دسته: آزمايشگاه شيمي, نمونه سؤال, نمونه سؤال آزمایشگاهی