مرجع کنکور ایران

دانلود رایگان نمونه سوال جزوه و تست کنکور

نمونه سوال امتحانی علوم سوم ابتدایی همراه با جواب فصل دوم خوراکی ها در ادامه مطلب : 

1-چرخه ی آب چیست؟

پاسخ:

مرحله اول : گرمای خورشید سبب بخارشدن آب دریاھا می شود.

مرحله دوم : بخار آب ھنگام بالا رفتن سرد می شود و به ابر تبدیل می شود.

مرحله سوم : اگر ابرھا به اندازه کافی سرد شوند، ازآن ھا باران یا برف می بارد.

مرحله چهارم : قسمتی از آب باران و برف درون زمین فرو می رود و قسمتی به دریا بر می گردد و دوباره تبخیر می شود. به این جریان آب در طبیعت چرخه ی آب می گویند.


2-دریاھای بسیار بزرگ چه نام دارند؟

پاسخ: اقیانوس.

3-آب ھا جای بیشتری را در روی زمین گرفته اند یا خشکی ھا؟

پاسخ: آب ھا.

4-ما و بسیاری از موجودات زنده ی دیگر به …………….. نیاز داریم.

پاسخ:  آب

5-از آب چه استفاده ھایی می کنیم؟

پاسخ: برای آشامیدن ، شست و شو ، کشاورزی و…..

6-چرا آب دریا ھا برای آشامیدن،کشاورزی و شست و شو مناسب نیست؟

پاسخ:  چون شور است.

7-باران و برف چگونه به وجود می آیند؟

پاسخ: اگر ابرھا به اندازه ی کافی سرد شوند از آن ھا باران یا برف می بارد.

8-آب شیرین به چه صورت ھایی وجود دارند؟

پاسخ: به صورت برف،دریاچه، رود و آب زیر زمینی.

9-مقدار آب ھای شیرین و آب ھای شور روی کره ی زمین را با ھم مقایسه کنید.

پاسخ: مقدار آب ھای شیرین خیلی کم تر از آب ھای شور است.


10-آیا ھمیشه بخار آب در ھوا وجود دارد؟

حتما بخوانید:  گام به گام درس 2 فارسی ششم | معنی + حل تمرین

پاسخ:  بله

11-از …………… ابر درست می شود.

پاسخ: بخار آب

 12-ابرھا چگونه حرکت می کنند؟

پاسخ:  توسط باد

13-ماده ای را نام ببرید که در طبیعت به سه صورت دیده می شود.

پاسخ: آب ،که در هر سه حالت جامد به صورت یخ و در حالت گاز به صورت بخار و حالت مایع در رودها است.

14-در زندگی ذوب شدن چه موادی را مشاھده کرده اید؟

پاسخ:   برف ھا، یخ و بستنی 

 

بقیه سوالات علوم سوم ابتدایی را در لینک های زیر مشاهده کنید: 

  1.  

    سوالات درس به درس علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ درس پنجم، آب ماده باارزش|علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ درس 5|علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ درس پنجم|علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ درس پنجم|علوم سوم ابتدایی همراه با جواب درس 5|علوم سوم دبستان همراه باجواب5|علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ فصل پنجم|فصل پنجم علوم|فصل 5 علوم سوم|علوم سوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *