مرجع کنکور ایران

دانلود رایگان نمونه سوال جزوه و تست کنکور

مطالب مربوط به موضوع : دوره متوسطه اول

کتاب عربی نهم

امروز در سايت مرجع کنکور ایران مطالب سال نهم  را برای دانلود برای شما در نظر گرفتیم  رویكرد برنامه درسی عربی پرورش مهارت‌های زبانی برای تقويت فهم متون دينی و کمک به زبان و ادبيات فارسی است. شيوه کتاب متن‌محوری …

کتاب پیام های آسمانی نهم

امروز در سايت مرجع کنکور ایران مطالب سال نهم  را برای دانلود برای شما در نظر گرفتیم  کتاب پیام‌های آسمانی نهم مشابه کتاب پیام‌های آسمان سال‌های هفتم و هشتم است. این کتاب دربردارنده مطالبی تاثیرگذار، مهم و عمیق است و …

کتاب علوم تجربی

امروز در سايت مرجع کنکور ایران مطالب سال نهم  را برای دانلود برای شما در نظر گرفتیم علوم تجربی کوشش انسان برای درک مراتبی از واقعیت‌های خلقت جهت کشف فعل خداوند است. درس علوم به آسانی می‌تواند بین چهار عرصه …

کتاب فارسی نهم

امروز در سايت مرجع کنکور ایران مطالب سال نهم  را برای دانلود برای شما در نظر گرفتیم رویکرد خاص برنامه کتاب فارسی نهم، رویکرد مهارتی است؛ یعنی بر آموزش و تقویت مهارت‌های زبانی و فرازبانی، تأکید دارد و ادامه منطقی …