مرجع کنکور ایران

دانلود رایگان نمونه سوال جزوه و تست کنکور

نمونه سوالات علوم پایه هفتم

برای دانلود نمونه سوالات امتحان علوم پایه هفتم به ادامه مطلب مراجعه کنید. این مجموعه شامل سوالات دروس فیزیک، شیمی و زیست می باشد.

 

سوال امتحانی زیست هفتم مدرسه سرای دانش انقلاب خرداد 96 +پاسخ

سوال امتحانی زیست هفتم مدرسه سرای دانش حافظ خرداد 96 +پاسخ

سوال امتحانی زیست هفتم مدرسه سرای دانش مرزداران خرداد 96 +پاسخ

سوال امتحانی فیزیک هفتم مدرسه سرای دانش انقلاب خرداد 96 +پاسخ

سوال امتحانی فیزیک هفتم مدرسه سرای دانش حافظ خرداد 96 +پاسخ

سوال امتحانی فیزیک هفتم مدرسه سرای دانش مرزداران خرداد 96 +پاسخ

نمونه سوال امتحانی علوم هفتم مدرسه نوین یزد – خرداد96

نمونه سوال امتحانی علوم هفتم بیله سوار خرداد 96

نمونه سوال امتحانی علوم هفتم خرداد 96

سوال امتحانی شیمی هفتم مدرسه سرای دانش انقلاب خرداد96 + پاسخ

سوال امتحانی شیمی هفتم مدرسه سرای دانش حافظ 1 خرداد96 + پاسخ

سوال امتحانی شیمی هفتم مدرسه سرای دانش رسالت 1خرداد96 + پاسخ

سوال امتحانی شیمی هفتم مدرسه سرای دانش مرزداران خرداد96 + پاسخ

امتحان زیست نیم سال دوم 95 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد انقلاب

امتحان زیست نیم سال دوم 95 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد حافظ

امتحان فیزیک هفتم نیم سال دوم 95 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد انقلاب

امتحان فیزیک هفتم نیم سال دوم 95- متوسطه دوره اول سرای دانش واحد حافظ

امتحان فیزیک هفتم نیم سال دوم 95- متوسطه دوره اول سرای دانش واحد مرزداران

نمونه سوال امتحان علوم هفتم -فروردین 95

سوال امتحان علوم هفتم -خرداد 94

سوال امتحان علوم هفتم- خرداد 94

سوال امتحان علوم هفتم -آذر 94

سوال امتحان علوم هفتم -آذر 94

سوال امتحان علوم هشتم – خرداد 94

سوال امتحان علوم هفتم -خرداد 94

سوال امتحان علوم هفتم -خرداد 94

سوال امتحان علوم هفتم -خرداد 94

سوال امتحان علوم هفتم -آذر 94

علوم-اسفراین-شهید بهشتی

علوم-اسفراین-شهید بهشتی

علوم-اران و بیدگل-ادب

علوم-اران و بیدگل-فرزانگان امین

علوم-اسفراین-شهید بهشتی

علوم-اسفراین-شهید بهشتی

علوم-عجب شیر-محدثه

علوم-شاهرود-حضرت مریم

علوم-شاهرود-محدثه

علوم-شیروان-فرزانگان

علوم-شیروان-شهیدبهشتی

علوم-اران و بیدگل-فرزانگان امین

علوم-اران و بیدگل-فرزانگان امین

علوم-اران و بیدگل-ادب

علوم-اران و بیدگل – شهیدان جندقیان

فارسی-نجف آباد-رسالت

علوم-اسفراین-شهید بهشتی

علوم-اسفراین-شهید بهشتی

علوم-تنکابن-خاتم الانبیا

علوم-اران و بیدگل-فرزانگان امین

علوم-اران و بیدگل – ایت اله کاشانی

علوم-بردسیر-حضرت خدیجه

علوم-شاهرود-17شهریور

علوم-اران و بیدگل – 15خرداد

علوم-شاهرود-13آبادان

علوم-اران و بیدگل-فرقانی

علوم-ملایر-هوشنگ زند

علوم-امل-نمونه بلوری

علوم-بهبهان-پیشگامان

علوم-شاهرود-اخلاص

نمونه سوال امتحانی درس علوم+پاسخ

نمونه سوال علوم دی 95 مدرسه سرای دانش انقلاب+پاسخ

نمونه سوال علوم هفتم دی 95 مدرسه سرای دانش حافظ 1 +پاسخ

نمونه سوال علوم هفتم دی 95 مدرسه سرای دانش مرزداران

نمونه سوال علوم هفتم دی 95 مدرسه سرای دانش رسالت 1+پاسخ

نمونه سوال شیمی هفتم دی 95 مدرسه سرای دانش انقلاب+پاسخ

نمونه سوال شیمی هفتم دی 95 مدرسه سرای دانش حافظ 1+پاسخ

نمونه سوال شیمی هفتم دی 95 مدرسه سرای دانش رسالت 1+پاسخ

نمونه سوال علوم دی 95 مدرسه سرای دانش مرزداران+پاسخ

نمونه سوال زیست هفتم دی 95 مدرسه سرای دانش انقلاب + پاسخ

نمونه سوال زیست هفتم دی 95 مدرسه سرای دانش حافظ +پاسخ

حتما بخوانید:  نمونه سوالات علوم پایه هفتم

امتحان علوم (فیزیک) نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد مرزداران

امتحان علوم (فیزیک) نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد حافظ

امتحان علوم (فیزیک) نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد رسالت

امتحان علوم (فیزیک) نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد انقلاب

امتحان علوم (شیمی) نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد مرزداران

امتحان علوم (شیمی) نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد حافظ

امتحان علوم (شیمی) نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد رسالت

امتحان علوم (شیمی) نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد انقلاب

امتحان علوم هفتم نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد انقلاب

امتحان علوم هفتم نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد حافظ

امتحان علوم هفتم نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد مرزداران

امتحان علوم هفتم نیم سال اول 94 – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد رسالت

سوال امتحانی علوم هفتم اهواز دی ماه 93

سوال امتحانی هفتم دبیرستان شاهد زکیه مشهد دی ماه 93

امتحان علوم هفتم مدرسه ولایت شهریار دی ماه 93

امتحان علوم + پاسخ – دي ماه 93،سراي دانش _واحد رسالت

امتحان علوم مدرسه آوینی شهرستان چگنی-دی ماه

امتحان علوم – دی ماه 93،سرای دانش _واحد وصال

نمونه سوال امتحانی نیم سال اول علوم هفتم – مدارس سرای دانش

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوالات درس علوم – مقطع هفتم

نمونه سوال امتحانی علوم هفتم دی ماه 95+پاسخ

نمونه سوال امتحانی علوم هفتم دی ماه 95

نمونه سوال امتحانی علوم هفتم دی ماه 95

نمونه سوال امتحانی علوم هفتم دی ماه 95

نمونه سوال امتحانی علوم هفتم دی ماه 95

نمونه سوال علوم هفتم دی 95 مدرسه سرای دانش رسالت 1

نمونه سوال امتحان علوم هفتم -دی 94

نمونه سوال امتحان علوم هفتم -دی 94

نمونه سوال امتحان علوم هفتم -دی 94

نمونه سوال امتحان علوم هفتم -دی 94

نمونه سوال امتحانی علوم هفتم دی ماه 95

نمونه سوال امتحان علوم هفتم -دی 94

نمونه سوال امتحان علوم هفتم- دی 94

نمونه سوال امتحان علوم هفتم -دی 94

نمونه سوال امتحان علوم هفتم -دی 94

نمونه سوال امتحان علوم هفتم -دی 94

نمونه سوال امتحان علوم هفتم- دی 94

نمونه سوال امتحان علوم هفتم -آبان 94

نمونه سوال امتحان علوم هفتم -دی 94

سوال امتحان علوم هفتم -آذر94

سوال امتحان علوم هفتم-آذر94

سوال امتحان علوم هفتم -آذر 94

امتحان علوم هفتم مدرسه فتح المبین حسین آباد – دی ماه 93

امتحان علوم تجربی ( زیست و زمین ) مدرسه تیزهوشان سقز – دی ماه 93

امتحان علوم هفتم مدرسه چهارمحل-دی ماه93

امتحان علوم تجربی هفتم دبرستان ابوریحان اسلامیه – دی ماه 93

سوال امتحان علوم هفتم- دی 93

نمونه سوال امتحانی علوم هفتم-دی 93

امتحان علوم تجربی 7دبیرستان شهدای کارگرمنطقه 15تهران-دی93

برچسب ها:+++

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *