مرجع کنکور ایران

دانلود رایگان نمونه سوال جزوه و تست کنکور

مطالب مربوط به موضوع : سال نهم

معرفی کتاب‌های کمک‌درسی عربی نهم

امروز در سايت مرجع کنکور ایران مطالب سال نهم  را برای دانلود برای شما در نظر گرفتیم یکی از درس‌های مهم و شاید کمی دشوار در پایه نهم، درس عربی است. عربی یک زبان خارجی است و معمولاً افراد به‌مرورزمان …

معرفی کتاب‌های کمک درسی مطالعات اجتماعی نهم

امروز در سايت مرجع کنکور ایران مطالب سال نهم  را برای دانلود برای شما در نظر گرفتیم مقولۀ امتحان دادن همیشه برای دانش‌آموزانی موضوعی چالش‌برانگیز و اضطراب‌زا بوده است. حالا اگر قرار باشد میانگین نمارت امتحانی دانش‌آموزان تعیین‌کننده مسیر تحصیلی …

معرفی کتاب‌های کمک‌درسی فارسی نهم

امروز در سايت مرجع کنکور ایران مطالب سال نهم  را برای دانلود برای شما در نظر گرفتیم برای تمام دانش‌آموزان تحصیل در پایۀ نهم از اهمیت خاصی برخوردار است. چرا که قرار است در این پایه سرنوشت‌سازترین و مهم‌ترین انتخاب …

هنرستان بهتر است یا دبیرستان؟

امروز در سايت مرجع کنکور ایران مطالب سال نهم  را برای دانلود برای شما در نظر گرفتیم انتخاب رشتۀ تحصیلی، یکی از مهم‌ترین انتخاب‌های فرد در پایۀ نهم است. برای انتخاب رشتۀ تحصیلی، معیارهای مختلفی باید مورد توجه قرار بگیرد …

معرفی هنرستان‌های کامپیوتر تهران

امروز در سايت مرجع کنکور ایران مطالب سال نهم  را برای دانلود برای شما در نظر گرفتیم در حال حاضر وابستگی زیاد علوم و صنایع گوناگون به کامپیوتر موجب شده است تا نیاز به استفاده از امکانات کامپیوتری و ارتباط …

معرفی کتاب‌های کمک درسی علوم نهم

امروز در سايت مرجع کنکور ایران مطالب سال نهم  را برای دانلود برای شما در نظر گرفتیم پایۀ نهم را می‌توان حساس‌ترین پایه در مقاطع تحصیلی دانش‌آموزان دانست. لزوم انجام انتخاب‌های مهم و سرنوشت‌ساز نظیر انتخاب رشته، انتخاب نوع مدرسه …

معرفی هنرستان‌های موسیقی تهران

امروز در سايت مرجع کنکور ایران مطالب سال نهم  را برای دانلود برای شما در نظر گرفتیم یکی از رشته‌های هنری موجود در میان رشته‌هایی که دانش‌آموزان می‌توانند در پایۀ نهم انتخاب کنند، رشته موسیقی است. برخلاف تصور عمومی افراد …

معرفی کتاب‌های کمک‌درسی زبان انگلیسی نهم

امروز در سايت مرجع کنکور ایران مطالب سال نهم  را برای دانلود برای شما در نظر گرفتیم یکی از دروس مهم درسی در پایه نهم، درس زبان انگلیسی است. این درس یکی از دروس مهم در تمامی زندگی است و …

کتاب علوم تجربی نهم

امروز در سايت مرجع کنکور ایران مطالب سال نهم  را برای دانلود برای شما در نظر گرفتیم علوم تجربی کوشش انسان برای درک مراتبی از واقعیت‌های خلقت جهت کشف فعل خداوند است. درس علوم به آسانی می‌تواند بین چهار عرصه …

کتاب عربی نهم

امروز در سايت مرجع کنکور ایران مطالب سال نهم  را برای دانلود برای شما در نظر گرفتیم  رویكرد برنامه درسی عربی پرورش مهارت‌های زبانی برای تقويت فهم متون دينی و کمک به زبان و ادبيات فارسی است. شيوه کتاب متن‌محوری …