دسته‌بندی نشده

جواب فعالیت های فصل هفتم زیست دهم تجربی

در سایت مرجع کنکور ایران نمونه سوال و تحقیق دروس مختلف اورده شده است

جواب فعالیت های فصل هفتم زیست شناسی دهم تجربی ؛ در این مقاله به پاسخ و جواب سوالات فعالیت های صفحه گفتار ۱ و ۲ و ۳ فصل ۷ هفتم جذب و انتقال مواد در گیاهان کتاب زیست شناسی پایه دهم علوم تجربی متوسطه دوم پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل ششم زیست دهم

جواب فعالیت های فصل هفتم زیست شناسی دهم تجربی
جواب فعالیت های فصل هفتم زیست شناسی دهم تجربی

پاسخ فعالیت های گفتار ۱ و ۲ و ۳ فصل ۷ هفتم زیست شناسی دهم تجربی

در ادامه می توانید توضیح و حل فعالیت های گفتار 1 و 2 و 3 فصل 7 هفتم زیست شناسی دهم تجربی را مشاهده نمایید.

حل فعالیت صفحه ۹۸ گفتار ۱ فصل هفتم زیست دهم

خاک‌های مختلف، ذراتی با اندازه‌های مختلف دارند. تحقیق کنید که رشد ریشۀ گیاهان در خاک‌های رسی و ماسه‌ای با چه چالش‌ها و فرصت‌هایی روبه‌روست؟

پاسخ: ویژگی‌های خاک رسی: دارای ذرات بسیار ریز، چسبندگی بالا، مواد غذایی زیاد، مواد آلی زیاد، ذهکشی و نفوذپذیری ضعیف، تخلخل کم و دارای وزن حجمی زیاد هستند. به این نوع خاک بافت سنگین نیز می گویند.

ویژگی‌های خاک های شنی: دارای ذرات درشت، چسبندگی کم، ارزش غذایی کم، مواد آلی کم، ذهکشی و نفوذپذیری بسیار خوب، تخلیل زیاد و دارای وزن حجمی کم هستند.این نوع خاک به بافت سبک نیز معروف است.

وجود ماسه در خاک باعث ایجاد فضای خالی برای جذب آب و هوا می‌شود. اما خاک‌هایی که درصد بالایی ماسه دارند نمی‌توانند آب و یون‌های معدنی را در خود نگه دارند و برای اغلب گیاهان نامطلوبند. خاک مناسب برای کشاورزی شامل: 40% ماسه و 20% رس بوده، 40% بقیه دانه‌هایی با اندازه متوسط به نام سیلت است.

پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۱ گفتار ۱ فصل ۷ زیست دهم

آزمایشی را طراحی کنید که به کمک آن بتوان تأثیر کاهش یا افزایش مواد معدنی را در رشد و نمو گیاهان تعیین کرد.

پاسخ: این آزمایش به روش‌های مختلف می‌تواند انجام شود به شرط آنکه بر اساس روش علمی استوار باشد. یکی از بهترین روش‌ها کاشت گیاه در محلول‌های هیدرپونیک و یا محیط کشت است. این محیط‌های کشت دارای همه عوامل و شرایط مورد نیاز برای رشد است به جز یک عامل. بنابراین می‌توان هر نوع تغییر رشد و یا تغییرات ظاهری را به آن نسبت داد. روش‌های علمی دیگر نیز می‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد.

چند لوله آزمایش تهیه می‌کنیم. در یکی از لوله‌ها محلول کامل غذایی می‌ریزیم. (این محلول‌ها به صورت آماده وجود دارند و می‌توان آنها را تهیه کرد) روی این لوله می‌نویسیم شاهد؛ در لوله‌های دیگر هر کدام یک ماده معدنی را کاهش می‌دهیم مثلاً در لوله شماره 2 آلومینیم کم باشد و در لوله شماره 3 عنصر بور کم باشد و در لوله شماره 4 عنصر سدیم کم باشد و …

حال چند گیاه یکسان را در آنها قرار می‌دهیم. پس از گذشت چند هفته آثار کمبود مواد معدنی کم‌کم در نمونه‌ها پیدا می‌شود ولی در لوله شماره 1 که به عنوان شاهد آزمایش‌ها از آن استفاده کردیم، همه چیز طبیعی و نرمال است.

به عنوان مثال: کاهش آهن، نیتروژن و منیزیم خاک باعث زردی برگ درختان می‌شود و یا افزایش نیتروژن خاک باعث برگ سوختگی و کاهش رشد گیاه می‌شود. 

جواب فعالیت صفحه ۱۰۹ گفتار ۳ فصل هفت زیست دهم

مشاهده روزنه‌های سطح پشتیِ برگ

الف) یک برگ شاداب تره را انتخاب کرده و سطح پشتی و رویی آن را مشخص کنید.

ب) برگ را از محل رگ‌برگ میانی به بیرون شکسته ولی روپوست را پاره نکنید. هر نیمه را به‌نحوی به طرفین بکشید تا روپوست نازک آن از بافت‌های زیرین جدا شود. این کار اگر با

دقت انجام شود روپوست غشایی و بی‌رنگ را جدا می‌کند.

پ) نمونه را در یک قطره آب، روی تیغه شیشه‌ای قرار دهید و با تیغک بپوشانید. یاخته‌های روپوست و نگهبان روزنه را در بزرگ‌نمایی‌های مختلف مشاهده کنید. آیا می‌توانید سبزدیسه‌ها را در این یاخته‌ها ببینید؟

حتما بخوانید:  تحقیق درباره پروانه مونارک ❤️+ علت مهاجرت و نحوه جهت یابی

پاسخ: بله، اندامک‌های درشت قابل مشاهده هستند.

ت) تعداد روزنه‌های موجود در میدان دید را شمارش کنید. تعداد روزنه را در واحد سطح برگ تعیین کنید.

پاسخ: از 3 عدد تا 9 عدد متغیر است. با توجه به بزرگ‌نمایی میکروسکوپ می‌توان میدان دید را محاسبه کرد و تعداد روزنه‌ها را در واحد سطح (معمولاً میکرومتر مربع) محاسبه کنیم.

ث) با استفاده از تیغ تیز و با احتیاط، نمونه‌های روپوست پشتی را از برگ گیاهان میخک، شمعدانی و برگ بیدی تهیه و زیر میکروسکوپ مشاهده کنید. یاخته‌های روپوست و نگهبان روزنه را در این گیاهان و تره مقایسه کنید.

پاسخ: روزنه‌ی هوایی و روپوست برگ بیدی ← چهاریاخته همراه دو به دو بر هم عمودند و دوتای کوچک‌تر موازی با دو یاخته‌ی بعدی قرار داشته و دو یاخته‌ی همراه بزرگ‌تر بر این چهار سلول عمودند.

روزنه‌ی هوایی و روپوست شمعدانی ← یاخته‌های همراه اطراف یاخته‌های محافظ به حالت شعاعی قرار دارند و روزنه‌ها به صورت یاخته‌های همراه در اطراف یاخته‌های محافظ به حالت شعاعی هستند.

روزنه‌ی هوایی و روپوست در میخک ← سلول همراه عمود بر محور طولیث یاخته‌های محافظ قرار دارند.

روزنه‌ی هوایی تره ← یاخته‌های ریز و لوزی شکل، دراز و کشیده (اپیدرم) و روزنه‌ی هوایی در امتداد یکدیگر قرار گرفته‌اند و سلول‌های محافظ در جهت کشیدگی این سلول کشیده شده‌اند.

روپوست تره ← سلول‌های چند وجهی که به طور منظم در کنار هم قرار دارند و به هم چسبیده‌اند. 

پاسخ فعالیت صفحه ۱۱۰ گفتار ۳ فصل هفت زیست دهم

مشاهده باز و بسته شدن روزنه های هوایی

الف) همانند فعّالیت قبل، روپوست تره یا کاهو را تهیه کنید و درون محلول‌های 5/ 0 درصد KCl ، آب خالص و آب نمک 4 درصد در روشنایی قرار دهید. مشابه این نمونه‌ها را تهیه و در تاریکی قرار دهید.

ب) پس از 15 دقیقه، روپوست را در یک قطره از همان مایعی که درون آن قرار دارد، زیر میکروسکوپ مشاهده کنید. در کدام محلول‌ها روزنه‌ها باز و در کدام بسته‌اند؟ آیا میزان باز یا بسته بودن روزنه‌ها یکسان است؟ چرا؟

پاسخ: روزنه‌هایی که در محلول KCl و آب خالص قرار دارند؛ دهانه باز و روزنه‌هایی که در نمک 4% قرار دارند؛ بیشتر بسته هستند. میزان باز و بسته بودن روزنه‌ها یکسان نیست. روزنه‌های تیمار تاریکی همگی بسته‌اند.

میزان بازشدن روزنه‌ها تابع عوامل بیرونی و درونی است و اگر همه‌ی شرایط به جزی یکی ثابت باشد می‌توان نتیجه گرفت که آن متغیر عامل رفتار روزنه‌ها است در محلول‌های روشنایی میزان باز و بسته بودن وابسته به غلظت مواد محلول است.

روزنه‌های درون آب مقطر تورژسانس زیاد، بیشتر باز هستند و روزنه‌های درون محلول KCl تورژسانس کمتری انجام داده‌اند. لذا دهانه‌ها کمتر باز است.

پ) پس از 15 دقیقه نمونه‌های تاریکی را به سرعت زیر میکروسکوپ مشاهده کنید. چرا باید به سرعت آنها را مشاهده کنیم؟ وضعیت روزنه‌ها را با مرحله قبل مقایسه کنید.

پاسخ: بیشتر روزنه‌ها بسته می‌شود به علت عملکرد پمپ‌های پتاسیم و کلر در مجاورت نور و نیز تجمع بعضی از قندها در سلول‌های نگهبان روزنه است، نور محرک باز شدن روزنه‌ها است.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل پنجم زیست دهم

توجه: شما دانش آموز پایه دهم رشته علوم تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب فعالیت های فصل های اول تا هفتم کتاب زیست شناسی دهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله توضیح و جواب فعالیت های فصل ۷ هفتم زیست شناسی دهم تجربی ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 🌹

منبع :
مجله اینترنتی ماگرتا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا