مرجع کنکور ایران

دانلود رایگان نمونه سوال جزوه و تست کنکور

در سایت مرجع کنکور ایران نمونه سوال و تحقیق دروس مختلف اورده شده است

نمونه سوالات متن درس ۱ اول «چیستی و فرهنگ» فصل ۱ اول کتاب تحلیل فرهنگی پایه دوازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: گام به گام فصل اول تحلیل فرهنگی دوازدهم

سوالات متن درس اول فصل اول تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی
سوالات متن درس اول فصل اول تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی

نمونه سوال های متن امتحانی درس 1 اول فصل اول تحلیل فرهنگی دوازدهم

۱) معنا و ریشه لغوی فرهنگ چیست؟

پاسخ: فرهنگ واژه‌ای فارسی و مرکب است که از دو جزء «فر» و «هنگ» تشکیل شده است. «فر» پیشوندی است که در معنای جلو، بالا و پیش، به‌کار می‌رود و «هنگ» به معنی کشیدن، سنگینی و وزن می‌باشد و فرهنگ به معنای ادب، تربیت، دانش، علم، هنر، آداب و رسوم است.

۲) چه تعاریفی از فرهنگ ارائه شده است؟

پاسخ: فرهنگ مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها باورها هنرها قوانین آداب و رسوم است. فرهنگ حیات معنوی انسان‌ها و فلسفه و قانونگذاری و ادبیات و هنر است. فرهنگ نظام واره ای از باورها و مفروضات اساسی ارزش‌ها آداب و الگوهای رفتاری و نمادها است.

۳) ریموند ویلیامز کیست؟

پاسخ: ریموند ویلیامز منتقد فرهنگی و از پیشگامان اصلی مطالعات فرهنگی است که تعاریف مختلف فرهنگ را طبقه بندی نموده است و به مطالعه تحولات تاریخی مفهوم فرهنگ پرداخته است.

۴) ریموند ویلیامز تعاریف فرهنگ را چگونه طبقه بندی نموده است؟

پاسخ: ۱- تعاریفی که به رشد فکری روحی و زیبایی شناختی فرد، گروه یا جامعه می پردازد.
۲- تعاریفی که دربرگیرنده فعالیت‌های ذهنی – هنری انسان‌ها است. مانند فیلم و تئاتر، داستان و معماری و… است.
۳- تعاریفی که فرهنگ را شیوه و راه و رسم زندگی، کنش‌ها، باورها، آداب و رسوم مردم یک گروه یا جامعه می داند.

۵) چرا مفهوم فرهنگ دارای تعاریف متعدد و متفاوت است؟

پاسخ: چون موضوع مورد مطالعه فرهنگ، انسان است که بسیار پیچیده است.

۶) فرهنگ دارای چه ویژگی ها و خصوصیاتی است؟

پاسخ: ۱- معنا بخشی و ارزش آفرینی: یعنی فرهنگ بیانگر معنا و مفهوم ارزش‌ها آگاهی‌ها و سبک زندگی انسانها است که به پدیده های اجتماعی شکل می‌دهد.

۲- زمانبندی و مکانمندی: یعنی فرهنگ در زمان‌ها و مکان های متفاوت مختلف و گوناگون است و هر ملتی فرهنگ خاص خود را دارد.

۳- میراث جمعی: یعنی فرهنگ توسط مجموعه ای از افراد جامعه به وجود می‌آید و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.

۴- تاریخی بودن: یعنی فرهنگ در طول تاریخ و به صورت تدریجی به وجود می‌آید و بر یکدیگر انباشته می‌شود و کنش های موردی و زودگذر کنش فرهنگی نیستند.

۵- اکتسابی بودن: یعنی فرهنگ پدیده‌ای است که آن را می آموزیم و این آموزش از بدو تولد تا پایان عمر توسط نهادهای رسمی و غیر رسمی انجام می‌شود.

۶- تحول پذیر بودن: یعنی فرهنگ مانند هر پدیده اجتماعی دیگری فراز و فرود، پویایی یا زوال دارد و به تدریج دچار دگرگونی و تحول می شود.

۷- نظام مند بودن: یعنی فرهنگ یک کل به هم پیوسته و منسجم است و عناصر و اجزای تشکیل دهنده آن بر یکدیگر اثر گذار هستند.

۷) چرا جهان های اجتماعی و جهان های فرهنگی مختلف دارای خصوصیات مشترک هستند؟

پاسخ: به علت انسان شمول بودن فرهنگ، تمام جهان های اجتماعی موضوع مشترکی دارند که آن انسان است.

۸) فرهنگ را به چند بعد تقسیم می کنند؟

پاسخ: ۱- فرهنگ محسوس: به مجموعه پدیده‌های عینی و ملموس گفته می‌شود. این بُد از فرهنگ، شامل اشیای قابل حس، وسایل و ابزارهایی است که از زمان گذشته تا حال، به ما ارث رسیده است. مانند آثار باستانی، میراث فرهنگی و صنایع دستی و آنچه که در بعد مادی فرهنگ از گذشته تا به حال به یادگار مانده است.

۲- فرهنگی غیرمحسوس: ابعاد کیفی غیر عینی و غیر قابل لمس، مانند اعتقادات، اخلاقیات، باورها ارزش‌ها، آثار فکری، هنری، آداب و رسوم، که بیشتر به وسیله زبان و خط فرا گرفته می شوند.

۹) ابعاد مختلف فرهنگ با یکدیگر چه رابطه و پیوندی دارند؟

پاسخ: این ارتباط یک رابطه دو سویه است. از یک سو فرهنگ محسوس ریشه در فرهنگ غیر محسوس دارد و بر آن استوار است و از آن سرچشمه می‌گیرد و از سوی دیگر فرهنگ غیرمحسوس از تغییرات و تحولات فرهنگ محسوس تاثیر می پذیرد.

حتما بخوانید:  سوالات متن فصل سوم علوم تجربی نهم (محیطی بهتر برای زندگی)

۱۰) کدام بعد فرهنگ مهمتر است؟

پاسخ: فرهنگی غیرمحسوس، بدنه اصلی فرهنگ یک جامعه است. این بدنه قدرت روحی و حیاتی یک ملت را مشخص می کند و تمام ابعاد تولیدات و مصنوعات زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها ریشه در فرهنگ ذهنی و غیر محسوس دارد.

فرهنگ مخصوص را می توان از دیگر نان گرفت و توسعه داد اما کسب فرهنگی غیرمحسوس به آسانی امکان پذیر نیست و می تواند آثار بسیار عمیق و گسترده مثبت یا منفی داشته باشد.

۱۱) هویت فرهنگی یک جامعه چگونه تشکیل می شود؟

پاسخ: دو بعد محسوس و غیر محسوس فرهنگ به کمک یکدیگر هویت فرهنگی یک جامعه را تشکیل می‌دهند. اگر بعد غیرمحسوس فرهنگ آسیب ببیند هویت فرهنگی جامعه تهدید می شود.

۱۲) فرهنگ دارای چه سطوحی است؟

پاسخ: ۱- عقاید و باورها: مانند اعتقاد به خداوند و روز معاد
۲- ارزش‌ها: مانند عدالت آزادی علم و آگاهی و هر آنچه که برای زندگی اجتماعی مفید است.
۳- هنجارها: مانند مقررات و قوانین
۴- نمادها: یعنی نشانه‌ها مانند علائم راهنمایی و رانندگی، پرچم، سرود ملی ، زنگ مدرسه و…

۱۳) چه رابطه ای میان سطوح و ابعاد فرهنگ برقرار است؟

پاسخ: فرهنگ دارای دو بعد غیر محسوس و غیر ملموس (ذهنی) و بعد محسوس و ملموس (عینی) است. بعد غیر محسوس فرهنگ شامل عقاید، باورها، آگاهی‌ها ارزش‌هاست که آنها می‌توانند منجر به ایجاد بعد محسوس فرهنگ یعنی هنجارها، ابزارها ،نمادها و جلوه های بیرونی و عینی فرهنگ شود.

۱۴) به نظر شما هنر دستی سبدبافی کدام یک از ویژگی های فرهنگ را نمایش می گذارد؟

پاسخ: بعد محسوس فرهنگ را نشان می‌دهد.

۱۵) چرا سبک معماری و ساخت و ساز خانه های مسکونی امروزه با گذشته ها و زمان های قدیم متفاوت است؟

پاسخ: چون شیوه زندگی، عقاید، ارزش‌ها، باورها و شکل روابط اجتماعی مردم امروز نسبت به گذشته دارای تفاوت است.

۱۶) چرا روش احترام گذاشتن دو ژاپنی به یکدیگر با شیوه احترام گذاشتن ما به یکدیگر متفاوت است؟

پاسخ: چون عقاید، باورها و فرهنگ دو جامعه دارای تفاوت است بنابراین هنجارهای آنها نیز در زمینه احترام گذاشتن با یکدیگر دارای تفاوت است.

۱۷) چرا مفهوم فرهنگ دارای تعاریف متعدد و متفاوت است؟

پاسخ: چون موضوع مورد مطالعه فرهنگ، انسان است که بسیار پیچیده است.

۱۸) فرهنگ دارای چه ویژگی ها و خصوصیاتی است ؟ نام ببرید.

پاسخ: ۱- معنا بخشی و ارزش آفرینی ۲ -زمانبندی و مکانمندی ۳- تاریخی بودن ۴- نظام‌مند بودن

۱۹) تاریخی بودن فرهنگ را شرح دهید؟

پاسخ: تاریخی بودن: یعنی فرهنگ در طول تاریخ و به صورت تدریجی به وجود می‌آید و بر یکدیگر انباشته می‌شود. و کنش های موردی و زودگذر کنش فرهنگی نیستند.

۲۰) فرهنگ یک کل به هم پیوسته و منسجم است و عناصر آن برهم تاثیر متقابل دارند. این مورد کدام یک از ویژگی های
فرهنگ می باشد؟

پاسخ: نظامند بودن فرهنگ

۲۱) چرا جهان اجتماعی را جهان فرهنگی می نامند؟

پاسخ: به علت انسان شمول بودن فرهنگ، تمام جهان های اجتماعی موضوع مشترکی دارند که آن انسان است.

۲۲) هویت فرهنگی یک جامعه چگونه تشکیل می شود؟

پاسخ: دو بعد محسوس و غیر محسوس فرهنگ به کمک یکدیگر هویت فرهنگی یک جامعه را تشکیل می‌دهند. اگر بعد غیرمحسوس فرهنگ آسیب ببیند هویت فرهنگی جامعه تهدید می شود.

۲۳) عاریه گرفتن فرهنگ غیرمحسوس از دیگران چه پیامدهایی دارد؟

پاسخ: آثار مثبت یا منفی آن می تواند بسیار عمیق و گسترده باشد و هویت یک گروه اجتماعی را تهدید می کند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: گام به گام فصل دوم تحلیل فرهنگی دوازدهم

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب تحلیل فرهنگی دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله سوالات متن درس ۱ اول فصل اول کتاب تحلیل فرهنگی پایه دوازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💕

منبع :
مجله اینترنتی ماگرتا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *