مرجع کنکور ایران

دانلود رایگان نمونه سوال جزوه و تست کنکور

در سایت مرجع کنکور ایران نمونه سوال و تحقیق دروس مختلف اورده شده است

نمونه سوالات متن درس ۲ دوم «چرایی شناخت فرهنگ و تحلیل فرهنگی» فصل ۱ اول کتاب تحلیل فرهنگی پایه دوازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس اول فصل اول تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی

سوالات متن درس دوم فصل اول تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی
سوالات متن درس دوم فصل اول تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی

نمونه سوال های متن امتحانی درس 2 دوم فصل اول تحلیل فرهنگی دوازدهم

۱) چرا باید فرهنگ را بشناسیم؟ چرا باید پدیده های فرهنگی را بررسی و تحلیل کنیم؟

پاسخ: هر انسان و هر کنشگری تحت تأثیر فرهنگ است. کنش اجتماعی نیازمند رابطه است و رابطه نیازمند فرهنگ است. کنش‌ها بر اساس باورها و بر اساس عقاید به وجود می‌آیند فرهنگ عامل تعامل اجتماعی و ارتباط است ما بدون داشتن فرهنگ نمی توانیم ارتباط داشته باشیم و بدون ارتباط جامعه به وجود نمی آید.

۲) شناخت فرهنگ و پدیده های فرهنگی با زندگی فردی و اجتماعی چه ارتباطی دارند؟

پاسخ: بر اساس فرهنگ ما نسبت به خودمان شناخت و هویت پیدا می کنیم و بر اساس فرهنگ زندگی اجتماعی و ارتباطات ما شکل می گیرد.

۳) منظور از درونی شدن فرهنگ چیست؟

پاسخ: فرهنگ ابتدا خارج از وجود کودک است با نمادها و نشانه‌ها به تدریج در ذهن و هویت او وارد می‌شود و بازتولید می‌شود به این جریان و به این فرآیند و جریان درونی شدن فرهنگ می‌گویند.

۴) در شهر شما مراسم ازدواج چه آداب و رسومی دارد؟ اگر کسی این آداب را نداند یا رعایت نکند چه پیش می آید؟

پاسخ: در منطقه ما ازدواج مانند دیگر مناطق دارای آداب مخصوص است. مراسم قباله بران، مراسم حنابندان، مراسم حمام دزده، مراسم پاتختی و…. از جمله آدابی هستند که در برنامه های ازدواج منطقه ما رعایت می‌شود.

اگر کسی آداب و رسوم منطقه خود را رعایت نکند به عنوان فردی هنجارشکن معرفی می‌شود و در برقراری ارتباط با دیگران دچار مشکل می شود.

۵) چرا همه نسبت به فرهنگ جامعه مسئول هستند؟

پاسخ: چون فرهنگ برآیند نقش آفرینی تمام افراد سازمان‌ها و نهادهای جامعه است. فرهنگ با جامعه و افراد دارای رابطه متقابل است از یک سو افراد و جامعه فرهنگ ساز هستند و از سوی دیگر فرهنگ موجب به وجود آمدن جامعه می‌شود.

۶) دلایل اهمیت و ضرورت شناخت فرهنگ و تحلیل فرهنگی چیست؟

پاسخ: ۱- فرهنگ موجب جامعه پذیر شدن افراد و شکل دهنده و هویت دهنده به افراد می باشد.
۲- فرهنگ موجب هدفمندی افراد در زندگی می‌شود.
۳- فرهنگ موجب پویایی حیات اجتماعی می‌شود.
۴- فرهنگ موجب تقویت هویت ملی و حفظ وحدت ملی می‌شود.
۵- فرهنگ موجب گسترش جهان اجتماعی می‌شود.
۶- فرهنگ در آینده بشر تاثیر گذار است.

۷) منظور از اینکه گفته می‌شود فرهنگ موجب جامعه پذیری و هویت بخشی به افراد است چیست؟ مثال بزنید.

پاسخ: فرهنگ موجب می شود که ما با نقش ها نمادها، ارزش‌ها و ساختار اجتماعی آشنا شویم و بتوانیم ارتباط اجتماعی مناسب تری را برقرار کنیم. فرهنگ مشخص می کند که چه چیزی خوب است و چه چیزی خوب نیست. فرهنگ بر سلیقه‌ها بر زبان بر اندیشه‌ها و مالک های ارزیابی ما تاثیر گذارد.

۸) منظور از اینکه گفته می شود فرهنگ هدفمندی در زندگی انسان ها را به وجود می آورد چیست؟

پاسخ: فرهنگ ارزش‌ها را می شناساند. نگرش به افراد می‌دهد. فرهنگ، ارزش‌ها، نگرش‌ها، شیوه جام پذیری، انتخاب‌ها و اولویت‌ها را برای ما به وجود می آورد.

۹) اگر فرهنگ جامعه با اهداف ما در زندگی مخالفت داشته باشد چه اثراتی از خود به جای می گذارد؟

پاسخ: موجب عدم موفقیت و پیشرفت ما در زندگی می‌شود.

۱۰) چگونه فرهنگ موجب پویایی و حیات اجتماعی می شود؟

پاسخ: تمام نهادهای اجتماعی ریشه در فرهنگ دارند و بر اساس فرهنگ می‌توانند به سازماندهی خود بپردازند .مثلاً در فرهنگ اسلامی نهاد اقتصاد دارای مفاهیم: ربا، عقود اسلامی، خمس، زکات ، بانکداری اسلامی و … است.

نهاد خانواده، نهاد سیاست، نهاد آموزش نیز تحت تأثیر مفاهیم اصیل اسلامی قرار می گیرد. و حتی شکل گیری این نهادها برگرفته از ارزش های دینی است. مثلاً وقتی که زوجی می‌خواهند تشکیل خانواده بدهند بر اساس ارزش‌های دینی پیوند (عقد) می بندند.

۱۱) آیا حفظ حیات اجتماعی و جلوگیری از آسیب های اجتماعی بدون شناخت فرهنگ ممکن است؟

پاسخ: خیر – بدون فرهنگ ارتباط اجتماعی شکل نمی گیرد و بدون ارتباط اجتماعی حیات اجتماعی به وجود نمی آید.

حتما بخوانید:  گام به گام درس 6 ششم زبان انگلیسی نهم

۱۲) منظور از صیانت از فرهنگ چیست؟

پاسخ: صیانت از فرهنگ، یعنی ما از بنیان‌های محسوس و غیر محسوس فرهنگ نگهداری کنیم و میراث فرهنگی از جمله آثار مکتوب، قهرمانان، اسطوره‌ها، ادبیات و زبان را پاسداری و نگهبانی کنیم.

۱۳) چگونه فرهنگ موجب گسترش جهان اجتماعی می شود؟

پاسخ: فرهنگ زمینه ساز ارتباط ما با گذشتگان، معاصران و آیندگان است. مثلاً ارتباط با شخصیت های مثبت و منفی در تاریخ ارتباط با گذشتگان است.
تحسین کسانی که به خاطر نسل‌های آینده خود را به زحمت می اندازد یا در مصرف منابع صرفه جویی می‌کنند ارتباط با آیندگان است.
وقتی که سبک زندگی خودمان را بر اساس معاصرانمان به وجود می‌آوریم نوعی ارتباط و گسترش اجتماعی محسوب می شود.

۱۴) رسانه های جمعی در گسترش جهان اجتماعی چه نقش هایی دارند؟

پاسخ: ۱- موجب شناخت مواریث گذشتگان می‌شود.
۲- موجب شناخت سبک زندگی و ارزش های معاصران می‌شود.
۳- موجب شناخت شرایط زیست فرهنگی و اجتماعی آیندگان می‌شود.

۱۵) فرهنگ در زندگی آینده بشر چه تاثیراتی دارد؟

پاسخ: ۱- حرکت و توسعه فناوری در بعد محسوس فرهنگ
۲- تعالی فکری و مذهبی در بعد غیرمحسوس فرهنگ
۳- افزایش علم و آگاهی عقلانیت و معنویت
۴- توسعه فرهنگی که پایه توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
۵- ممکن است موجب رشد آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد طالق بزهکاری استثمار و غیره شود.

۱۶) تولید و ترویج لطیفه های قومی و طنز های مخرب علیه شخصیت ها و قهرمانان ملی و اقوام و گروه های مختلف به ویژه در فضای مجازی چرا و چگونه انجام می شود؟ تاثیر منفی آنها بر تضعیف وحدت ملی و انسجام اجتماعی را چگونه ارزیابی می کنید؟

پاسخ: متاسفانه انتشار چنین فعالیت‌هایی در شبکه های مجازی یا در سایر بخش های فرهنگی، موجب کاهش هویت ملی، انسجام و وحدت ملی می شود. در سرزمین ایران اقوام و گروه های مختلفی زندگی می کنند که دامن زدن به تفاوت های قومی، انسجام ملت را کاهش می‌دهد.

۱۷) عبارت انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی است به چه معناست؟ چه تاثیرات و پیامدهایی دارد؟

پاسخ: انقلاب اسلامی ۵۷ در ایران انقلابی اقتصادی نبود، بلکه انقلابی فرهنگی بود که موجب ایجاد تغییرات عمده در گرایش‌ها، معانی و ارزش های اجتماعی شده است.

۱۸) شناخت فرهنگ و پدیده های فرهنگی با زندگی فردی و اجتماعی چه ارتباطی دارند؟

پاسخ: بر اساس فرهنگ ما نسبت به خودمان شناخت و هویت پیدا می کنیم و بر اساس فرهنگ زندگی اجتماعی و ارتباطات ما شکل می گیرد.

۱۹) نحوه تعامل ما با دیگران را چه عاملی مشخص می کند؟

پاسخ: فرهنگ

۲۰) موفقیت در زندگی فردی و اجتماعی چه ارتباطی با شرایط فرهنگی جامعه دارد؟

پاسخ: توجه به فرهنگ و شرایط فرهنگی جامعه و شناخت آن و فراهم بودن بستر فرهنگی مناسب آن برای تحقق اهداف ضروری است.

۲۱) مهم ترین نمود فرهنگ پذیری چیست؟

پاسخ: زبان آموزی و ادای کلمات و واژگان است.

۲۲) چه کسانی می توانند منادی وحدت و انسجام اجتماعی باشند؟

پاسخ: ۱- گفتار و رفتار آنها به همبستگی ملی و اجتماعی کمک کند.
۲- شناخت دقیق و درک صحیح از فرهنگ و ارزش‌ها و باورهای جامعه داشته باشند.

۲۳) نقش فرهنگ در گسترش جهان های اجتماعی چیست؟ (یا چگونه فرهنگ موجب گسترش جهان اجتماعی می شود؟)

پاسخ: فرهنگ زمینه ساز ارتباط ما با گذشتگان، معاصران و آیندگان است. مثلاً ارتباط با شخصیت های مثبت و منفی در تاریخ ارتباط با گذشتگان است. تحسین کسانی که به خاطر نسل‌های آینده خود را به زحمت می اندازد یا در مصرف منابع صرفه جویی می‌کنند ارتباط با آیندگان است. وقتی که سبک زندگی خودمان را بر اساس معاصرانمان به وجود می‌آوریم نوعی ارتباط و گسترش فرهنگ است.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: گام به گام فصل اول تحلیل فرهنگی دوازدهم

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب تحلیل فرهنگی دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله سوالات متن درس ۲ دوم فصل اول کتاب تحلیل فرهنگی پایه دوازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💖

منبع :
مجله اینترنتی ماگرتا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *