مرجع کنکور ایران

دانلود رایگان نمونه سوال جزوه و تست کنکور

در سایت مرجع کنکور ایران نمونه سوال و تحقیق دروس مختلف اورده شده است

نمونه سوالات متن درس ۱ اول «روان شناسی (تعریف و روش مورد مطالعه)» کتاب روانشناسی پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

مطلب پیشنهادی: جواب فعالیت های درس ۱ روانشناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس اول روانشناسی یازدهم انسانی با جواب
سوالات متن درس اول روانشناسی یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوال های متن امتحانی درس 1 اول روانشناسی یازدهم انسانی

۱) چه موضوعات و پرسش هایی در علم روان شناسی می تواند مطرح باشد؟

پاسخ: – چرا هنگام مطالعه، حواسمان مدام پرت می‌شود؟
– چرا مطالعه با فاصله زمانی، بهتر از مطالعه بدون فاصله زمانی است؟
– عوامل مؤثر بر فراموشی چیست؟
– چرا یک فرد وقتی که در جمع قرار می‌گیرد متفاوت از سایر موقعیت‌ها عمل می‌کند؟
– افرادی که مکرّر و بدون دلیل موجه تن به جراحی زیبایی می‌دهند، در زیبایی بدنشان نقص دارند یا تصور نادرستی از زیبایی دارند؟
– تماشای برنامه‌های خشونت‌آمیز رسانه‌ها چه تأثیری بر پرخاشگری کودکان دارد؟

۲) مهم ترین علت افزایش دمای کره زمین چیست؟

پاسخ: گازهای گلخانه ای باعث افزایش دمای کره زمین شده است.

۳) در ……….. به کمک مشاهده و سایر روش های عینی نمادهایی همچون واژگان و اعداد با قضایا (فرضیه ، نظریه و …) مطابقت داده می شوند.

پاسخ: علم تجربی

۴) نماد چیست؟ مثال بزنید.

پاسخ: نماد هر چیزی است که جایگزین چیز دیگری می شود. مانند واژگان

۵) منابع و روش‌های کسب آگاهی و معرفت را نام ببرید.

پاسخ: – عقل (روش‌های فلسفی، استدلال‌های منطقی و…)
– شهود و دریافت درونی و…
– استناد به وحی، آیات الهی، سخن و عمل بزرگان دین
– تجربه (روش‌های علم تجربی)

۶) علم تجربی چیست؟

پاسخ: در زبان فارسی از واژه «علم» استفاده زیادی می‌شود. منظور از علم در اینجا، علم تجربی (Science) است که از روش‌ها و ابزارهای دقیق و قابل اندازه‌گیری برای بررسی موضوع مورد مطالعه استفاده می‌کنند و یکی از منابع کسب آگاهی و معرفت است.

۷) سلسله مراتب گزاره های علمی چگونه است؟

پاسخ: ۱-مسئله ۲ -فرضیه ۳ -اصول یا قوانین ۴ -نظریه

۸) فرضیه را تعریف کنید؟

پاسخ: پژوهش‌های دانشمندان با «طرح مسئله» شروع می‌شود. در بیشتر موارد، آنها با توجه به دانش و تجربه‌های قبلی و همچنین با استفاده از قوّۀ تخیّلشان سعی می‌کنند پاسخ‌های اولیه و تا حدّ ممکن سنجیده‌ای به مسئله‌های علمی بدهند. به این قبیل پاسخ‌ها «فرضیه | Hypothesis» می‌گویند.

۹) رابطه بین مسئله و فرضیه چگونه است؟

پاسخ: رابطه ای دو سویه است یعنی از یک سو فرضیه پاسخی است در خصوص مسئله طرح شده و از سوی دیگر خود ممکن است سوالات و مسائل جدیدی را به وجود آورد.

۱۰) در چه صورتی فرضیه به قانون تبدیل می شود؟

پاسخ: فرضیه‌ها، در صورت پذیرفته شدن در شرایط مختلف آزمایشی به «قانون یا اصل» تبدیل می‌شوند.

۱۱) پژوهش‌های دانشمندان با ……… شروع می‌شود.

پاسخ: «طرح مسئله»

۱۲) …………… پاسخ اولیه پژوهشگران به مسئله‌های علمی است.

پاسخ: فرضیه

۱۳) برای پذیرش پاسخ‌های اولیۀ ارائه شده به مسئله‌های علمی و تأیید یک فرضیه باید چه کاری صورت گیرد؟

پاسخ: باید آن پاسخ‌ها را بر اساس مشاهدات تجربی، بیازماییم و نتیجه را با یافته‌های مقبول در علم تجربی، مطابقت دهیم.

۱۴) هدف علم روان‌شناسی چیست؟

پاسخ: هدف علم روان‌شناسی همانند سایر علوم تجربی، توصیف، تبیین، پیش‌بینی و کنترل موضوع پژوهش است.

۱۵) منظور از توصیف در علم روان شناسی چیست؟ مثال بزنید.

پاسخ: منظور از «توصیف» بیان روشن و تا حدممکن دقیق از «چیستیِ مفهوم و موضوعی» است که قصد مطالعه و بررسی آن را داریم.

مثلاً در روان‌شناسی و قبل از ورود به بررسی رفتارهای «انسان» و یا پیش از ورود به بررسی «هوش» یا «حافظه»، اول باید بدانیم که با چه توصیفی از انسان یا هوش یا حافظه، قصد داریم به بررسی آنها بپردازیم.

۱۶) چگونگی ………… هر دانشمند از یک موضوع یا پدیده، تأثیر بسیار زیادی در مواجهه با آن موضوع و بررسی علمی آن دارد.

پاسخ: توصیف

۱۷) سطوح نظریه ها را نام برده و قسمت های هر کدام را بنویسید.

پاسخ: سطح صوری: ساختار ظاهری و نحوه نگارش آن
سطح تجربی: تجربه پذیری و پژوهش پذیری آن

۱۸) نظریه های علوم تجربی را بر چه اساسی می سنجند؟

پاسخ: نظریه های علوم تجربی را بر دو اساس سودمندی و کاربرپذیری می سنجند.

۱۹) روان شناسی در توصیف و تبیین پدیده ها با ……… روبه‌رو است.

پاسخ: دشواری

۲۰) مهم‌ترین دلیل دشواریِ پیش‌بینی و کنترل در علم روان‌شناسی چیست؟

پاسخ: پیچیدگی و دشواری توصیف و تبیین در موضوعات مختلف این علم است.

۲۱) منظور از تبیین در علم روان شناسی چیست؟

پاسخ: «تبیین» یک موضوع یا پدیده است. تبیین به بیان «چرایی اتفاق افتادن یک پدیده» می‌پردازد. در واقع، هر دانشمند زمانی که یک پدیده را تبیین می‌کند، در حال بیان علل اتفاق افتادن آن پدیده در جهان است.

۲۲) چرا روان شناسی در توصیف و تبیین پدیده ها با دشواری روبه رو است؟

پاسخ: زیرا پدیده های روان شناختی تحت تاثیر علت های زیادی هستند که پیش بینی و کنترل آن ها را مشکل می کند.

۲۳) هدف نهایی همه علوم تجربی چیست؟

پاسخ: رسیدن به پیش بینی و کنترل موضوع پژوهش است.

۲۴) منابع کسب شناخت را بنویسید.

پاسخ: ۱- استناد به نظر صاحب نظران و مقام صلاحیت دار
۲- شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک و روش های شهودی
۳- شیوه خردگرایانه
۴- روش علمی

۲۵) روش علمی را تعریف کنید.

پاسخ: «فرایند جست‌وجوی با قاعده و نظام‌دار برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین.»

۲۶) اشتباه برخی از دانشمندان علوم تجربی در منابع کسب شناخت چیست؟

پاسخ: آنها با ورود به حیطه موضوعاتی که امکان مشاهده مستقیم و تجربی آنها وجود ندارد، به اظهارنظر درباره چنین موضوعاتی پرداخته و با کمال تعجب، گاهی دیگر منابع آگاهی و معرفت (عقل، دریافت درونی، وحی) یا تبیین‌های ارائه شده براساس آنها را، نادرست معرفی می‌کنند.

۲۷) تفاوت دانشمند با فرد عادی چیست؟

پاسخ: هر دو با مسئله مواجهه می شوند، ولی مواجهه دانشمند، بر خلاف فرد عادی، منظم و قاعده مند است.

۲۸) منظور از فرایند در تعریف روش علمی چیست؟

پاسخ: «فرایند» به جریان یک عمل اشاره دارد. وقتی از مبدأ به سوی مقصد در حال حرکت هستیم، جریان رسیدن به هدف را «فرایند» گویند.

۲۹) متغیر یعنی چه؟

پاسخ: هر چیزی که تغییر می کند.

۳۰) اندازه گیری یعنی چه؟

پاسخ: نسبت دادن عدد به ویژگی های اشیا و افراد

۳۱) در ………… همواره به دنبال جست‌وجوی چیزی هستیم.

پاسخ: روش علمی

۳۲) در جست‌وجوی چیزی بودن باعث می‌شود تا روش علمی، ……….. باشد.

پاسخ: هدفمند

۳۳) ………. تابع قواعد مشخصی است که به صورت منظم طی می‌شود.

پاسخ: روش علمی

۳۴) موقعیت نامعین در علم روان شناسی را تعریف کنید.

پاسخ: دانشمند به دنبال ابهام‌زدایی و روشن‌سازی است. دانشمند با طرح مسئله، موقعیت‌های ناشناخته و مجهول را شناسایی می‌کند و سپس با روش‌های تجربی، سعی می‌کند تا به آنها پاسخ داده و این موقعیت‌ها را روشن سازد.

حتما بخوانید:  نمونه سوالات قرآن ششم با جواب تشریحی

۳۵) روشن‌سازی موقعیت نامعین را توضیح دهید.

پاسخ: روشن‌سازی موقعیت نامعین همانند نور در شب تاریک است؛ هر چه بر شدت نور افزوده می‌شود، از مقدار تاریکی کاسته می‌شود.

۳۶) ویژگی های روش علمی را نام ببرید و هر یک معرفی کنید.

پاسخ: تعریف عملیاتی و تکرار پذیری

۳۷) ……..، روش موردنظر روان‌شناسان تجربی است.

پاسخ: روش علمی

۳۸) در روش علمی با دو مفهوم …………… و ………….. زیاد مواجه می‌شویم.

پاسخ: «متغیر» و «تعریف عملیاتی»

۳۹) تعریف عملیاتی را تعریف کنید.

پاسخ: متغیر باید به صورت عینی و دقیق تعریف شوند به گونه ای که همه افراد با مطالعه تعریف مورد نظر به برداشت یکسانی برسند.

۴۰) یکی از جذاب‌ترین مفاهیم در روان‌شناسی …….. است.

پاسخ: «هوش»

۴۱) تکرار پذیری را تعریف کنید.

پاسخ: به دلیل رعایت موارد اخلاقی و پیچیدگی پژوهش درباره انسان تکرار پذیری روش علمی در روان شناسی با محدودیت مواجه است.

۴۲) همه علوم به یک میزان دارای یافته‌های ………. نیستند.

پاسخ: تکرارپذیر

۴۳) آیا همه علوم به یک میزان دارای یافته‌های تکرار پذیر هستند؟ مثال بزنید.

پاسخ: خیر – به عنوان مثال، فیزیک‌دانی که موضوع پژوهش او اجسام بی‌جان است، می‌تواند به یافته‌های یکسانی در آزمایش‌های متعدد تأثیر گرما بر فلز برسد، اما چنین چیزی در علومی مانند روان‌شناسی بسیار دشوار است.

۴۴) دلیل دشواری رسیدن به یافته‌های یکسان در روان‌شناسی چیست؟

پاسخ: دلیل دشواری رسیدن به یافته‌های یکسان در روان‌شناسی، پیچیدگی پژوهش‌های مربوط به انسان، رعایت مسائل اخلاقی، تأثیر «ارزش‌ها» در نگاه و تفسیر پدیده‌های انسانی و… است.

۴۵) دلیل اصل وجود تعاریف در روان شناسی چیست؟

پاسخ: ۱- گذر زمان و پیشرفت دانش
۲- زوایای نگاه دانشمندان

۴۶) علم روان شناسی را تعریف کنید.

پاسخ: «علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی (شناخت)».

۴۷) تعریف رفتار در علم روان شناسی را بنویسید.

پاسخ: به هر نوع فعالیت مورد مشاهده جاندار، «رفتار» می‌گویند.

۴۸) تعریف فرایندهای ذهنی در علم روان شناسی را بنویسید.

پاسخ: «فرایندهای ذهنی» از اموری هستند که به شکل مستقیم قابل مشاهده نیستند. به همین دلیل، فرایندهای ذهنی را به واسطه آثار و کارکردهای قابل مشاهده آنها، مورد مطالعه تجربی قرار می‌دهیم.

۴۹) امروزه از فرایندهای ذهنی با واژه ………. تعبیر می‌شود.

پاسخ: «شناخت»

۵۰) واژه احساس را تعریف کنید.

پاسخ: محیط ما لبریز از محرک‌های مختلف است. این محرک‌ها گیرنده‌های حسی همچون گوش و چشم را تحریک می‌کنند که به نتیجه آن «احساس» می‌گویند.

۵۱) واژه توجه را تعریف کنید.

پاسخ: ما به کمک «توجه» یک یا چند محرک احساس شده را انتخاب می‌کنیم؛ سپس محرک انتخاب شده را تعبیر و تفسیر می‌کنیم.

۵۲) واژه ادراک را تعریف کنید.

پاسخ: به فرایند تفسیر و معنابخشی به محرک‌های انتخابی « ادراک» گفته می‌شود.

۵۳) واژه حافظه را تعریف کنید.

پاسخ: تفسیرهای خود را در محفظه‌ای نگهداری می‌کنیم که به آن «حافظه» می‌گویند.

۵۴) واژه تفکر را تعریف کنید.

پاسخ: فرایند استفاده از اطلاعات موجود در حافظه، «تفکر» نام دارد.

۵۵) تفکر شامل چه چیزهایی می شود؟

پاسخ: تفکر شامل استدلال، قضاوت، حل مسئله و تصمیم‌گیری است.

۵۶) فرایند «توجه تا تصمیم‌گیری» ……… نامیده می‌شود.

پاسخ: شناخت

۵۷) متخصصان به فرایندهایی همچون توجه، ادراک و حافظه، ………….. و به انواع تفکر، ………… می‌گویند.

پاسخ: «شناخت پایه» – «شناخت عالی»

۵۸) پردازش به معنای چیست؟

پاسخ: «پردازش» به معنای دریافت و فهم بیشتر است.

۵۹) پردازش ادراکی چیست؟

پاسخ: هرگاه پردازش صرفا بر ویژگی‌های حسی، مانند اندازه و شکل ظاهری محرک تکیه داشته باشد، «پردازش ادراکی» است.

۶۰) پردازش مفهومی چیست؟

پاسخ: پردازشی که علاوه بر ویژگی‌های حسی تحت تأثیر ویژگی‌های کیفی قرار دارد «پردازش مفهومی» است.

۶۱) هر چه پردازش ما مفهومی‌تر باشد، شناخت شکل گرفته، ……….. و ………. خواهد بود.

پاسخ: پایدارتر و کارآمدتر

۶۲) شناخت پایه شامل چه چیزهایی است؟

پاسخ: حافظه، ادراک، توجه، احساس و تحریک گیرنده ها

۶۳) شناخت عالی شامل چه چیزهایی است؟

پاسخ: انواع تفکر، استدلال، قضاوت، حل مسئله و تصمیم گیری

۶۴) روش های جمع آوری اطلاعات در روانشناسی را نام ببرید.

پاسخ: ۱- مشاهده ۲- پرسش‌نامه ۳- مصاحبه ۴- آزمون‌ها

۶۵) در سال ۱۸۷۹ برای اولین بار ……….. آلمانی در شهر ………. آلمان اولین آزمایشگاه روان شناسی را تاسیس کرد.

پاسخ: ویلهلم ونت – لایپزیک

۶۶) محققان سال ……… را مبدا شکل گیری روان شناسی علمی می دانند.

پاسخ: ۱۸۷۹

۶۷) روش مشاهده را با ذکر مثال توضیح دهید.

پاسخ: مشاهده یکی از روش‌های اصلیِ جمع‌آوری اطلاعات و توصیف موضوعات مختلف است و بسیاری از محققان با مشاهده، رفتار حیوانات و آدمیان را مطالعه می‌کنند؛ مثلاً با مشاهده دقیق رفتار حیوانات می‌توانیم رفتار نوع دوستانه در آنها را مطالعه کنیم یا با فیلم‌برداری از نوزادان، می‌توان جزئیات الگوهای حرکتی آنان را مشاهده و توصیف کرد. علاوه بر مشاهده در محیط طبیعی، برخی از محقّقان در محیط آزمایشگاهی به مشاهده رفتارهای موردنظر می‌پردازند. در مشاهده، اطلاعات باید به شکل دقیق ثبت شوند و تا جای ممکن، از تعصّب یا پیش داوری‌ها به دور بود.

۶۸) روش پرسشنامه را با ذکر مثال توضیح دهید.

پاسخ: اطلاعاتی را که با کمک مشاهده مستقیم نمی‌توان به دست آورد، می‌توان با استفاده از پرسش‌نامه‌ها کسب کرد. در این حالت، محقق از خودِ فرد درباره رفتار یا افکار خاص او می‌پرسد. پرسش‌نامه‌ها باید دقیق و معتبر باشد. پرسش‌نامه به صورت‌های مختلف نمره‌گذاری می‌شود.

۶۹) روش مصاحبه را با ذکر مثال توضیح دهید.

پاسخ: برخی موضوعات را نمی‌توان به‌ صورت مستقیم مشاهده و یا با کمک پرسش‌نامه‌های از پیش تعیین شده مطالعه کرد؛ محققان در چنین حالتی از روش مصاحبه استفاده می‌کنند. در این حالت، محقق در ضمن گفتگو و بر اساس پاسخ‌های دریافت کرده، پرسش بعدی خود را معلوم و مصاحبه را هدایت می‌کند. بنابراین، مصاحبه بر خلاف گفتگوی معمولی، هدفمند و سازمان یافته است.

۷۰) روش آزمون ها را توضیح دهید.

پاسخ: آزمون‌ها ابزاری برای کمّی کردن ویژگی‌های روان‌شناختی هستند. ساخت آزمون‌ها بسیار دشوار است و فرایند پیچیده‌ای را طی می‌کند. آزمون‌ها باید دقیقاً همان چیزی را اندازه‌گیری کنند که برای آن ساخته شده‌اند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس دوم روانشناسی یازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب روانشناسی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله سوالات متن درس ۱ اول کتاب روانشناسی پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💖

منبع :
مجله اینترنتی ماگرتا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *