مرجع کنکور ایران

دانلود رایگان نمونه سوال جزوه و تست کنکور

سوالات درس به درس علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ فصل سوم، مواد اطراف ما  دز ادامه مطلب:

1-ماده چند حالت دارند؟

پاسخ: سه حالت  است شامل: جامد، مایع و گاز.

2-ھوا مادّه ای است که حالت …………….. دارد.

پاسخ:گاز

 3-ھوا مانند صابون و آب ، یک …………… است.

پاسخ: ماده 

4-صابون حالت ……………….. و آب حالت …………….. دارد.

پاسخ: جامد – مایع


5-به چه موادی مایع می گویند؟مثال بزنید.

پاسخ:به موادی که جرم دارند اما حجم معینی ندارند و حجم ظرف را به خود می گیرند مایع میگویند.مانند :آب و شیر.

6-به چه موادی گاز می گویند؟دو ماده بنویسید که حالت آن ھا گاز باشد.

پاسخ: به موادی که در ھمه جای ظرف پخش می شوند گاز می گویند.مانند:ھواو بخار آب.

7-فرق بین مایعات و گازھا چیست؟

پاسخ: گازھا در ھمه جای ظرفی که در آن قرار میگیرند پخش می شوند.

اما مایعات به اندازه ی مقدارشان در ظرف پخش می شوند.


8-چھار مورد از کاربرد گازھا را بنویسید.

پاسخ:باد کردن بادکنک

– کپسول اکسیژن برای تنفس بیماران

– تنفس کردن غواصان در زیر دریا

– کپسول آتش نشانی برای خاموش کردن آتش.

10-انسا نھا و ھمه ی گیاھان و جانوران برای زنده ماندن به  ……….. نیاز دارند.

پاسخ: ھوا

 11-ذوب را تعریف کنید.

پاسخ: تبدیل یک ماده از حالت جامد به حالت مایع را ذوب می گویند.

12-برای تبدیل کردن مواد جامد به مایع،به …………. نیاز داریم.

پاسخ: گرمای کافی

13-یک آزمایش بنویسید که ذوب شدن ماده ای را نشان دھد.

پاسخ: بستنی ماده جامد است که اگر به مقدار کافی گرم شود،به مایع تبدیل می شود یعنی ذوب می شود.

حتما بخوانید:  آزمون های دروس اول تا ششم ابتدایی

14-انجماد را تعریف کنید.

پاسخ:  تبدیل یک ماده از حالت مایع به جامد را انجماد می گویند.

15-یک آزمایش بنویسید که انجماد مواد را نشان دھد.

پاسخ: اگر آب را در فریزر قرار دھیم بعد از گذشت چند ساعت شاھد یخ زدن آب خواھیم بود. این اتفاق انجماد را نشان می دھد.

16-تبخیر را تعریف کنید.

پاسخ: تبدیل یک مادّه از حالت مایع به گاز را تبخیر می گویند.

17-یک ازمایش بنویسید که تبخیر را نشان دھد.

پاسخ: بخار شدن آب درون غذا بر اثر حرارت،به این تغییر حالت مایع به بخار،تبخیر می گویند.

18-دلیل تبخیر آب ھای روی زمین چیست؟

پاسخ: گرمای نور خورشید.

19-آیا مواد ھمیشه به یک حالت باقی می مانند؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید

پاسخ:.خیر  زیرا می توان ماده مایعی را با حرارت دادن به گاز تبدیل کرد و یا مادّه ی جامدی را با حرارت دادن به مایع تبدیل کردو….

 

بقیه سوالات علوم سوم ابتدایی را در لینک های زیر مشاهده کنید: 

  1.  

    سوالات درس به درس علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ فصل سوم، مواد اطراف ما (1) دز ادامه مطلب|سوالات درس به درس علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ فصل سوم، مواد اطراف ما (1)| سوالات درس به درس علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ فصل سوم، مواد اطراف ما (1)| دز |علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ فصل سوم| علوم سوم ابتدایی همراه با جواب فصل سوم|علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ درس سوم مواد اطراف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *