بدون دیدگاه

نمونه سوالات امتحانی عربی هشتم را در ادامه با کلیک بر روی آیکن های سبز رنگ دانلود کنید …

فايل ها:
Name تاريخ اندازه فايل Hits
دانلود سوالات عربی هشتم-خرداد94 (1) 1394-06-25 269.24 KB 91766
دانلود سوالات عربی هشتم-خرداد94 (2) 1394-06-25 395.73 KB 38602
دانلود سوالات عربی هشتم-دی93 (1) 1394-06-25 205.19 KB 32790
دانلود سوالات عربی هشتم-دی93 (2) 1394-06-25 205.19 KB 20006
دانلود سوالات عربی هشتم-دی93 (3) 1394-06-25 320.08 KB 18378
دانلود سوالات عربی هشتم-دی93 (4) 1394-06-25 521.28 KB 18220
دانلود سوالات عربی هشتم-دی93 (5) 1394-06-25 284.28 KB 18537
دانلود سوالات عربی هشتم-دی93 (6) 1394-06-25 519.45 KB 25717
بدون دیدگاه

نمونه سوالات عربی پایه هفتم را رایگان دانلود نمایید

Name تاريخ اندازه فايل Hits
نمونه سوال عربی هفتم – خرداد 94 1394-05-07 253.3 KB 56823
نمونه سوال عربی هفتم – خرداد 93 (1) 1394-05-07 371.87 KB 20859
نمونه سوال عربی هفتم – خرداد 93 (2) 1394-05-07 111.42 KB 12633
نمونه سوال عربی هفتم – خرداد 93 (3) 1394-05-07 180.14 KB 9324
نمونه سوال عربی هفتم – خرداد 93 (4) 1394-05-07 503.62 KB 9659
نمونه سوال عربی هفتم – خرداد 93 (5) 1394-05-07 474.33 KB 9039
نمونه سوال عربی هفتم – خرداد 93 (6) 1394-05-07 162.79 KB 9693
نمونه سوال عربی هفتم – خرداد 93 – تیزهوشان 1394-05-07 686.15 KB 15161
نمونه سوال عربی هفتم – دی (1) 1394-05-07 82.4 KB 24301
نمونه سوال عربی هفتم – دی (2) 1394-05-07 284.68 KB 16038
نمونه سوال عربی هفتم – دی (3) 1394-05-07 219.54 KB 13062
نمونه سوال عربی هفتم – دی (4) 1394-05-07 240.63 KB 11949
نمونه سوال عربی هفتم – دی (5) 1394-05-07 333.05 KB 11995
نمونه سوال عربی هفتم – دی (6) 1394-05-07 806.61 KB 15153
نمونه سوال عربی هفتم – دی (7) 1394-05-07 615.27 KB 24229

 

کلمات کلیدی: سوال, عربی, هفتم
بدون دیدگاه

انگلیسی پایه هفتم را در ادامه دانلود نمایید …

فايل ها:
Name تاريخ اندازه فايل Hits
نمونه سوال انگلیسی پایه هفتم – خرداد 94 (1) 1394-05-01 254.82 KB 27072
نمونه سوال انگلیسی پایه هفتم – خرداد 94 (2) با پاسخ 1394-05-01 1.18 MB 21468
نمونه سوال انگلیسی پایه هفتم – خرداد 93 (1) 1394-05-01 596.38 KB 11926
نمونه سوال انگلیسی پایه هفتم – خرداد 93 (2) 1394-05-01 331.2 KB 7963
نمونه سوال انگلیسی پایه هفتم – خرداد 93 (3) 1394-05-01 719.36 KB 6382
نمونه سوال انگلیسی پایه هفتم – خرداد 93 (4) 1394-05-01 131.55 KB 4870
نمونه سوال انگلیسی پایه هفتم – خرداد 93 (5) 1394-05-01 435.79 KB 5023
نمونه سوال انگلیسی پایه هفتم – خرداد 93 (6) 1394-05-01 164.64 KB 4187
نمونه سوال انگلیسی پایه هفتم – خرداد 93 (7) 1394-05-01 65.65 KB 3653
نمونه سوال انگلیسی پایه هفتم – خرداد 93 (8) 1394-05-01 33.17 KB 2989
نمونه سوال انگلیسی پایه هفتم – خرداد 93 (9) 1394-05-01 239.51 KB 7637
نمونه سوال انگلیسی پایه هفتم – خرداد 93 (10) 1394-05-01 605.52 KB 5374
نمونه سوال انگلیسی پایه هفتم – دی 93 (1) 1394-05-01 698.59 KB 8735
نمونه سوال انگلیسی پایه هفتم – دی 93 (2) 1394-05-01 210.46 KB 4926
نمونه سوال انگلیسی پایه هفتم – دی 93 (3) 1394-05-01 505.6 KB 7091
نمونه سوال انگلیسی پایه هفتم – دی 93 (4) 1394-05-01 713.23 KB 13282
نمونه سوال انگلیسی پایه هفتم – خرداد 93 – تیزهوشان 1394-05-01 2.17 MB 7168
نمونه سوال انگلیسی پایه هفتم – دی 92 – تیزهوشان 1394-05-01 601.6 KB 8952

کلمات کلیدی: سوال, انگلیسی, هفتم, نمونه سوال

بدون دیدگاه

نمونه سوالات درس پیام های آسمانی پایه هفتم را رایگان دانلود نمایید.

نمونه سوال نیم سال اول

نمونه سوال پیام های آسمانی هفتم دی 95 مدارس سرای دانش+پاسخ

نمونه سوال پیام های آسمانی هفتم دی 95 مدارس سرای دانش+پاسخ

نمونه سوال پیام های آسمانی هفتم دی 95 مدارس سرای دانش+پاسخ

نمونه سوال پیام های آسمانی هفتم دی 95 مدارس سرای دانش+پاسخ

امتحان پیام های آسمانی نیم سال اول 94 – متوسطه سرای دانش واحد مرزداران

امتحان پیام های آسمانی نیم سال اول 94 – متوسطه سرای دانش واحد رسالت

امتحان پیام های آسمانی هفتم مدرسه باقرالعلوم قیروکارزین-دی ماه 93

امتحان قرآن هفتم مدرسه باقرالعلوم قیروکارزین-دی ماه 93

نمونه سوال نیم سال دوم

نمونه سوال امتحانی پیام های آسمانی هفتم مدرسه نوین یزد – خرداد96

نمونه سوال پیام های آسمانی هفتم خرداد 96 مدرسه سرای دانش انقلاب+پاسخ

نمونه سوال پیام های آسمانی هفتم خرداد 96 مدرسه سرای دانش حافظ +پاسخ

نمونه سوال پیام های آسمانی هفتم خرداد 96 مدرسه سرای دانش رسالت+پاسخ

نمونه سوال پیام های آسمانی هفتم خرداد 96 مدرسه سرای دانش مرزداران+پاسخ

سوال ارسالی دبیران

نمونه سوال امتحانی پیام های آسمانی هفتم دی 95

نمونه سوال امتحانی پیام های آسمانی هفتم دی ماه 95

نمونه سوال امتحانی پیام های آسمانی هفتم دی ماه 95

نمونه سوال امتحانی پیام های آسمانی هفتم دی ماه 95

نمونه سوال امتحان پیام آسمانی هفتم-دی 94

نمونه سوال امتحان پیام آسمانی هفتم-دی 94

نمونه سوال امتحان پیام آسمانی هفتم-دی 94

سوال امتحان پیام های آسمانی هفتم -آذر94

سوال امتحان پیام های آسمانی هفتم-آذر 94

امتحان طرح آیه های تمدن-آذر 92

بدون دیدگاه

نمونه سوالات ریاضی پایه هفتم را می توانید رایگان دانلود نمایید

نمونه سوال نیم سال اول

نمونه سوال ریاضی هفتم دی 95 مدرسه سرای دانش انقلاب +پاسخ

نمونه سوال ریاضی هفتم دی 95 مدرسه سرای دانش حافظ 1 +پاسخ

نمونه سوال ریاضی هفتم دی 95 مدرسه سرای دانش مرزداران +پاسخ

نمونه سوال ریاضی هفتم دی 95 مدرسه سرای دانش رسالت 1+پاسخ

نمونه سوال امتحان رياصي هفتم-دي 94 – متوسطه سراي دانش

امتحان رياضي + پاسخ – دي ماه 93،سراي دانش _واحد وصال

امتحان رياضي -دي ماه 93،مدارس سراي دانش _واحد رسالت

ریاضی سعیدی تیزهوشان میبد دی ماه 93

نمونه سوال رياضي هفتم از کتاب سوالات پرتکرار – متوسطه سراي دانش واحد رسالت

نمونه سوال امتحانی نیم سال اول ریاضی هفتم – مدارس سرای دانش

نمونه سوالات درس رياضي – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس رياضي – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس رياضي – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس رياضي – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس رياضي – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس رياضي – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس رياضي – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس رياضي – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس رياضي – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس رياضي – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس رياضي – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس رياضي – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس رياضي – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس رياضي – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس رياضي – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس رياضي – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس رياضي – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس رياضي – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس رياضي – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس رياضي – مقطع هفتم

نمونه سوال نیم سال دوم

نمونه سوال امتحانی ریاضی هفتم مدرسه سرای دانش انقلاب خرداد 96+پاسخ

نمونه سوال امتحانی هندسه هفتم مدرسه سرای دانش حافظ خرداد 96+پاسخ

نمونه سوال امتحانی ریاضی هفتم مدرسه سرای دانش حافظ خرداد 96+پاسخ

نمونه سوال امتحانی ریاضی هفتم مدرسه سرای دانش رسالت خرداد 96+پاسخ

نمونه سوال امتحانی ریاضی هفتم مدرسه سرای دانش مرزداران خرداد 96+پاسخ

نمونه سوال امتحانی ریاضی هفتم مدرسه حضرت زینب مشهد خرداد 96

نمونه سوال امتحانی ریاضی هفتم مدرسه معراج کاشمر خرداد 96

نمونه سوال امتحانی ریاضی هفتم مدرسه سید جمال کاشمر خرداد 96

نمونه سوال امتحانی ریاضی هفتم مدرسه فرهنگ هرمزگان خرداد 96

نمونه سوال امتحانی ریاضی هفتم مدرسه علوم خراسان شمالی خرداد 96

نمونه سوال امتحانی ریاضی هفتم خرداد 96

نمونه سوال امتحانی ریاضی هفتم اردیبهشت 96

امتحان ریاضی نیم سال دوم 95 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد مرزداران

امتحان ریاضی هفتم نیم سال دوم 95 – متوسطه دوره اول سرای داش واحد مرزداران

نمونه سوال امتحان ریاضی هفتم- خرداد 95

امتحان ریاضی نیم سال دوم 95 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد انقلاب

ریاضی-آمل-بشارت

ریاضی-آمل-بشارت

ریاضی-آمل-بشارت

ریاضی-آمل-مریم

ریاضی-آمل-مریم

ریاضی-آمل-مریم

ریاضی-نجف آباد-شهید غفاری

ریاضی-مرند-تیزهوشان علامه جعفری

ریاضی-مرند-تیزهوشان علامه جعفری

ریاضی-مرند-تیزهوشان علامه جعفری

ریاضی-رودسر -زهره بنیانیان

ریاضی-آمل-بشارت

ریاضی-قروه-خدیجه الکبری

ریاضی-آمل-بشارت

ریاضی-آران بیدگل-شهید اژه ای

ریاضی-آران بیدگل-ادب

ریاضی-بهبهان-تیزهوشان شهید بهشتی

ریاضی-آبیک-حضرت زینب

ریاضی-بم-فرزانه

نمونه سوال امتحانی درس رياضي+پاسخ

سوال ارسالی دبیران

نمونه سوال امتحانی ریاضی هفتم دی ماه 95

نمونه سوال امتحانی ریاضی هفتم دی ماه 95

نمونه سوال امتحانی ریاضی هفتم دی ماه 95

نمونه سوال امتحانی ریاضی هفتم دی ماه 95

نمونه سوال امتحان ریاضی هفتم – دی 94

نمونه سوال امتحان ریاضی هفتم – دی 94

نمونه سوال امتحان ریاضی هفتم – دی 94

نمونه سوال امتحان ریاضی هفتم – دی 94

نمونه سوال امتحان ریاضی هفتم – دی 94

نمونه سوال امتحانی ریاضی-دی 94

نمونه سوال امتحان ریاضی هفتم – دی 94

نمونه سوال امتحان ریاضی هفتم – دی 94

نمونه سوال امتحان ریاضی هفتم – دی 94

نمونه سوال امتحانی ریاضی هفتم -دی 94

نمونه سوال امتحان ریاضی هفتم- آبان 94

سوال امتحان ریاضی هفتم-آذر 94

سوال امتحان ریاضی هفتم -آذر 94

امتحان ریاضی هفتم مدرسه شاد سلامت-دی ماه 93

امتحان ریاضی هفتم مدرسه هویزه ساوه-دی ماه 93

ریاضی هفتم مدرسه شهید انوری-دی ماه 93

امتحان ریاضی هفتم مدرسه هدایت داراب- دی ماه 93

امتحان ریاضی هفتم مدرسه شهید علی عرب زرند- دی ماه93

نمونه سوال امتحان ریاضی هفتم – آذر 92

بدون دیدگاه

استدلال و اثبات در هندسه

(فصل سوم ریاضی ۹)

استدلال و اثبات در هندسه

استدلال ها و اثبات های فصل سوم کتاب ریاضی۹ سال سوم دوره ی اول متوسطه را می توانید در ادامه ی این مطلب دانلود نمایید.

این فایل توسط همکار گرامی جناب آقای کاظم شکری مدرس دانشگاه و دبیر ریاضی دبیرستان های آمل تهیه و به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده است.

با تشکر از استاد کاظمی


دانلود فایل اثبات های هندسه از کتاب ریاضی۹
برای دانلود فایل با لینک مستقیم از سایت رباضی سرا کلیک کنید.

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : ۲٫۶ مگابایت
پسورد فایل: www.riazisara.ir
منبع: ریاضی سرا

ریاضی سرا

بدون دیدگاه

نمونه سوالات عربی پایه نهم را به صورت رایگان با کلیک بر روی آیکن های سبز رنگ در قسمت چپ جدول دانلود نمایید

فايل ها:
Name تاريخ اندازه فايل Hits
نمونه سوال رایگان عربی نهم متوسطه1 1395-01-18 992.1 KB 18917
نمونه سوال رایگان عربی نهم متوسطه2 1395-01-18 365.47 KB 5688
نمونه سوال رایگان عربی نهم متوسطه3 1395-01-18 289.51 KB 5227
نمونه سوال رایگان عربی نهم متوسطه4 1395-01-18 236.05 KB 5835
بدون دیدگاه

نمونه سوالات فیزیک 1 دوره متوسظه اول پایه نهم را ازلینک های زیر به صورت رایگان می توانبد دانلود نمایید.

فايل ها:
Name تاريخ اندازه فايل Hits
نمونه سوال فیزیک 1 اول دبیرستان – هماهنگ کشوری – خرداد 82 1393-10-10 87.05 KB 20113
نمونه سوال فیزیک 1 اول دبیرستان – خرداد ماه – با پاسخ نامه 1393-10-10 748.4 KB 21798
نمونه سوال فیزیک 1 اول دبیرستان – دبیرستان ماهور تهران – خرداد 89 1393-10-10 372.97 KB 8864
نمونه سوال فیزیک 1 اول دبیرستان – دبیرستان ماهور تهران – خرداد 88 1393-10-10 381.5 KB 5954
نمونه سوال فیزیک 1 اول دبیرستان – دی ماه – با پاسخ نامه (1) 1393-10-10 923.14 KB 8934
نمونه سوال فیزیک 1 اول دبیرستان – دی ماه – با پاسخ نامه (2) 1393-10-10 361.5 KB 5257
نمونه سوال فیزیک 1 اول دبیرستان – اردبیل – دی 92 1393-10-10 631.98 KB 4672
نمونه سوال فیزیک 1 اول دبیرستان – دبیرستان حجاب – دی 92 1393-10-10 1.31 MB 3428
نمونه سوال فیزیک 1 اول دبیرستان – دبیرستان شهید صالحی شفا – دی 92 1393-10-10 606.08 KB 2555
نمونه سوال فیزیک 1 اول دبیرستان – دبیرستان شیخ شلتوت – دی 92 1393-10-10 151.81 KB 2062
نمونه سوال فیزیک 1 اول دبیرستان – دبیرستان مائده سنندج – خرداد 93 1393-10-10 521.78 KB 16079
نمونه سوال فیزیک 1 اول دبیرستان – دبیرستان سرای دانش – دی 92 با پاسخ نامه 1393-10-10 409.48 KB 4655
نمونه سوال فیزیک 1 اول دبیرستان – دبیرستان فرهنگ آل یاسین تهران – دی 92 1393-10-10 225.32 KB 2166
نمونه سوال فیزیک 1 اول دبیرستان – دبیرستان حضرت مریم تهران – دی 92 1393-10-10 3.13 MB 2495
نمونه سوال فیزیک 1 اول دبیرستان – دبیرستان دکتر حسابی ورامین – دی 92 1393-10-10 561.14 KB 2205
نمونه سوال فیزیک 1 اول دبیرستان – دبیرستان ملک ثابت یزد – دی 92 1393-10-10 236.29 KB 2151
نمونه سوال فیزیک 1 اول دبیرستان – دبیرستان سرای دانش – آذر 92 با پاسخ نامه 1393-10-10 460.5 KB 4604
نمونه سوال فیزیک 1 اول دبیرستان – دبیرستان سرای دانش – دی 91 با پاسخ نامه 1393-10-10 971.16 KB 4575
نمونه سوال فیزیک 1 اول دبیرستان – دبیرستان سرای دانش – دی 91 1393-10-10 572.1 KB 3725
نمونه سوال فیزیک 1 اول دبیرستان – فصل 1 (1) 1393-10-10 437.68 KB 5150
نمونه سوال فیزیک 1 اول دبیرستان – فصل 1 (2) 1393-10-10 234.33 KB 3723
نمونه سوال فیزیک 1 اول دبیرستان – فصل 2 (1) 1393-10-10 338.57 KB 3916
نمونه سوال فیزیک 1 اول دبیرستان – فصل 2 (2) 1393-10-10 1.07 MB 3968
نمونه سوال فیزیک 1 اول دبیرستان – فصل 3 1393-10-10 377.76 KB 6511
نمونه سوال فیزیک 1 اول دبیرستان – فصل 4 1393-10-10 363.41 KB 8841
نمونه سوال فیزیک 1 اول دبیرستان – فصل 5 1393-10-10 406.62 KB 9450

 

کلمات کلیدی: سوال, فیزیک, دبیرستان

دیدگاه‌ها   

بدون دیدگاه

نمونه سوالات انگلیسی پایه هشتم را در ادامه دانلود نمایید

فايل ها:
Name تاريخ اندازه فايل Hits
نمونه سوال انگلیسی پایه هشتم – دی 93 (1) 1394-05-02 76.18 KB 5581
نمونه سوال انگلیسی پایه هشتم – دی 93 (2) 1394-05-02 666.06 KB 4303
نمونه سوال انگلیسی پایه هشتم – دی 93 (3) 1394-05-02 810.33 KB 3581
نمونه سوال انگلیسی پایه هشتم – دی 93 (4) 1394-05-02 383.25 KB 3008
نمونه سوال انگلیسی پایه هشتم – دی 93 (5) 1394-05-02 997.12 KB 3362
نمونه سوال انگلیسی پایه هشتم – دی 93 (6) 1394-05-02 785.43 KB 3996
نمونه سوال انگلیسی پایه هشتم – تیزهوشان 1394-05-02 593.75 KB 6123

 

بدون دیدگاه

در این صفحه نمونه سوالات درس ریاضی پایه هشتم متوسطه در مدارس مختلف را می توانید دانلود نمایید.

 

Name تاريخ اندازه فايل Hits
نمونه سوال ریاضی هشتم – خرداد ماه – با پاسخ 1393-10-27 962.91 KB 223237
نمونه سوال ریاضی هشتم – مدرسه شهید انوری – دی 93 1393-10-27 947.58 KB 70607
نمونه سوال ریاضی هشتم – مدرسه سرای دانش وصال – دی 93 1393-10-27 635.11 KB 39294
نمونه سوال ریاضی هشتم – مدرسه سرای دانش رسالت – دی 93 – با پاسخ 1393-10-27 935.25 KB 72154
نمونه سوال ریاضی هشتم – مدرسه سرای دانش – دی 93 1393-10-27 133.22 KB 29647
نمونه سوال ریاضی هشتم – مدرسه اصفهان – دی 93 1393-10-27 944.21 KB 26450
نمونه سوال ریاضی هشتم – مدرسه شهید کهن تهران – دی 93 – با پاسخ 1393-10-27 349.26 KB 37397
نمونه سوال ریاضی هشتم – مدرسه شهدای هویزه ساوه – دی 93 1393-10-27 326.43 KB 17804
نمونه سوال ریاضی هشتم – مدرسه شهید باهنر بیجار – دی 93 – با پاسخ 1393-10-27 0 B 30194
نمونه سوال ریاضی هشتم – دی 93 1393-10-27 596.79 KB 23106
نمونه سوال ریاضی هشتم – مدرسه آیت الله سعیدی میبد – آذر 93 1393-10-27 119.73 KB 21306
نمونه سوال ریاضی هشتم – مدرسه سرای دانش – آذر 92 – با پاسخ 1393-10-27 368.39 KB 35746