مرجع کنکور ایران

دانلود رایگان نمونه سوال جزوه و تست کنکور

 1-جانوران معمولاً چه جاھایی زندگی می کنند؟

پاسخ : جایی که بتوانند نیازھایشان را به خوبی برطرف کنند.

2- ما به کمک …………نفس می کشیم.

پاسخ : شش ھایمان

3- غواص ھا برای تنفس از چه وسیله ای استفاده می کنند؟

پاسخ : از کپسول اکسیژن.

4-آیا در آبی که مصرف می کنیم ھوا وجود دارد؟

پاسخ : بله.

5- ماھی ھا به جای شش،…………. دارد.

پاسخ : آبشش

6-  ماھی ھا چگونه تنفس می کنند؟

پاسخ : از ھوای درون آب.


7-ماھی ھا در چه جاھایی می توانند زندگی کنند؟

پاسخ : در رودخانه ھا، دریاھا، اقیانوس ھا و حتّی یک تُنگ کوچک آب.

8-بدن اغلب ماھی ھا را ………… پوشانده است.

پاسخ : پولک

9-وجود پولک روی بدن ماھی چه فایده ای دارد؟

پاسخ : از بدن ماھی محافظت می کند.

10-ماھی ھا با………… در آب شنا می کنند.

پاسخ : باله ھایشان

 11…………… ماھی،باله ی بزرگی است که با حرکت خود جانور را به جلو می راند.

پاسخ :  دم

 12-چرا بدن ماھی لغزنده است؟

پاسخ : برای اینکه راحت تر حرکت کند.

13-ایا ماھی ھا در تمام مراحل زندگی شان در آب ھستند؟

پاسخ : بلهTبچه ماھی ھا درون آب از تخم خارج می شوند و در آب رشد می کنند و بزرگ می شوند. 14-  ماھی ھا چه ویژگی ھایی دارند؟

پاسخ : ماھی ھا باله دارند،با آبشش تنفُّس می کنند،تخم می گذارند و بدنشان از پولک پوشیده شده است.


15- قورباغه در کجا رشد می کند؟

پاسخ :  تخم قورباغه در آب به بچه قورباغه تبدیل میشود و بچه قورباغه در آب رشد می کند.

حتما بخوانید:  بارم بندی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی 1401-1402 [خرداد-شهریور-دی]

16-ماھی بالی،چه نوع ماھی است و در کجا ززندگی می کند؟

پاسخ : این نوع ماھی، در سواحل جنوبی کشورمان زندگی می کند،این ماھی می تواند با باله ھای بزرگ خود از آب بیرون بیایند و مدتی در ھوا بپرد.

17- ّ وقتی بچه قورباغه ھا بزرگ شدند چه تغییری می کنند؟

پاسخ : باله ھا و آبشش ھا و دمشان از بین می رود و به جای آنھا در بدنشان شش و دست و پا به وجود می آید.

18-نمونه ھایی از دوزیستان را نام ببرید.

پاسخ : سمندر، وزغ و قورباغه.

19-قورباغه در کجا زندگی می کند؟

پاسخ : قورباغه در مراحل رشد در آب زندگی می کند اما وقتی بزرگ شد و بدنش تغییر کرد (به جای باله،آبشش و دم ،شش و دست و پا به وجود می آید.) می تواند روی خشکی کنار برکه ی آب زندگی کند.

20-دوزیستان معمولاً در چه جاھایی زندگی می کنند؟چرا؟

پاسخ : در جاھای مرطوب- برای این که پوست بدنشان ھمیشه مرطوب باشد.


بقیه سوالات علوم دوم ابتدایی را در لینک های زیر مشاهده کنید: 

  1.  سوال با پاسخ علوم سوم ابتدایی (زنگ اول)

 

سوالات درس به درس علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ درس چهاردهم، از گذشته تا آینده|علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ درس چهاردهم|علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ درس چهاردهم|علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ درس چهاردهم|علوم سوم ابتدایی همراه با جواب درس 14|علوم سومدبستان همراه باجواب14|علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ فصل چهاردهم|فصل چهاردهم علوم|فصل 14 علوم سوم|علوم سوم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *