مرجع کنکور ایران

دانلود رایگان نمونه سوال جزوه و تست کنکور

نمونه سوال فصل 2 ریاضی پنجم + پاسخنامه تشریحی

امروز در سايت مرجع کنکور ایران مطالب درسی جدیدی را برای دانلود برای شما در نظر گرفتیم نمونه سوال فصل 2 ریاضی پنجم + پاسخنامه تشریحی  پاسخنامه تشریحی انتهای فایل PDF قرار دارد. دانلود نمونه سوال فصل 2 ریاضی پنجم …

نمونه سوال فصل 3 ریاضی پنجم + پاسخنامه تشریحی

امروز در سايت مرجع کنکور ایران مطالب درسی جدیدی را برای دانلود برای شما در نظر گرفتیم نمونه سوال فصل 3 ریاضی پنجم + پاسخنامه تشریحی  پاسخنامه تشریحی انتهای فایل PDF قرار دارد. دانلود نمونه سوال فصل 3 ریاضی پنجم …

نمونه سوال فصل 4 ریاضی پنجم + پاسخنامه تشریحی

امروز در سايت مرجع کنکور ایران مطالب درسی جدیدی را برای دانلود برای شما در نظر گرفتیم نمونه سوال فصل 4 ریاضی پنجم + پاسخنامه تشریحی  پاسخنامه تشریحی انتهای فایل PDF قرار دارد. دانلود نمونه سوال فصل 4 ریاضی پنجم …

نمونه سوال فصل 5 ریاضی پنجم + پاسخنامه تشریحی

امروز در سايت مرجع کنکور ایران مطالب درسی جدیدی را برای دانلود برای شما در نظر گرفتیم نمونه سوال فصل 5 ریاضی پنجم + پاسخنامه تشریحی  پاسخنامه تشریحی انتهای فایل PDF قرار دارد. دانلود نمونه سوال فصل 5 ریاضی پنجم …

هنرستان بهتر است یا دبیرستان؟

امروز در سايت مرجع کنکور ایران مطالب سال نهم  را برای دانلود برای شما در نظر گرفتیم انتخاب رشتۀ تحصیلی، یکی از مهم‌ترین انتخاب‌های فرد در پایۀ نهم است. برای انتخاب رشتۀ تحصیلی، معیارهای مختلفی باید مورد توجه قرار بگیرد …

معرفی هنرستان‌های کامپیوتر تهران

امروز در سايت مرجع کنکور ایران مطالب سال نهم  را برای دانلود برای شما در نظر گرفتیم در حال حاضر وابستگی زیاد علوم و صنایع گوناگون به کامپیوتر موجب شده است تا نیاز به استفاده از امکانات کامپیوتری و ارتباط …

معرفی کتاب‌های کمک درسی علوم نهم

امروز در سايت مرجع کنکور ایران مطالب سال نهم  را برای دانلود برای شما در نظر گرفتیم پایۀ نهم را می‌توان حساس‌ترین پایه در مقاطع تحصیلی دانش‌آموزان دانست. لزوم انجام انتخاب‌های مهم و سرنوشت‌ساز نظیر انتخاب رشته، انتخاب نوع مدرسه …