مرجع کنکور ایران

دانلود رایگان نمونه سوال جزوه و تست کنکور

آزمون درس سوم زبان انگلیسی پایه نهم

در این بخش آزمون درس سوم زبان انگلیسی پایه نهم را برای شما عزیزان قرار داده ایم

1- Ali is 10 years old. Reza is 15 years old. Ali is ….. Reza.
1) as old as 2) as young as 3) older than 4) younger than

 2– A bus is ……..a car.
1) as large as 2) as fast as 3) larger than 4) faster than

 
3– A train is …….a bus.
1) as heavy as 2) as long as 3) longer than 4) heavier than


4 – winter is …..spring.
1) longer than 2) colder than 3) busier than 4) faster than

5 – Boiling water is …..
1) hot 2) cold 3)warm 4)cool

6 – I ………her name. I cant remember her name.
1) returned 2) forgot 3)left 4) found

7 – This problem is not difficult. I can…. It easily.
1) move 2) solve 3) forget 4) return

8 – In this big store, you can find……you need.
1) whenever 2) whatever 3) wherever 4) thing

9 – You can boil water in a …….
1) cup 2) plate 3) pan 4) fork

موضوعات مرتبط: بانک نمونه سوالات رایگان زبان انگلیسی دبیرستان

حتما بخوانید:  نمونه سوالات امتحانی ترم اول ریاضی پایه نهم

برچسب ها:++

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *