دسته‌بندی نشده

سوالات درس به درس علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ درس سیزدهم، هر کدام جای خود (2)

سوالات درس به درس علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ درس چهاردهم، از گذشته تا آینده در ادامه مطلب:

1- جانوران مھره دار به چند گروه طبقه بندی می شوند؟ آنھا را نام ببرید.

پاسخ : پنج گروه هستند.

گروه اول: ماھی ھا 

گروه دوم:  دوزیستان

گروه سوم: خزندگان

گروه چهارم: پرندگان

گروه پنجم: پستانداران.

2- مارمولک جزء کدام گروه از مھره داران ھستند و چگونه حرکت می کنند؟

پاسخ : خزندگان،  مارمولک دست و پای کوتاھی دارد و ھنگام حرکت،شکمش روی زمین کشیده میشود.

3-پوشش بدن خزندگان چیست؟

پاسخ : روی بدن آنھا را پولک ھای سختی پوشانده است.

4-خزندگان و پرندگان چگونه تنفس می کنند؟

پاسخ : با شش.

5 -مارھا و پرندگان چگونه تخم ھایشان را نگه می دارند؟

پاسخ : پرندگان معمولاً روی تخم ھایشان می خوابند و برخی مارھا دور تخم ھایشان حلقه می زنند.

6-سخنی از رسول خدا(ص)درباره ی آزار ترساندن به حیوانات بنویسید.

پاسخ : کسی که گنجشک یا پرنده ای دیگر را به نا حق بکشد،در روز قیامت مورد باز خواست قرار می گیرد.


7-پستانداران چه ویژگی ھایی دارند؟

پاسخ : بدن پستانداران از مو یا پشم پوشیده شده است، با شش نفس می کشند. بچه می زایند و به آنھا شیر می دھند.

8-چند نمونه از پستانداران را نام ببرید.

پاسخ : خرگوش – خرس – سنجاب – شیر –شتر– گاو – گوسفند – بز.

9-بدن پرندگان و پستانداران از چه چیزی پوشیده شده است؟

پاسخ : بدن پرندگان از پر و بدن پستانداران از مو یا پشم پوشیده شده است.

10-چرا ماھی ھا را مھره دار می نامند؟

پاسخ : چون ماھی ھا در پشت خود تعدادی مھره دارند که پشت سرھم قرار گرفته اند و ستون مھره را تشکیل داده اند.

حتما بخوانید:  گام به گام درس هشتم 8 عربی هشتم

11-خفاش جز کدام گروه از مھره داران است و چگونه حرکت می کند؟

پاسخ : پستانداران – به کمک بالھایش پرواز می کند.

12-وال جز کدام گروه از مھره داران است و در کجا زندگی می کند؟

پاسخ : پستانداران –در آب.

13-لاک پشت دریایی چگونه تنفس می کند؟

پاسخ : با شش.

14- ّ کدام یک از  جانوران” مار- خفاش – عقاب – قورباغه و فُک ” تخم می گذارند و کدامیک بچه میزایند؟

پاسخ : مار، عقاب و قورباغه تخم می گذارند و خفاش و فُک بچه می زایند.

15- ُ کدام یک از جانوران” شترمرغ – وال – بچه قورباغه – مار و ماھی” با شش و کدام یک با آبشش تنفس می کنند؟

پاسخ :  شتر مرغ ، وال و مار با شش نفس می کشند و  بچه قورباغه و ماھی با آبشش.

 

بقیه سوالات علوم دوم ابتدایی را در لینک های زیر مشاهده کنید: 

  1.  سوال با پاسخ علوم سوم ابتدایی (زنگ اول)

 

سوالات درس به درس علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ درس چهاردهم، از گذشته تا آینده|علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ درس چهاردهم|علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ درس چهاردهم|علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ درس چهاردهم|علوم سوم ابتدایی همراه با جواب درس 14|علوم سومدبستان همراه باجواب14|علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ فصل چهاردهم|فصل چهاردهم علوم|فصل 14 علوم سوم|علوم سوم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا