بدون دیدگاه

 

نمونه سوالات علوم پایه هشتم
نمونه سوالات درس علوم مبحث فیزیک را دانش آموزان عزیز پایه هشتم می توانند رایگان در این پست دریافت کنند. این فایل شامل سوالات با پاسخنامه در قالب 5 صفحه می باشد.
جهت دانلود رایگان ≤اینجا≥ را کلیک کنید
پسورد فایل: www.studentedu.ir
بدون دیدگاه
دانلود رایگان نمونه سوالات علوم پایه هشتم
دانش آموزان عزیز پایه هشتم می توانند نمونه سوالات علوم را رایگان در این پست دریافت کنند. این فایل شامل 20 سوال در قالب 3 صفحه می باشد
برای دانلود رایگان ⇐ اینجا ⇒ را کلیک کنید
پسورد فایل : www.studentedu.ir
بدون دیدگاه
علوم هشتم
نمونه سوالات علوم پایه هشتم را بصورت رایگان در این پست دریافت کنید. این فایل شامل 2 صفحه می باشد
برای دانلود رایگان ⇐ اینجا ⇒ را کلیک کنید
پسورد فایل : www.studentedu.ir
بدون دیدگاه
علوم هشتم
نمونه سوالات درس علوم پایه هشتم را بصورت رایگان در این پست رایگان دریافت کنید. این فایل شامل 3 صفحه می باشد.
برای دانلود رایگان ⇐ اینجا ⇒ را کلیک کنید
پسورد فایل : www.studentedu.ir
بدون دیدگاه
دانلود رایگان نمونه سوالات علوم پایه هشتم
نمونه سوالات نوبت اول امتحان علوم پایه هشتم را بصورت رایگان در این پست دریافت کنید. این فایل شامل 16 سوال در قالب 2 صفحه می باشد.
برای دانلود رایگان ⇐ اینجا ⇒ را کلیک کنید
پسورد فایل: www.studentedu.ir
بدون دیدگاه

نمونه سوالات علوم پایه هشتم

دانلود رایگان نمونه سوالات علوم پایه هشتم در ادامه مطلب:

این سوالات شامل دروس فیزیک، شیمی و زیست می باشد.

سوال امتحانی زیست هشتم مدرسه سرای دانش انقلاب خرداد 96 +پاسخ

سوال امتحانی زیست هشتم مدرسه سرای دانش حافظ خرداد 96 +پاسخ

سوال امتحانی زیست هشتم مدرسه سرای دانش مرزداران خرداد 96 +پاسخ

سوال امتحانی فیزیک هشتم مدرسه سرای دانش انقلاب خرداد 96 +پاسخ

سوال امتحانی فیزیک هشتم مدرسه سرای دانش حافظ خرداد 96 +پاسخ

سوال امتحانی فیزیک هشتم مدرسه سرای دانش مرزداران خرداد 96 +پاسخ

نمونه سوال امتحانی علوم هشتم مدرسه نوین یزد – خرداد96

نمونه سوال امتحانی علوم هشتم بیله سوار خرداد 96

سوال امتحانی شیمی هشتم مدرسه سرای دانش انقلاب خرداد96 + پاسخ

سوال امتحانی شیمی هشتم مدرسه سرای دانش حافظ 1 خرداد96 + پاسخ

سوال امتحانی شیمی هشتم مدرسه سرای دانش رسالت 1 خرداد96 + پاسخ

سوال امتحانی شیمی هشتم مدرسه سرای دانش مرزداران خرداد96 + پاسخ

نمونه سوال امتحانی علوم هشتم اردیبهشت 96

امتحان زیست نیم سال دوم 95 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد انقلاب

امتحان زیست نیم سال دوم 95 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد حافظ

سوال امتحان علوم هشتم-آذر 94

سوال امتحان علوم هشتم -خرداد 94

سوال امتحان علوم هشتم- خرداد 94

سوال امتحان علوم هشتم – خرداد 94

سوال امتحان علوم هشتم – خرداد 94

سوال امتحان علوم هشتم – خرداد 94

سوال امتحان علوم هشتم – خرداد 94

سوال امتحان علوم هشتم – خرداد 94

سوال امتحان علوم هشتم-آذر 94

سوال امتحان علوم هشتم- خرداد 94

نمونه سوال علوم دی 95 مدرسه سرای دانش انقلاب+پاسخ

نمونه سوال علوم هشتم دی 95 مدرسه سرای دانش حافظ 1 +پاسخ

نمونه سوال علوم هشتم دی 95 مدرسه سرای دانش مرزداران +پاسخ

نمونه سوال علوم هشتم دی 95 مدرسه سرای دانش رسالت 1+پاسخ

نمونه سوال شیمی هشتم دی 95 مدرسه سرای دانش انقلاب+پاسخ

نمونه سوال شیمی هشتم دی 95 مدرسه سرای دانش حافظ 1+پاسخ

نمونه سوال شیمی هشتم دی 95 مدرسه سرای دانش رسالت 1+پاسخ

نمونه سوال علوم دی 95 مدرسه سرای دانش مرزداران+پاسخ

نمونه سوال زیست هشتم دی 95 مدرسه سرای دانش انقلاب + پاسخ

نمونه سوال زیست هشتم دی 95 مدرسه سرای دانش حافظ +پاسخ

امتحان علوم (فیزیک) نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد مرزداران

امتحان علوم (فیزیک) نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد حافظ

امتحان علوم (فیزیک) نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد انقلاب

امتحان علوم (شیمی) نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد حافظ

امتحان علوم (شیمی) نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد مرزداران

امتحان علوم (شیمی) نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد رسالت

امتحان علوم (شیمی) نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد انقلاب

امتحان علوم هشتم نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد انقلاب

امتحان علوم هشتم نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد رسالت

امتحان علوم هشتم نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد حافظ

امتحان علوم هشتم نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد مرزداران

سوال امتحان علوم هشتم نمونه فجر مرند دی ماه 93

امتحان علوم هشتم دی ماه 93 دبیرستان غیر دولتی بحرالعلوم قم

سوال امتحان علوم هشتم-مسجد سلیمان دی ماه 3

امتحان علوم + پاسخ – دي ماه 93،سراي دانش _واحد رسالت

امتحان علوم – دی ماه 93،سرای دانش _واحد وصال

نمونه سوال امتحانی نیم سال اول علوم هشتم – مدارس سرای دانش

نمونه سوال امتحانی علوم هشتم دی ماه 95+پاسخ

نمونه سوال امتحانی علوم هشتم دی ماه 95

نمونه سوال امتحانی علوم هشتم دی ماه 95

نمونه سوال امتحانی علوم هشتم دی ماه 95

نمونه سوال علوم هشتم دی 95 مدرسه سرای دانش رسالت 1

نمونه سوال امتحانی علوم هشتم دی ماه 95

نمونه سوال امتحان علوم هشتم – دی 94

نمونه سوال امتحان علوم هشتم – دی 94

نمونه سوال امتحان علوم هشتم -دی 94

نمونه سوال امتحان علوم هشتم -دی 93

نمونه سوال امتحان علوم هشتم -دی 94

نمونه سوال امتحان علوم هشتم – دی 94

نمونه سوال امتحان علوم هشتم – دی 94

نمونه سوال امتحان علوم- دی 94

نمونه سوال امتحان علوم هشتم-دی 94

نمونه سوال امتحان علوم هشتم – دی 94

سوال امتحان علوم هشتم-آذر 94

سوال امتحان علوم هشتم-مهر 94

سوال امتحان علوم هشتم-آذر 94

نمونه سوال امتحان علوم هشتم – دی 93

امتحان علوم تجربی هشتم – مدرسه شهید آیت داران – دی ماه 93

امتحان علوم هشتم مدرسه فتح المبین حسین آباد – دی ماه 93

امتحان علوم هشتم مدرسه نمونه یزدی سبزوار

امتحان علوم تجربی ( زیست و زمین ) مدرسه تیزهوشان سقز – دی ماه 93

نمونه سوال امتحان علوم هشتم – دی 94

امتحان علوم تجربی ( فیزیک ) مدرسه تیزهوشان سقز – دی ماه 93

امتحان علوم تجربی هشتم دبرستان ابوریحان اسلامیه – دی ماه 93

نمونه سوال امتحان علوم هشتم – دی 94

سوال امتحان علوم هشتم – دی 93

امتحان علوم پایه هشتم مدرسه چهارمحل -دی93

امتحان علوم 2 مدرسه آوینی شهرستان دوره-دی ماه

امتحان علوم هشتم ( سوالات تستی بخش دنیای زنده )