مرجع کنکور ایران

دانلود رایگان نمونه سوال جزوه و تست کنکور

پنجشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۸ | 23:30 | شهره مرتضوی –

1-اگر دو آھن ربا نزدیک ھم قرار بگیرند چه اتفاقی می افتد؟

پاسخ: به ھم نیرو وارد می کند.

2-اگر دو سر مثل ھم آھن ربا ھا را به ھم نزدیک کنیم ، ھم دیگر را………………….

پاسخ: دفع می کنند

 3-  اگر دو سر  مخالف آھن رباھا را به ھم نزدیک کنیم، ھمدیگر را ……………..

پاسخ: جذب می کنند 

4- دو …………….می توانند بدون تماس ،ھمدیگر را جذب یا دفع کنند.

پاسخ: آھن ربا

5- آیا دو جسم می توانند بدون تماس با یکدیگر به ھم نیرو وارد کنند؟ مثال بزنید.

پاسخ: بله – نیرویی که دو آھن ربا به یکدیگر وارد می کنند و نیرویی که کره ی زمین به اجسام ِ وارد می کند، ھر دو بدون تماس اجسام صورت می گیرند.

6-نیروی کشش زمین جسم را به سمت خود می کشد. به این نیرو ، کشش زمین می گویند. زمین در چه کارھایی به ما کمک می کند؟

پاسخ: ریختن آب در لیوان، سرازیر شدن آب از کوه ، فرو اُفتادن قطرات باران به زمین.

7- زمین اجسام را به سمت ……………….می کشد.

پاسخ: پایین 

8-نیروی بین دو آهن ربا از نوع ………….. است.

پاسخ: نیروی کشش

9- آیا نیرویی کره ی زمین بر اجسام مختلف وارد می کند، یکسان است؟

پاسخ: خیر، هر چه جرم جسم بیشتر باشد،زمین آن را با نیروی بیشتری به طرف خود می کشد.

10- ھر چه جرم جسم بیشتر باشد، زمین با نیروی …………….. به سمت خود می کشد.

پاسخ: بیشتری

11-اگر یک طرف فنر را در دست بگیریم و طرف دیگر آن را به جسم وصل کنیم،کشیدگی فنر چه نیرویی را نشان می دھد؟

حتما بخوانید:  سوالات متن درس چهارم روانشناسی یازدهم انسانی با جواب

پاسخ: نیروی کشش

12-ھر چه جسم سنگین تر باشد، نیروی لازم برای بلند کردن آن ……………..است.

پاسخ: بیشتر

 13-به کمک چه وسیله ای می توان اجسام سنگین را جا به جا کرد؟

پاسخ: به کمک اھرم.

14-اھرم چیست؟

پاسخ: میله یا وسیله ای که با آن و به کمک تکیه گاه جسم را بلند یا جا به جا می کنیم، اھرم نام دارد.

15-چند نمونه از اھرم ھا را نام ببرید.

پاسخ: قیچی – ترازوی دو کفه.

 

بقیه سوالات علوم سوم ابتدایی را در لینک های زیر مشاهده کنید: 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *