بدون دیدگاه

 

نمونه سوالات علوم پایه نهم
دانش آموزن عزیز پایه نهم نمونه سوالات درس علوم را می توانند رایگان در این پست دریافت کنند. این فایل شامل نمونه سوالات در قالب 7 صفحه pdf می باشد.
جهت دانلود رایگان ≤اینجا≥ را کلیک کنید
پسورد فایل: www.studentedu.ir
بدون دیدگاه

 

نمونه سوالات زیست شناسی پایه نهم
نمونه سوالات زیست شناسی را دانش آموزان پایه نهم می توانند رایگان در این پست دریافت کنند. این فایل شامل نمونه سوالات در قالب 4 صفحه می باشد.
جهت دانلود رایگان ≤اینجا≥ را کلیک کنید
پسورد فایل: www.stuentedu.ir
بدون دیدگاه
دانلود رایگان نمونه سوالات علوم پایه نهم
نمونه سوالات علوم پایه نهم را در این پست رایگان دریافت کنید. این فایل شامل 22 سوال در قالب 4 صفحه می باشد. منبع:قلم چی
برای دانلود رایگان < اینجا > را کلیک کنید
پسورد فایل: www.studentedu.ir
بدون دیدگاه
نمونه سوالات علوم پایه نهم
نمونه سوالات علوم پایه نهم را بصورت رایگان در این پست دریافت کنید. این فایل شامل 20 سوال همراه با پاسخنامه تشریحی در قالب 2 فایل می باشد
برای دانلود رایگان ⇐ اینجا ⇒ را کلیک کنید
پسورد فایل : www.studentedu.ir
بدون دیدگاه
دانلود رایگان نمونه سوالات علوم پایه نهم
سوالات امتحان نوبت دوم پایه نهم را در این پست رایگان دریافت کنید. این فایل شامل 18 سوال در قالب 4 صفحه می باشد.
برای دانلود رایگان ⇐ اینجا ⇒ را کلیک کنید
پسورد فایل : www.studentedu.ir
بدون دیدگاه

علوم تجربی پایه نهم

نمونه سوالات علوم تجربی پایه نهم را در این پست رایگان دریافت نمایید. این فایل شامل 22 سوال در قالب 3 صفحه همراه با پاسخنامه تشریحی می باشد.

دانلود فایل

پسورد فایل: www.studentedu.ir

بدون دیدگاه

نمونه سوالات علوم پایه نهم

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحان علوم پایه نهم در ادامه مطلب می باشد. این مجموعه شامل سوالات دروس فیزیک، شیمی و زیست می باشد.

 

نمونه سوال امتحانی علوم نهم استان فارس خرداد 96 + پاسخ

نمونه سوال هماهنگ علوم نهم استان فارس خرداد 96 + پاسخ

سوال هماهنگ علوم نهم خراسان رضوی خرداد 96 نوبت صبح +پاسخ

سوال هماهنگ علوم نهم خراسان رضوی خرداد 96 نوبت عصر +پاسخ

سوال هماهنگ علوم نهم استان البرز خرداد 96 نوبت صبح +پاسخ

سوال هماهنگ علوم نهم استان البرز خرداد 96 نوبت عصر+پاسخ

نمونه سوال امتحان علوم نهم-خرداد 95

نمونه سوال امتحان علوم نهم – خرداد 95

نمونه سوال امتحان علوم نهم-فروردین 95

نمونه سوال امتحان علوم نهم – شهریور 94

نمونه سوال علوم دی 95 مدرسه سرای دانش انقلاب+پاسخ

نمونه سوال علوم نهم دی 95 مدرسه سرای دانش حافظ 1 +پاسخ

نمونه سوال علوم نهم دی 95 مدرسه سرای دانش مرزداران +پاسخ

نمونه سوال علوم نهم دی 95 مدرسه سرای دانش رسالت 1+پاسخ

نمونه سوال علوم دی 95 مدرسه سرای دانش مرزداران+پاسخ

نمونه سوال شیمی نهم دی 95 مدرسه سرای دانش انقلاب+پاسخ

نمونه سوال شیمی نهم دی 95 مدرسه سرای دانش حافظ 1+پاسخ

نمونه سوال شیمی نهم دی 95 مدرسه سرای دانش رسالت 1+پاسخ

نمونه سوال زیست نهم دی 95 مدرسه سرای دانش حافظ +پاسخ

نمونه سوال زیست نهم دی 95 مدرسه سرای دانش انقلاب + پاسخ

امتحان علوم (فیزیک) نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد حافظ

امتحان علوم (فیزیک) نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد رسالت

امتحان علوم (فیزیک) نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد انقلاب

امتحان علوم (شیمی) نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد حافظ

امتحان علوم (شیمی) نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد مرزداران

امتحان علوم (شیمی) نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد رسالت

امتحان علوم (شیمی) نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد انقلاب

امتحان علوم نهم نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد انقلاب

امتحان علوم نهم نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد رسالت

امتحان علوم نهم نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد حافظ

امتحان علوم نهم نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد مرزداران

نمونه سوال امتحانی علوم نهم دی ماه 95

نمونه سوال امتحانی علوم نهم دی ماه 95

نمونه سوال امتحانی علوم نهم دی ماه 95

نمونه سوال امتحانی علوم نهم دی ماه 95

نمونه سوال امتحانی علوم نهم دی ماه 95

نمونه سوال امتحانی علوم نهم دی ماه 95

نمونه سوال امتحانی شیمی نهم دی ماه 95

نمونه سوال امتحانی علوم نهم دی ماه 95

نمونه سوال امتحانی علوم نهم دی ماه 95

نمونه سوال امتحانی علوم نهم دی ماه 95

نمونه سوال زیست نهم دی 95 مدرسه سرای دانش رسالت 1

نمونه سوال امتحانی علوم نهم دی 95

نمونه سوال امتحانی علوم نهم دی ماه 95

نمونه سوال امتحان علوم نهم-اسفند 94

نمونه سوال امتحان علوم نهم – دی 94

نمونه سوال امتحان علوم نهم – دی 94

نمونه سوال امتحان علوم نهم – دی 94

نمونه سوال امتحان علوم نهم – دی 94

نمونه سوال امتحان علوم نهم -دی 94

نمونه سوال امتحان علوم نهم – دی 94

نمونه سوال امتحان علوم نهم-دی 94

نمونه سوال امتحان علوم نهم – دی 94

نمونه سوال امتحان علوم نهم – دی 94

نمونه سوال امتحان علوم- دی 94

نمونه سوال امتحان علوم نهم – دی 94

سوال امتحان علوم نهم -آذر 94