مرجع کنکور ایران

دانلود رایگان نمونه سوال جزوه و تست کنکور

چهارشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۸ | 23:20 | شهره مرتضوی –

1-برای دیدن اجسام……….. لازم است.

پاسخ: نور

2-منبع نور چیست؟

پاسخ: جسمی است که نور تولید می کند.

3-چرا عقربه ھا و اعداد بعضی از ساعت ھا در ھنگام تاریکی شب قابل دیدن ھستند؟

پاسخ: زیرا از موادی ساخته شده اند که در تاریکی از خود نور تولید می کنند.

4-چند منبع نور را نام ببرید.

پاسخ: شمع- لامپ – کرم شب تاب و خورشید.

5-بازتابش نور را تعریف کنید.

پاسخ: وقتی نور خورشید یا چراغ قوه به آینه میتابد،از آن برمی گردد.به این پدیده بازتابش نور گفته میشود.

6-چه اجسامی می شناسید که می توانند مثل آینه نور را بازتاب می دھند؟

پاسخ: سطح  آب صاف و زلال ،سینی براق ، قاشق استیل و شیشه.

7-اگر نور به سطح صاف و صیقلی برخورد کند به طور …………. بازتابش می کند.

پاسخ: منظّم 8-وقتی نور به سطح ناصاف و غیر صیقلی برخورد کند،به طور ……………..بازتابش میکند.

پاسخ: نامنظّم

9-یک نمونه سطح صاف و صیقلی و یک نمونه سطح ناصاف و غیر صیقلی نام ببرید.

پاسخ: سطح صاف و صیقلی مثل آینه و سطح ناصاف و غیر صیقلی مثل کاغذ آلومینیم چروک.

10-ھر چیزی که بتواند نور را به طور منظّم بازتاب دھد،مانند………..عمل می کند.

پاسخ: آینه

 11-آینه ھای معمولی را چه می نامند؟

پاسخ: آینه ی تخت.

12-انواع آینه ھا را نام ببرید.

پاسخ: آینه ھای معمولی،آینه ھای فرورفته و آینه ھای برآمده.

13-چند نمونه از کاربردھای آینه را نام ببرید.

پاسخ: آینه ی دندانپزشکی ، آینه ھایی که در پیچ جاده ھا وجود دارند،آینه ھای جلوی خودروھا،آینه ھایی که در معماری و تزیین سطح دیوارھا استفاده می شوند.

حتما بخوانید:  نمونه سوالات سوم

14-ما چگونه اجسام را می بینیم؟

پاسخ: وقتی نور از منبع نور به جسم می تابد و بازتاب آن وارد چشم می شود،ما می توانیم اجسام را ببینیم.

15 -شرایط لازم برای دیدن اجسام را بنویسید.

پاسخ:

1) نور وجود داشته باشد.

2) مانعی بین جسم و نور وجود نداشته باشد(نور به جسم برخورد کند)

3) نور پس از برخورد به جسم ،به چشم ما برسد.

16-زیردریایی ھا برای دیدن اجسامی که در سطح آب قرار دارند از……………استفاده می کنند.

پاسخ: ( زیر دریایی)

17-چشم زیر دریایی از چه چیزھایی ساخته می شود؟

پاسخ: از دو آینه ی موازی که به طور سر و ته مقابل ھم قرار گرفته اند، ساخته می شود.

 

 

بقیه سوالات علوم سوم ابتدایی را در لینک های زیر مشاهده کنید: 

  1.  

    سوالات درس به درس علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ درس هفتم زندگی ما و آب|علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ درس 7|علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ درس هفتم|علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ درس هفتم|علوم سوم ابتدایی همراه با جواب درس 7|علوم سوم دبستان همراه باجواب 7|علوم سوم ابتدایی همراه با پاسخ فصل هفتم|فصل هفت علوم|فصل 7 علوم سوم|علوم سوم

     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *