خانه / دوره متوسطه اول / سال نهم / زبان انگلیسی / آزمون درس سوم زبان انگلیسی پایه نهم

آزمون درس سوم زبان انگلیسی پایه نهم

آزمون درس سوم زبان انگلیسی پایه نهم

در این بخش آزمون درس سوم زبان انگلیسی پایه نهم را برای شما عزیزان قرار داده ایم

1- Ali is 10 years old. Reza is 15 years old. Ali is ….. Reza.
1) as old as 2) as young as 3) older than 4) younger than

 2– A bus is ……..a car.
1) as large as 2) as fast as 3) larger than 4) faster than

 
3– A train is …….a bus.
1) as heavy as 2) as long as 3) longer than 4) heavier than


4 – winter is …..spring.
1) longer than 2) colder than 3) busier than 4) faster than

5 – Boiling water is …..
1) hot 2) cold 3)warm 4)cool

6 – I ………her name. I cant remember her name.
1) returned 2) forgot 3)left 4) found

7 – This problem is not difficult. I can…. It easily.
1) move 2) solve 3) forget 4) return

8 – In this big store, you can find……you need.
1) whenever 2) whatever 3) wherever 4) thing

9 – You can boil water in a …….
1) cup 2) plate 3) pan 4) fork

موضوعات مرتبط: بانک نمونه سوالات رایگان زبان انگلیسی دبیرستان

حتما بخوانید:  دانلود رایگان نمونه سوالات عربی پایه نهم

درباره‌ی مرجع کنکور ایران

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*