مرجع کنکور ایران

دانلود رایگان نمونه سوال جزوه و تست کنکور

سوالات درس به درس علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ درس یازدهم، بکارید و ببرید در ادامه مطلب: 

 1-چه چیزی گیاه را در خاک نگاه می دارد؟

پاسخ: ریشه

2-ریشه ی گیاھان به چند گروه تقسیم می شوند؟ آن ھا را نام ببرید و برای ھر کدام یک مثال بزنید.

پاسخ: دو گروه.

الف) ریشه ھای راست مانند ریشه ی گیاه لوبیا 

ب) ریشه ھای افشان مانند ریشه ی گندم.

3-چند نمونه از ریشه ھای خورکی را نام ببرید.

پاسخ: ھویج،چغندر و تربچه

 4-انواع برگ ھا را نام ببرید.

پاسخ: برگ ھای دراز و باریک

برگ ھای سوزنی

شکل و برگ ھای پھن

5-انواع ساقه ھا را بنویسید و برای ھر کدام یک مثال بزنید.

پاسخ: بعضی ساقه ھا کلفت و چوبی اند مانند ساقه ی درختان و بعضی از ساقه ھا نازک اند. مانند:ساقه ی گیاه لوبیا.

6-از رشد ……….گیاه به وجود می آید.

پاسخ: دانه ھا 

7-ریشه ی گیاه ھویج از چه نوعی است؟

پاسخ: ریشه ی راست

 8-دانه ھا به چند گروه تقسیم می شوند؟ آن ھا را نام ببرید و برای ھر کدام یک مثال بزنید.

پاسخ: دو گروه-

دانه ھای یک قسمتی مانند دانه ی ذرت 

دانه ھای دو قسمتی مانند: دانه ی آفتابگردان

9- برگ گیاه ذرت و لوبیا از چه نوعی ھستند؟

پاسخ: برگ گیاه ذرت باریک و برگ گیاه لوبیا پھن است.

10-گیاھان مخروط دار را تعریف کنید و مثال بزنید.

پاسخ: بعضی از گیاھان مثل درخت کاج به جای میوه و گل ، قسمت ھایی به نام مخروط دارند.به این گیاھان مخروط دار گفته می شود.

حتما بخوانید:  رتبه های برتر کنکور سراسری 98

11- برگ درخت کاج از چه نوعی است؟

پاسخ: از نوع برگ ھای سوزنی

بقیه سوالات علوم سوم ابتدایی را در لینک های زیر مشاهده کنید: 

 

سوالات درس به درس علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ درس یازدهم، بکارید و ببینید|علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ درس یازدهم|علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ درس چهاردهم|علوم سوم ابتدایی با جواب درس یازدهم|علوم سوم ابتدایی همراه با جواب درس 11|علوم سوم دبستان همراه باجواب11|علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ فصل یازدهم|فصل یازدهم علوم|فصل 11 علوم سوم|علوم سوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *