – دبیرستان باب السلام – دی 93 – با پاسخ 1393-10-24 602.82 KB 5321
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – دبیرستان باب السلام – دی 93 – با پاسخ (2) 1393-10-24 603.78 KB 7113
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – دبیرستان تیزهوشان سنندج – دی 92 1393-10-24 155.55 KB 4038
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – دبیرستان شلتوت سنندج – دی 92 1393-10-24 185.28 KB 2691
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – دبیرستان بحرالعلوم – دی 92 1393-10-24 229.94 KB 3432
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – دبیرستان سرای دانش – دی 91 – با پاسخ 1393-10-24 840.18 KB 6331
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – دبیرستان سرای دانش – دی 91 – با پاسخ (2) 1393-10-24 827.53 KB 8723
نمونه سوال آمار و و مدل سازی – دبیرستان اندیشه بوکان – دی 91 1393-10-24 446.33 KB 6488
بدون دیدگاه

نمونه سوالات انگلیسی سوم دبیرستان که شامل  بخش های زیر می باشد را به صورت رایگان از جدول زیر دانلود نمایید

Dictation املاء

Vocabulary لغت

Test تست

Grammar گرامر

Language Function نقش های زبانی

Pronunciation تلفظ

Reading درک مطلب

فايل ها:
Name تاريخ اندازه فايل Hits
امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 خرداد 94 + پاسخ 1394-05-06 311.4 KB 10642
امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 شهریور 93 + پاسخ 1394-05-06 308.13 KB 4332
امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 خرداد 93 + پاسخ 1394-05-06 329.96 KB 3580
امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 دی 93 + پاسخ 1394-05-06 314.77 KB 4251
امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 شهریور 92 + پاسخ 1394-05-06 300.59 KB 1842
امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 خرداد 92 + پاسخ 1394-05-06 315.79 KB 2455
امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 دی 92 + پاسخ 1394-05-06 316.95 KB 2753
امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 شهریور 91 + پاسخ 1394-05-06 296.41 KB 1523
امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 خرداد 91 + پاسخ 1394-05-06 315.45 KB 1904
امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 دی 91 + پاسخ 1394-05-06 296.84 KB 2266
امتحان نهایی زبان انگلیسی 3 خرداد 90 + پاسخ 1394-05-06 299.1 KB 1980
امتحان ترم اول زبان انگلیسی 3 + پاسخ (1) 1394-05-06 590.89 KB 5139
امتحان ترم اول زبان انگلیسی 3 + پاسخ (2) 1394-05-06 394.08 KB 3571
امتحان ترم اول زبان انگلیسی 3 + پاسخ (3) 1394-05-06 838.25 KB 3384
امتحان ترم اول زبان انگلیسی 3 + پاسخ (4) 1394-05-06 177.97 KB 2505
امتحان ترم اول زبان انگلیسی 3 + پاسخ (5) 1394-05-06 691.96 KB 2469
امتحان ترم اول زبان انگلیسی 3 + پاسخ (6) 1394-05-06 472.23 KB 2366
امتحان ترم اول زبان انگلیسی 3 + پاسخ (7) 1394-05-06 944.55 KB 2382
امتحان ترم اول زبان انگلیسی 3 + پاسخ (8) 1394-05-06 450.35 KB 2914
نمونه سوال انگلیسی 3 درس 1 (a) 1394-05-06 112.65 KB 6115
نمونه سوال انگلیسی 3 درس 1 (b) 1394-05-06 122.93 KB 4046
نمونه سوال انگلیسی 3 درس 2 (a) 1394-05-06 265.5 KB 3868
نمونه سوال انگلیسی 3 درس 2 (b) 1394-05-07 75.36 KB 2950
نمونه سوال انگلیسی 3 درس 3 (a) 1394-05-07 93.71 KB 2618
نمونه سوال انگلیسی 3 درس 3 (b) 1394-05-07 264.47 KB 2514
نمونه سوال انگلیسی 3 درس 4 (a) 1394-05-07 76.56 KB 3185
نمونه سوال انگلیسی 3 درس 4 (b) 1394-05-07 112.75 KB 3074
نمونه سوال انگلیسی 3 درس 5 (a) 1394-05-07 132.6 KB 2700
نمونه سوال انگلیسی 3 درس 5 (b) 1394-05-07 135.26 KB 2450
نمونه سوال انگلیسی 3 درس 6 (a) 1394-05-07 92.48 KB 2031
نمونه سوال انگلیسی 3 درس 6 (b) 1394-05-07 612.79 KB 2663
بدون دیدگاه

نمونه سوالات عربی پایه دوم دبیرستان را از جدول زیر با کلیک بر روی آیکن های سبز رنگ دانلود نمایید

فايل ها:
Name تاريخ اندازه فايل Hits
دانلود نمونه سوال عربی دوم دبیرستان-خرداد +پاسخنامه 1394-06-25 604.83 KB 28072
دانلود نمونه سوال عربی دوم دبیرستان-خرداد 94 (3) 1394-06-25 425.38 KB 15067
دانلود نمونه سوال عربی دوم دبیرستان-خرداد 94 (2) 1394-06-25 283.33 KB 9817
دانلود نمونه سوال عربی دوم دبیرستان-خرداد 94 (1) 1394-06-25 685.26 KB 10060
دانلود نمونه سوال عربی دوم دبیرستان-دی 93 (6) +پاسخنامه 1394-06-25 465.78 KB 7140
دانلود نمونه سوال عربی دوم دبیرستان-دی 93 (5) +پاسخنامه5 1394-06-25 494.97 KB 4950
دانلود نمونه سوال عربی دوم دبیرستان-دی 93 (4) +پاسخنامه 1394-06-25 123.85 KB 3777
دانلود نمونه سوال عربی دوم دبیرستان-دی 93 (3) +پاسخنامه 1394-06-25 748.33 KB 4001
دانلود نمونه سوال عربی دوم دبیرستان-دی 93 (2) +پاسخنامه 1394-06-25 399.45 KB 3972
دانلود نمونه سوال عربی دوم دبیرستان-دی 93 (1) +پاسخنامه 1394-06-25 748.97 KB 5933
بدون دیدگاه

نمونه سوالات فیزیک 2 دوم دبیرستان را به صورت رایگان از جدول زیر دانلود نمایید

فايل ها:
Name تاريخ اندازه فايل Hits
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – فصل 1 و 2 – با پاسخ نامه 1393-10-17 927.98 KB 61078
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – فصل 2 – با پاسخ نامه 1393-10-17 688.59 KB 34122
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – فصل 3 و 4 – با پاسخ نامه 1393-10-17 712.27 KB 38160
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان خواجه نصیر همدان – خرداد 93 1393-10-17 397.63 KB 25803
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – خرداد ماه – با پاسخ نامه 1393-10-17 911.92 KB 24619
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان ماهور تهران – خرداد 89 1393-10-17 390.74 KB 11219
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان ماهور تهران – خرداد 88 1393-10-17 502.03 KB 12329
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان تیزهوشان دزفول – خرداد 88 1393-10-17 487.02 KB 7335
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان اراک – خرداد 87 1393-10-17 116 KB 7425
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان شاهد امام خمینی اراک – خرداد 86 1393-10-17 153.19 KB 3935
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان شاهد امام خمینی اراک – خرداد 86 (2) 1393-10-17 129.78 KB 3788
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان سرای دانش تهران – دی 93 – با پاسخ نامه 1393-10-17 442.17 KB 9089
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان سرای دانش سعادت آباد – دی 93 1393-10-17 604.47 KB 5000
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان سرای دانش رسالت – دی 93 – با پاسخ نامه 1393-10-17 825.87 KB 5939
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان سرای دانش فلسطین – دی 93 – با پاسخ نامه 1393-10-17 895.2 KB 5116
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان سرای دانش انقلاب – دی 93 1393-10-17 615.04 KB 3550
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان سرای دانش منطقه 3 تهران – دی 93 – با پاسخ نامه 1393-10-17 482.83 KB 10861
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان جواد الائمه رابر – دی 93 1393-10-17 274.47 KB 2603
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان شهرستان پاسارگاد فارس – دی 93 1393-10-17 259.75 KB 2340
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان علامه حلی تهران – دی 93 1393-10-17 348.09 KB 4076
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان خیامی قاین – دی 93 1393-10-17 279.92 KB 2281
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان فردوسی تبریز – دی 93 1393-10-17 212.16 KB 2445
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان ابراهیمی دریانی – دی 93 1393-10-17 421.82 KB 2188
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان شهید بردستانی – دی 93 1393-10-17 418.2 KB 1924
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان باب السلام تهران – دی 93 – با پاسخ نامه 1393-10-17 772.47 KB 4689
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دی 93 1393-10-17 478.41 KB 2234
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان توحید تبریز – دی 92 1393-10-18 250.29 KB 1892
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان شرافت تهران – دی 92 1393-10-18 287.26 KB 1992
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان شلتوت سنندج – دی 92 1393-10-18 142.2 KB 1616
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان شاهد شهید پناهی کرج – دی 92 1393-10-18 534.16 KB 1967
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان سپیدان فارس – دی 92 1393-10-18 167.17 KB 1529
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان سرای دانش – دی 92 – با پاسخ نامه 1393-10-18 480.43 KB 2879
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان سرای دانش – دی 92 1393-10-18 480.42 KB 1632
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان خراسان – دی 92 1393-10-18 217.11 KB 1848
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان امام صادق ع پاکدشت – دی 92 1393-10-18 669.33 KB 1807
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان برهان تبریز – دی 92 1393-10-18 255.32 KB 1917
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان سرای دانش – آذر 92 – با پاسخ نامه 1393-10-18 539.69 KB 3050
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان سرای دانش – دی 91 – با پاسخ نامه 1393-10-18 855.06 KB 3394
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان سرای دانش – دی 91 1393-10-18 665.81 KB 2137
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان الزهرا – دی 91 1393-10-18 623.29 KB 2753
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان شهید بردستانی بردخون – دی ماه 1393-10-18 80.6 KB 2136
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان شاهد اراک – دی 84 1393-10-18 125.52 KB 3489

 

 

بدون دیدگاه

جزوه ی جامع و کامل جمع بندی مطالب ریاضی سوم تجربی ویژه آمادگی برای امتحانات نهایی شامل درسنامه (خلاصه درس)، نکات و نمونه سوالات امتحانات نهایی (موضوع به موضوع) با پاسخنامه تشریحی را در ادامه دانلود نمایید.

این فایل توسط استاد امید نورانی مدرس ریاضی آموزشگاه مبتکران اهواز تهیه و جهت استفاده ی دانش آموزان سال سوم تجربی و سایر علاقمندان به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده است.

 


دانلود فایل جمع بندی مطالب ریاضی سوم تجربی ویژه  امتحانات نهایی
برای دانلود فایل با لینک مستقیم از سایت رباضی سرا کلیک کنید. فرمت فایل : pdf
حجم فایل : ۱٫۸ مگابایت
پسورد فایل: www.riazisara.ir
منبع: ریاضی سرا
بدون دیدگاه

دانش آموزان سال سوم رشته علوم تجربی می توانند درسنامه و نکات مربوط به مبحثمشتق به انضمام مثال ها و سوالات چهار گزینه ای از این مبحث را در ادامه دانلود نمایند.

این فایل که شامل فرمول های مشتق گیری، آهنگ تغییر، تعریف مشتق و… است، توسط استاد حبیب هاشمی دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان دره شهر استان ایلام تهیه ارسال گردیده است.

 


دانلود درسنامه و تست مبحث مشتق
برای دانلود فایل با لینک مستقیم از سایت رباضی سرا کلیک کنید.

حجم فایل : ۲ مگابایت

فرمت فایل : pdf
پسورد فایل: بدون پسورد
منبع: ریاضی سرا

 

بدون دیدگاه

رای دانلود نمونه سوالات فیزیک 2 دوم دبیرستان روی آیکن سبز در سمت چپ جدول کلیک کنید

فايل ها:
Name تاريخ اندازه فايل Hits
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – فصل 1 و 2 – با پاسخ نامه 1393-10-17 927.98 KB 58977
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – فصل 2 – با پاسخ نامه 1393-10-17 688.59 KB 33463
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – فصل 3 و 4 – با پاسخ نامه 1393-10-17 712.27 KB 37312
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان خواجه نصیر همدان – خرداد 93 1393-10-17 397.63 KB 24647
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – خرداد ماه – با پاسخ نامه 1393-10-17 911.92 KB 22946
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان ماهور تهران – خرداد 89 1393-10-17 390.74 KB 10702
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان ماهور تهران – خرداد 88 1393-10-17 502.03 KB 11926
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان تیزهوشان دزفول – خرداد 88 1393-10-17 487.02 KB 7033
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان اراک – خرداد 87 1393-10-17 116 KB 7151
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان شاهد امام خمینی اراک – خرداد 86 1393-10-17 153.19 KB 3698
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان شاهد امام خمینی اراک – خرداد 86 (2) 1393-10-17 129.78 KB 3539
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان سرای دانش تهران – دی 93 – با پاسخ نامه 1393-10-17 442.17 KB 8796
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان سرای دانش سعادت آباد – دی 93 1393-10-17 604.47 KB 4867
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان سرای دانش رسالت – دی 93 – با پاسخ نامه 1393-10-17 825.87 KB 5752
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان سرای دانش فلسطین – دی 93 – با پاسخ نامه 1393-10-17 895.2 KB 4964
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان سرای دانش انقلاب – دی 93 1393-10-17 615.04 KB 3433
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان سرای دانش منطقه 3 تهران – دی 93 – با پاسخ نامه 1393-10-17 482.83 KB 10654
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان جواد الائمه رابر – دی 93 1393-10-17 274.47 KB 2493
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان شهرستان پاسارگاد فارس – دی 93 1393-10-17 259.75 KB 2230
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان علامه حلی تهران – دی 93 1393-10-17 348.09 KB 3923
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان خیامی قاین – دی 93 1393-10-17 279.92 KB 2204
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان فردوسی تبریز – دی 93 1393-10-17 212.16 KB 2362
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان ابراهیمی دریانی – دی 93 1393-10-17 421.82 KB 2126
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان شهید بردستانی – دی 93 1393-10-17 418.2 KB 1843
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان باب السلام تهران – دی 93 – با پاسخ نامه 1393-10-17 772.47 KB 4506
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دی 93 1393-10-17 478.41 KB 2164
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان توحید تبریز – دی 92 1393-10-18 250.29 KB 1822
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان شرافت تهران – دی 92 1393-10-18 287.26 KB 1927
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان شلتوت سنندج – دی 92 1393-10-18 142.2 KB 1545
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان شاهد شهید پناهی کرج – دی 92 1393-10-18 534.16 KB 1895
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان سپیدان فارس – دی 92 1393-10-18 167.17 KB 1462
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان سرای دانش – دی 92 – با پاسخ نامه 1393-10-18 480.43 KB 2739
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان سرای دانش – دی 92 1393-10-18 480.42 KB 1556
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان خراسان – دی 92 1393-10-18 217.11 KB 1791
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان امام صادق ع پاکدشت – دی 92 1393-10-18 669.33 KB 1734
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان برهان تبریز – دی 92 1393-10-18 255.32 KB 1809
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان سرای دانش – آذر 92 – با پاسخ نامه 1393-10-18 539.69 KB 2878
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان سرای دانش – دی 91 – با پاسخ نامه 1393-10-18 855.06 KB 3183
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان سرای دانش – دی 91 1393-10-18 665.81 KB 2043
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان الزهرا – دی 91 1393-10-18 623.29 KB 2641
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان شهید بردستانی بردخون – دی ماه 1393-10-18 80.6 KB 2038
نمونه سوال فیزیک 2 دوم دبیرستان – دبیرستان شاهد اراک – دی 84 1393-10-18 125.52 KB 3317

منبع : کانون فرهنگی آموزش (قلم چی) – فیزیک یار – گنجینه دانش

 

بدون دیدگاه

روش تدریس کتاب ریاضی۱ پایه دهم

(رشته تجربی و ریاضی)

روش تدریس ریاضی دهم

در این پست لینک دانلود فایل pdf روش تدریس کتاب ریاضی ۱ پایه دهم (رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک) را جهت استفاده همکاران گرامی و دبیران محترمی که این درس را تدریس می نمایند، قرار داده ایم.

در این کتاب برای هر درس از کتاب ریاضی دهم، نگاه کلی به فصل، اهداف درس، روش تدریس، توصیه های آموزشی، اشتباهات رایج دانش آموزان، نمونه سوالات ارزشیابی،حل تمرینات کتاب و… قرار داده شده است.


دانلود فایل pdf روش تدریس ریاضی دهم (تجربی و ریاضی)
برای دانلود فایل با لینک مستقیم از سایت رباضی سرا کلیک کنید. فرمت فایل : pdf
حجم فایل : ۲ مگابایت
منبع: ریاضی سرا