مرجع کنکور ایران

دانلود رایگان نمونه سوال جزوه و تست کنکور

در سایت مرجع کنکور ایران نمونه سوال و تحقیق دروس مختلف اورده شده است

نمونه سوالات متن درس ۴ چهارم «حافظه و علل فراموشی» کتاب روانشناسی پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس سوم روانشناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس چهارم روانشناسی یازدهم انسانی با جواب
سوالات متن درس چهارم روانشناسی یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوال های متن امتحانی درس 4 چهارم روانشناسی یازدهم انسانی

۱) یکی از شگفت‌آورترین پدیده های شناختی انسان ……. است.

پاسخ: حافظه

۲) تصورات و ادراکات قبلی ما در حافظه، ……….. می‌شود.

پاسخ: ذخیره

۳) گر حافظه شکل نگیرد ……….. هم نخواهد بود.

پاسخ: تفکری

۴) حافظه ……………………… (مثل توجه و ادراک) و ورود به ……………..، یعنی تفکر است.

پاسخ: ابزاری برای گذر از شناخت پایه – شناخت عالی

۵) به حافظه سپردن، …………. نام دارد.

پاسخ: رمزگردانی

۶) نگهداری اطلاعات، ………………. نام دارد.

پاسخ: ذخیره‌سازی یا اندوزش

۷) به خاطر آوردن اطلاعات ذخیره شده، ————— نام دارد.

پاسخ: بازیابی

۸) مراحل سه گانه حافظه را نام ببرید.

پاسخ: ۱- رمزگردانی : به حافظه سپردن اطلاعات
۲- ذخیره سازی یا اندوزش : زمان نگهداری اطلاعات
۳- به خاطر آوردن اطلاعات ذخیره شده

۹) حافظه در هر یک از مراحل سه گانه حافظه …………. دارد.

پاسخ: امکان خطا

۱۰) صورت های مختلف رمزگردانی بنویسید.

پاسخ: جز به جز : شامل جزئیات یک موضوع یا رویداد / امکان خطای بیشتر.
کودکان به صورت جز به جز اطلاعات را رمزگردانی می کنند و نمی توان به حافظه کودکان اعتماد کرد.

کلی و خلاصه : در بر گیرنده خلاصه موضوع – بزرگسالان به صورت کلی رمزگردانی می کنند.
شنیداری : شنیدن شماره تلفن کسی و سعی در حفظ کردن آن شماره
دیداری : دیدن شماره تلفن مکانی و سپردن شکل آن به حافظه
معنایی : تبدیل یک شماره تلفن به دو مجموعه عدد چهارتایی که مربوط به دو واقعه تاریخی مهم است. (برای حفظ کردن آن شماره)

۱۱) رمزگردانی به انواع ……….، ………… و …………. تقسیم می‌شود.

پاسخ: شنیداری، دیداری و معنایی

۱۲) زمان ذخیره سازی اطلاعات …………. است. بنابراین بر اساس …………… می توان خاطرات را درجه بندی کرد.

پاسخ: متفاوت – زمان ذخیره سازی

۱۳) در بازیابی ، اطلاعات از …………. فرا خوانده می شود.

پاسخ: حافظه

۱۴) بازیابی اطلاعات به ………. آن وابسته است.

پاسخ: نشانه های

۱۵) هر چه ………… بیشتری داشته باشیم ، ………. بهتر انجام می شود.

پاسخ: نشانه های – بازیابی

۱۶) در …………….. فرد می‌گوید من پاسخ این سؤال را می‌دانم، (اصطلاحاً در نوک زبان من است) ولی نمی‌توانم بگویم.

پاسخ: «پدیده نوک‌زبانی»

۱۷) در پدیده نوک زبانی فرد در مرحله ……….. اطلاعات مشکل دارد.

پاسخ: بازیابی

۱۸) در پدیده نوک زبانی، …………. یکی از نشانه های مرتبط با آن بوده است.

پاسخ: گفتن اولین کلمه

۱۹) انواع حافظه را نام ببرید.

پاسخ: حافظه حسی – حافظه کوتاه مدت و کاری – حافظه بلند مدت

۲۰) حافظه حسی را تعریف کنید.

پاسخ: پس از دریافت اطلاعات محیط پیرامون به وسیله اندام های حسی ، در مدت زمان کمتر از یک ثانیه اطلاعات در حافظه حسی می مانند.

۲۱) حجم رده های حسی در حافظه ……….. است.

پاسخ: زیاد

۲۲) مدت ذخیره سازی در حافظه حسی ………. است.

پاسخ: کوتاه

۲۳) حافظه کوتاه مدت و کاری را تعریف کنید.

پاسخ: در حافظه کوتاه مدت فقط تا چند دقیقه می‌توانیم اطلاعات را ذخیره کنیم. ملاک ذخیره‌سازی اطلاعات در این حافظه فقط ذخیره‌سازی کوتاه است. ما بسیاری از اطلاعات را بر اساس میزان استفاده از آنها در مدت زمان کوتاه به خاطر می‌سپاریم.

۲۴) حافظه کاری علاوه بر ذخیره سازی کوتاه مدت ، کمک خوبی برای ……….. هم است.

پاسخ: تفکر

۲۵) مدت زمان نگهداری در حافظه کاری …………. است.

پاسخ: چند دقیقه

۲۶) حافظه کاری نقش مهمی در ………… دارد.

پاسخ: تفکر

۲۷) مفهوم حافظه کاری نشان دهنده چیست؟

پاسخ: مفهوم حافظه کاری نشان‌دهنده این موضوع است که انواع حافظه را نمی‌توانیم صرفا بر اساس زمان تقسیم‌بندی نماییم؛ بلکه میزان استفاده از اطلاعات، تعیین کننده در دسترس بودن یا عدم دسترسی به آن اطلاعات است.

۲۸) مهم‌ترین دلیل فراموشی اطلاعات در حافظه کوتاه مدت چیست؟

پاسخ: محو شدن مواد اطلاعاتی حافظه به دلیل گذشت زمان یا جایگزینی مواد اطلاعاتی با موارد جدید است.

۲۹) ظرفیت گنجایش حافظه کاری ……………. است. یعنی ۵ تا ۹ لغت را می‌توان به یاد آورد.

پاسخ: ۲ +(-) ۷ لغت

۳۰) فراخنای ارقام چیست؟

پاسخ: حداکثر لغت قابل یادآوری ۲ +(-) ۷ لغت یعنی ۵ تا ۹ لغت را می‌توان به یاد آورد. این حالت را «فراخنای ارقام» می‌گویند.

۳۱) دو کارکرد حافظه کاری را بنویسید.

پاسخ: ۱– مطالبی را که به مدت کوتاهی لازم داریم ذخیره می کند.
۲– فضای کار برای فعالیت جاری ذهن فراهم می کند.

۳۲) یکی از ساده‌ترین شیوه‌های انتقال اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به بلندمدت، ………. و ……….. است.

پاسخ: بازگویی و تمرین

۳۳) حجم اطلاعات ذخیره شده و مدت زمان نگهداری اطلاعات در حافظه بلند مدت ……….. ندارد.

پاسخ: محدودیتی

۳۴) در حافظه بلند مدت اطلاعات از …………… ذخیره می شود.

پاسخ: چند دقیقه تا پایان عمر

۳۵) جدول زیر مهم است:

انواع حافظه / مراحل حافظه نوع رمزگردانی ظرفیت یا گنجایش اندوزش زمان بازیابی
حسی حسی نامحدود حدود نیم ثانیه
کوتاه مدت حسی (همراه با توجه) ۷±۲ ماده چند دقیقه
بلندمدت عمدتاً معنایی نامحدود از چند دقیقه تا آخر عمر

۳۶) خطاهای حافظه را نام ببرید؟

پاسخ: حذف کردن – اضافه کردن

۳۷) خطای از نوع حذف کردن چیست؟

پاسخ: این نوع خطا را تحت عنوان فراموشی می شناسیم. در این خطا فرد بخش‌هایی از خاطرات سپرده شده را فراموش می‌کند.

۳۸) خطای نوع اضافه کردن چیست؟

پاسخ: برخی از افراد در یادآوری اطلاعات گذشته، به تحریف خاطرات یا افسانه بافی روی می‌آورند. این موارد نمونه‌ای از خطای نوع «اضافه کردن» است. در این خطا فرد چاله‌های ایجاد شده را پر می‌کند.

۳۹) شکل گیری حافظه کاذب چگونه است؟

پاسخ: یکی از رایج‌ترین خطاهای «اضافه کردن» بازشناسی یا یادآوری غیر واقعی رویداد اتفاق نیفتاده است که فرد به غلط ادعا می‌کند آن رویداد خاص قبلاً اتفاق افتاده است. در چنین حالتی می‌گویند حافظه کاذب شکل گرفته است.

۴۰) فراموشی یعنی چه؟

پاسخ: فراموشی یعنی ناتوانی در یادآوری و بازشناسی اطلاعاتی که قبلا وارد حافظه شده است.

۴۱) عوامل ایجاد فراموشی را نام ببرید.

پاسخ: ۱- گذشت زمان
۲- تداخل اطلاعات
۳- عوامل عاطفی
۴- عدم رمزگردانی
۵- مشکلات مربوط به نشانه‌های بازیابی

حتما بخوانید:  سوالات آزمون 8 شهریور 98 سنجش – همراه پاسخنامه تشریحی

۴۲) آزمایش ابینگهوس را توضیح دهید. (نتایج آزمایش ابینگهوس چه بود؟)

پاسخ: او مجموعه‌ای از واژگان بی‌معنا همانند (داک، ووک، ساد و سیت) را حفظ کرد و بعد سعی کرد آنها را به خاطر آورد. آزمایش وی دو نتیجه در بر داشت:

۱- با گذشت زمان، بعضی از واژگان فراموش شدند.
۲- بیشترین مقدار فراموشی در ساعت‌های نخست بعد از یادگیری صورت می‌گیرد. به نمودار زیر توجه کنید.

۴۳) هر چه بر گذشت زمان افزوده شود ، از شدت فراموشی ………… می شود.

پاسخ: کاسته

۴۴) بهترین شیوه کنترل اثر گذشت زمان ، ………………… است.

پاسخ: مرور اطلاعات در زمان مناسب

۴۵) یکی از عوامل مؤثر بر ایجاد فراموشی، ………………. است.

پاسخ: گذشت زمان

۴۶) تداخل اطلاعات باعث ………………… و فراموشی بخشی از اطلاعات می شود.

پاسخ: عدم یادگیری درست

۴۷) هر چه مطالب را دوست داشته باشیم، فراموشی آنها ………… است.

پاسخ: کمتر

۴۸) بسیاری از فراموشی‌ها در عمل ناشی از ……………… است.

پاسخ: کم توجهی و نبود رمزگردانی

۴۹) بسیاری از افراد ………………. و درست برای بازیابی اطلاعات، از حافظه ندارند.

پاسخ: نشانه‌های کافی

۵۰) نشانه های بازیابی را نام ببرید و هر کدام را تعریف کنید.

پاسخ: نشانه‌ها را می‌توان به دو گروه درونی و بیرونی تقسیم کرد. منظور از نشانه درونی، نشانه‌های معنایی است و منظور از نشانه بیرونی، نشانه‌های حسی یا غیر معنایی است.

۵۱) برای بازیابی اطلاعات از حافظه، …………………، …………… از نشانه‌های بیرونی است.

پاسخ: نشانه‌های درونی – کارآمدتر

۵۲) فنون بهسازی حافظه را نام ببرید.

پاسخ: ۱- بیان اهمیت مطلب
۲- پرهیز از هم‌زمانی چند فعالیت (توجه ناقص)
۳- مرور کارآمد
۴- کاهش فاصله زمانی بین یادگیری یک مطلب و یادآوری آن
۵- کاهش اثر تداخل مطالب
۶- یادگیری با استراحت
۷- ساماندهی مطالب
۸- استفاده از رمزگردانی معنادار
۹- مطالعه چند حسی
۱۰- روش پس‌خبا
۱۱- استفاده از چند روش حرکتی
۱۲- بسط معنایی
۱۳- تمایز بخشی
۱۴- برگردان به زبان خودتان

۱۵- آزمون مکرر

۵۳) بیان اهمیت مطلب را توضیح دهید.

پاسخ: برای اینکه حافظه شما پذیرای اطلاعات جدید باشد، سعی کنید در ابتدا، درباره اهمیت آن، اطلاعات کسب کنید. مطالب مهم و کاربردی، دوست‌داشتنی هستند. چیزی را که دوست نداشته باشیم، به راحتی رمزگردانی نمی‌شوند.

۵۴) برای پذیرش اطلاعات جدید توسط حافظه باید راجع به آن ها ………….. کسب کنید.

پاسخ: اطلاعات کافی

۵۵) به اطلاعات توجه دقیق داشته باشید ، از انتخاب چند ماده اطلاعاتی ………….. کنید.

پاسخ: پرهیز

۵۶) برای کنترل اثر گذشت زمان ، از …………. مناسب استفاده کنید.

پاسخ: مرور

۵۷) مرور یعنی چه؟

پاسخ: مرور یعنی اینکه مطالب گذشته را تکرار کنیم.

۵۸) کاهش فاصله زمانی بین یادگیری یک مطلب و یادآوری آن را توضیح دهید.

پاسخ: برای کنترل اثرگذشت زمان، نباید فاصله مرور مطالب بیشتر از شش یا هفت ساعت باشد. بیشترین فراموشی در ساعات نخست بعد از یادگیری رخ می‌دهد؛ بنابراین، بهترین زمان مرور مطالب، چند ساعت بعد از یادگیری است.

۵۹) برای کنترل اثر تداخل ، ……………… داشته باشید.

پاسخ: یادگیری عمیق

۶۰) برای کنترل اثر تداخل از ………….. با فاصله استفاده کنید. یادگیری جدید مانع ……….. قبلی می شود. یادگیری با فاصله، اثر ………….. را کاهش می‌دهد.

پاسخ: یادگیری – یادآوری – تداخل

۶۱) منظور از ساماندهی مطالب چیست؟

پاسخ: منظور از ساماندهی، نظم‌بخشی و قفسه‌بندی اطلاعات است.

۶۲) حافظه بدون ……….. و ………….، همانند کتابخانه بدون فهرست‌نویسی است.

پاسخ: نظم و انضباط

۶۳) استفاده از رمزگردانی معنادار را توضیح دهید.

پاسخ: اگر اطلاعات را به‌صورت معنایی تبدیل و از معانی مختلف برای سپردن به حافظه استفاده کنید، مطالب، دیرتر فراموش می‌شوند.

۶۴) مطالعه چند حسی را توضیح دهید.

پاسخ: رمزگردانی بیشتر مطالب به صورت شنیداری است. اگر همین اطلاعات به صورت دیداری هم رمزگردانی شوند، رمزگردانی قوی‌تر می‌شود.

۶۵) روش پس خبا چیست؟

پاسخ: این روش از حروف اول پنج فن تشکیل شده است.

۶۶) خلاصه‌ای از روش پس‌خبا را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید: (مهم می باشد).

پیش‌خوانی مطالب هر فصل را پیش‌خوانی کنید تا برداشت کلی داشته باشید.
سؤال کردن سعی کنید در مورد متن چند سؤال کلیدی داشته باشید.
خواندن مطالب مطالب را به دقت بخوانید تا بتوانید به پرسش‌ها پاسخ دهید.
به خود پس دادن جواب‌ها را بیان کنید و در صورت لزوم دوباره متن را بخوانید.
آزمون به‌صورت منظم یادآوری اطلاعات را آزمایش کنید.

۶۷) استفاده از چند روش حرکتی را توضیح دهید.

پاسخ: راه‌رفتن، یادداشت‌برداری، برجسته‌کردن مفاهیم، خلاصه‌نویسی، رسم نمودار و حرکاتی از این قبیل، بسیار مفید است. بسیاری از دانش‌آموزان به هنگام مطالعه دوست دارند فضایی را به‌صورت رفت و برگشت طی کنند و آن مطلب مورد نظر را با راه رفتن بیاموزند.

۶۸) بسط معنایی را توضیح دهید. مثال بزنید.

پاسخ: فرض کنید فردی در آموزش مواد و حالات آن می‌گوید: مواد شامل جامد، مایع و گاز است. در تعریف جامد می‌گوید: جامد ماده‌ای است که شکل آن تابع شکل ظرف آن نیست؛ مثلاً پاک‌کن یک ماده جامد است. اگر آن را در ظرف‌های مختلف قرار دهیم، شکل پاک‌کن تغییر نمی‌کند. حال اگر این فرد، علاوه بر پاک‌کن، از مثال‌های بیشتری برای بیان مفهوم جامد استفاده کند، از روش بسط معنایی استفاده کرده است.

مریم از پدرش می‌پرسد: «سونامی» چیست؟ پاسخ می‌دهد: پیشروی آب را در خشکی سونامی می‌گویند. مریم می‌گوید: به نظرم این تعریف واژه خلیج است، پس با سونامی چه تفاوتی دارد. پدر پاسخ می‌دهد: در دریا هم زلزله رخ می‌دهد. با وقوع زلزلهٔ دریایی، موج‌های بزرگی ایجاد می‌شود که به سواحل رسیده و ویرانی زیادی به بار می‌آورد. البته آب دوباره به دریا باز می‌گردد اما خلیج در طی میلیون‌ها سال تشکیل شده است. مریم گفت: اکنون که توضیح دادید، متوجّه شدم. در این مثال، با بیان مفهوم زلزله، بسط معنایی صورت گرفت و تفاوت دو مفهوم سونامی و خلیج معلوم شد.

۶۹) منظور از تمایز بخشی چیست؟

پاسخ: منظور از تمایز بخشی، برجسته کردن تفاوت‌های دو مفهوم به لحاظ ظاهری و معنایی است.

۷۰) برای اینکه دچار فراموشی نشویم بهتر است مطالب یاد گرفته را به زبان ………… برای خود بازگو کنیم.

پاسخ: خودمانی

۷۱) اثر آزمون را تعریف کنید.

پاسخ: شرکت در آزمون‌های مکرر شما را جهت بازیابی موفق، توانمندتر می‌سازد. هر چه بیشتر آزمون دهید نشانه‌های بازیابی بیشتری کسب خواهید کرد به این پدیده اصطلاح «اثر آزمون» گفته می‌شود.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس دوم روانشناسی یازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب روانشناسی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله سوالات متن درس ۴ چهارم کتاب روانشناسی پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💖

منبع :
مجله اینترنتی ماگرتا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *