مرجع کنکور ایران

دانلود رایگان نمونه سوال جزوه و تست کنکور

در سایت مرجع کنکور ایران نمونه سوال و تحقیق دروس مختلف اورده شده است

جواب فعالیت های فصل هشتم زیست دوازدهم تجربی ؛ در این مطلب به پاسخ و جواب سوالات فعالیت های صفحه ۱۱۰ ، ۱۱۲ ، ۱۱۴ ، ۱۱۶ ، ۱۲۰ و ۱۲۴ گفتار ۱ و ۲ و ۳ فصل درس ۸ هشتم «رفتارهای جانوران» کتاب زیست شناسی ۳ پایه دوازدهم رشته تجربی پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل ششم زیست دوازدهم تجربی

جواب فعالیت های فصل هشتم زیست دوازدهم تجربی
جواب فعالیت های فصل هشتم زیست دوازدهم تجربی

پاسخ فعالیت ۱ صفحه ۱۱۰ فصل هشتم زیست دوازدهم

الف) شکل زیر یادگیری خوگیری را نشان می‌دهد. آن را توضیح دهید.

پاسخ فعالیت ۱ صفحه ۱۱۰ فصل هشتم زیست دوازدهم
پاسخ فعالیت ۱ صفحه ۱۱۰ فصل هشتم زیست دوازدهم

پاسخ: در شکل شماره ۱ مشاهده می‌کنیم که مترسک پرندگان را می‌ترساند، در شکل شماره ۲ نیز پرندگان با دیدن مترسک ترسیده و فرار می‌کنند، اما در شکل ۳ نشان می‌دهد که پرندگان به حضور مترسک عادت کرده‌اند و دانسته‌اند که مترسک آزاری به آن‌ها نمی‌رساند و دیگر فرار نمی‌کنند؛ به بیان دیگر، در شکل شماره 3، پرندگان به وجود مترسک خو گرفته‌اند پس، عملأ حضور مترسک بی‌تأثیر است.

پاسخ دیگر: در ابتدا کشاورز برای دور کردن کلاغ‌ها از مزرعه خود از مترسک استفاده می‌کند اما پس از مدتی کلاغ‌ها با یادگیری خوگیری، مترسک را بی‌خطر تشخیص می‌دهند و بدون توجه به آن دوباره به مزرعه حمله می‌کنند.

ب) در برخی کشتزار‌ها قوطی‌های فلزی را به مترسک آویزان می‌کنند، این کار چه فایده‌ای دارد؟

پاسخ: قوطی‌های فلزی متصل به مترسک با حرکات خود باعث می‌شوند جانوران حمله کننده به مزرعه رفتار خوگیری نداشته باشند و مترسک را برای بقای خود خطرناک تشخیص دهند و حمله به مزرعه را تکرار نکنند.

پاسخ دیگر: قوطی های فلزی با وزش باد تکان می خورند و صدا ایجا می کنند و موجب ترس پرنده ها می شوند. از آن جا که این محرک دائمی نیست، استفاده از مترسک را مؤثرتر می کند.

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۱۲ فصل ۸ زیست دوازدهم

پرنده‌ای که در شکل زیر می‌بینید، پروانه مونارک را بلعیده و دچار تهوع شده است. پس از چنین تجربه‌هایی پرنده می‌آموزد، این حشره را نباید بخورد. چگونگی آموختن این رفتار را بر اساس یادگیری شرطی شدن توضیح دهید.

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۱۲ فصل ۸ زیست دوازدهم
جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۱۲ فصل ۸ زیست دوازدهم

پاسخ: پرنده بر اساس شرطی شدن فعال، یاد می‌گیرد که خوردن این نوع پروانه با نوعی تنبیه (یا پیامد منفی) همراه ست. بنابراین در دفعات بعدی از خوردن آن خودداری می‌کند.

حل فعالیت ۳ صفحه ۱۱۴ فصل هشتم زیست دوازدهم

الف) شقایق دریایی با تحریک مکانیکی (تماس)، بازوهای خود را منقبض می‌کند اما به حرکت مداوم آب پاسخی نمی‌دهد. چرا؟

حل فعالیت ۳ صفحه ۱۱۴ فصل هشتم زیست دوازدهم
حل فعالیت ۳ صفحه ۱۱۴ فصل هشتم زیست دوازدهم

پاسخ: زیرا حرکات مداوم آب برای این جاندار نوعی محرک تکراری و بی خطر شده است و جاندار یاد گرفته است به آن پاسخ ندهد (خوگیری).

پاسخ دیگر: تماس یک عمل همیشگی نیست و جانور یاد گرفته است که در مواجهه با تماس‌های مکانیکی، عکس‌العمل نشان داده و بازوهای خود را منقبض می‌کند؛ اما حرکت مدوام آب باعث خو گرفتن جانور شده و دیگر عکس‌العملی نشان ندهد.

ب) رام کنندگان جانوران چگونه انجام حرکات نمایشی در سیرک را به آنها می‌آموزند؟

پاسخ: آن‌ها با استفاده از روش‌هایی که منجر به گرفتن پاداش یا تنبیه جانور از سمت مربی می‌شود را می‌آموزند؛ در واقع، جانور به مرور زمان خو می‌گیرد که چه رفتاری منجر به پاداش مثلا یک خوراکی و چه رفتاری منجر به تنبیه مثل شلاق خوردن می‌شود.

حتما بخوانید:  دانلود نمونه سوال قرآن هفتم با جواب

پاسخ دیگر: آن‌ها با شرطی کردن فعال جانوران توسط غذا (پاداش)، به آنها می‌آموزند که در ازای انجام خواسته‌های مشخص مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

پاسخ فعالیت ۴ صفحه ۱۱۶ فصل ۸ زیست دوازدهم

در پژوهش درباره رفتار بیرون انداختن پوسته تخم در کاکایی‌ها:

الف) پژوهشگر چه فرضیه‌ای را دنبال می‌کرد؟

پاسخ: پژوهشگر فرض کرده بود کاکایی‌ها رفتار دور انداختن پوسته تخم‌های شکسته از لانه را برای کاهش احتمال شکار شدن و افزایش احتمال بقای جوجه‌ها انجام می‌دهند.

پاسخ دیگر: پژوهشگر فرض را بر این گذاشت که بیرون انداختن پوسته تخم برای حفاظت از شکارچی انجام می‌شود.

ب) چرا پژوهشگر فقط در کنار تعدادی از تخم مرغ‌های رنگ آمیزی شده، پوسته تخم کاکایی قرار داد؟

پاسخ: پژوهشگر در کنار تعدادی از تخم‌ مرغ‌های رنگ‌آمیزی شده، پوسته تخم کاکایی قرار داد تا با این کار تخم‌ها را به دو گروه آزمایشی و کنترلی تقسیم کند.

پاسخ دیگر: برای اینکه بررسی کند طبق فرضیه او، کلاغ، بیشتر، تخم‌های قرار گرفته در کنار پوسته تخم را می‌خورند یا وجود این پوسته‌ها تأثیری در انتخاب تخم‌ها به عنوان غذا ندارد.

جواب فعالیت ۵ صفحه ۱۲۰ فصل هشتم زیست دوازدهم

لاک‌پشتی که در شکل زیر می‌بینید، حتی وقتی در آزمایشگاه قرار دارد و غذا و آب کافی دریافت می‌کند، رکود تابستانی را نشان می‌دهد. چرا رکود تابستانی را رفتاری ژنی می‌دانند؟

جواب فعالیت ۵ صفحه ۱۲۰ فصل هشتم زیست دوازدهم
جواب فعالیت ۵ صفحه ۱۲۰ فصل هشتم زیست دوازدهم

پاسخ: رکود تابستانی یک رفتار ژنی و غریزی است، زیرا جانوران حتی در صورت مهیا بودن غذا و آب هوای خوب بازهم این رفتار را انجام می‌دهند.

پاسخ دیگر: رفتار لاک پشت براساس آن چه در ژن او تعبیه شده است می‌باشد نه براساس رفتار اکتسابی یا محیطی؛ بنابراین حتی زمانی که در آزمایشگاه قرار دارد و آب و غذا کافی دریافت می‌‌کند نیز رکود تابستانی را نشان می‌دهد.

حل فعالیت ۶ صفحه ۱۲۴ فصل ۸ زیست دوازدهم

نمودار زیر مزیت زندگی گروهی را نشان می‌دهد، آن را تفسیر کنید.

حل فعالیت ۶ صفحه ۱۲۴ فصل ۸ زیست دوازدهم
حل فعالیت ۶ صفحه ۱۲۴ فصل ۸ زیست دوازدهم

پاسخ: طبق نمودار با افزایش کبوترهای موجود در یک گروه، درصد موفقیت حمله شکارچی کاهش می‌یابد. به طوری که اگر تعداد کبوترهای یک گروه به بیش از ۵۰ عدد برسد، درصد موفقیت شکارچی نزدیک به صفر می‌شود چون با افزایش تعداد افراد گروه، واکنش آنها به نزدیک شدن شکارچی سریع‌تر می‌شود و احتمال شکار آنها کاهش می‌یابد.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل پنجم زیست دوازدهم تجربی

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم رشته علوم تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب فعالیت ها و سوالات دروس کتاب زیست شناسی دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله جواب سوالات فعالیت های فصل ۸ هشتم کتاب زیست شناسی ۳ پایه دوازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💖

منبع :
مجله اینترنتی ماگرتا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *