مرجع کنکور ایران

دانلود رایگان نمونه سوال جزوه و تست کنکور

در سایت مرجع کنکور ایران نمونه سوال و تحقیق دروس مختلف اورده شده است

سوالات متن فصل اول زیست شناسی دهم تجربی با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۱ یک دنیای زنده کتاب زیست شناسی پایه دهم متوسطه دوم رشته علوم تجربی را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل اول زیست دهم

سوالات متن فصل اول زیست دهم با جواب
سوالات متن فصل اول زیست دهم با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن درس 1 اول زیست دهم با جواب

۱) مزایا و زیان های سوخت های فسیلی و زیستی را از دید محیط زیستی با هم مقایسه کنید.

پاسخ: سوخت فسیلی:
مزایا: با سوزاندن مقدار کم انرژی زیاد به دست می آید.
معایب: میلیون ها سال زمان می برد تا حجم مصرفی بازسازی شود.
سوخت زیستی:
مزایا: جبران پذیر هستند و آلودگی محیطی بسیار کمی دارند.
معایب: در مقایسه با سوخت فسیلی سوزاندن حجم مشخص، انرژی کمتری می دهد.

۲) مجری یک برنامه تلویزیونی گفته است «زیست شناسان ثابت کرده اند که شیر، مایعی خوشمزه است.» این گفته درست است یا نادرست؟

پاسخ: اولا علم نمی تواند چیزی را ثابت کند، چون دستاوردهای علم، موقتی و تغییر پذیرند. یافته های علمی بی ثبات اند و بنابراین ثابت نیستند. ثانيا خوشمزگی، موضوعی ارزشی و شخصی است و در حیطه کار دانشمندان علوم تجربی نیست. پس گفته مجری نادرست است.

۳) تری گلیسریدها از پیوند یک مولکول ……….. و سه مولکول …………. به وجود می آیند.

پاسخ: گلیسرول – اسید چرب

۴) در ارتباط با لیپیدها به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) فراوان ترین لیپیدهای رژیم غذایی
ب) لیپید غالب در غشای سلولی
ج) لیپید موجود در غشای سلول جانوری که در سلول گیاهی دیده نمی شود.

پاسخ: الف) تری گلیسرید
ب) فسفولیپید
ج) کلسترول

۵) انواع روش هایی که برای عبور از غشای به انرژی ATP نیاز ندارند ذکر کنید.

پاسخ: انتشار – اسمز و انتشار تسهیل شده

۶) درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف ) اسمز همانند انتشار ساده به پروتئین های غشایی وابستگی ندارد.
ب) غشای پایه همانند بافت پیوندی سست دارای سلول های زنده است .
ج) انتقال فعال بر خلاف اگزوسیتوز نمی تواند مواد را به سلول وارد کند.

پاسخ: الف) صحیح
ب) غلط
ج) غلط

۷) نقش بافت چرب و محل آن را بنویسید.

پاسخ: نقش: ۱- ذخیره کننده انرژی در بدن
۲- به عنوان عایق حرارتی عمل می کند.
۳- نقش ضربه گیر
محل ← کف دست و پاها

۸) شکل، تعداد هسته و نوع عمل در ماهیچه اسکلتی را بیان کنید.

پاسخ: شکل سلول ها استوانه ای و دارای خطوط تیره و روشن.
تعداد هسته ها ← چند هسته ای
عمل ← ارادی

۹) درست یا نادرست بودن موارد زیر را در ارتباط با بافت پیوندی متراکم مشخص کنید.
الف) در رباط و زرد پی و در بخش هایی از قلب وجود دارد.
ب) تعداد یاخته های آن در مقایسه با بافت پیوندی سست، کمتر است.
ج) در زیر بافت پوششی لوله گوارش وجود دارد

پاسخ: الف) صحیح
ب) صحیح
ج) غلط

۱۰) بافت پیوندی سست را با بافت پیوندی متراکم به لحاظ مقدار رشته های کلاژن و کشسان و استحکام و انعطاف پذیری مقایسه کنید.

پاسخ: جدول زیر:

نوع بافت مقدار رشته‌های کلاژن استحکام مقدار رشته‌های کشسان انعطاف پذیری
بافت پیوندی سست کمتر کمتر بیشتر بیشتر
بافت پیوندی متراکم بیشتر بیشتر کمتر کمتر

۱۱) الف) وظیفه بافت پیوندی چیست؟
ب) تفاوت انواع بافت پیوندی چیست؟

پاسخ: الف) یاخته ها و بافت های مختلف را بهم می پیوندد.
ب) تفاوت در مقدار و نوع رشته های پروتئینی، ماده زمینه ای و تعداد یاخته ها

۱۲) اجزای سازنده بافت پیوندی را در حالت کلی نام ببرید.

پاسخ: ۱- انواع یاخته ها
۲- رشته های پروتئینی
۳- ماده زمینه‌ای

۱۳) انواع بافت پیوندی را در حالت کلی نام ببرید.

پاسخ: بافت پیوندی سست – متراکم – چربی – خون – استخوان و غضروف

۱۴) نقش کلاژن و رشته های الاستیک (کشسان) را بنویسید.

پاسخ: کلاژن سبب استحکام بافت پیوندی و رشته های الاستیک (کشسان) باعث انعطاف پذیری می شود.

۱۵) با کلمات مناسب کامل کنید.
غشای سفید اطراف تخم مرغ دارای ……… است بنابراین وقتی با آب در تماس باشد، در جهت شیب غلظت، …….. وارد تخم مرغ می شود.

پاسخ: نفوذ پذیری انتخابی – آب

۱۶) ساختار یاخته غصبی از چه بخش هایی درست شده است؟

پاسخ: جسم یاخته ای – دندریت‌ها و آکسون

۱۷) درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف ) بخش لیپیدی غشا در سلول جانوری از مولکول های فسفولیپیدها و کلسترول درست شده است.
ب) کربوهیدرات هم در سطح بیرونی و هم در سطح درونی غشا دیده می شوند.
ج) در ماهیچه صاف، سلول‌ها دو کی شکل، چند هسته ای و دارای عمل غیر ارادی هستند.

پاسخ: الف) صحیح
ب) غلط
ج) غلط

۱۸) یاخته های اصلی بافت عصبی را نام ببرید و بیان کنید کدام یاخته ها را تحریک می کنند؟

پاسخ: یاخته غصبی، یاخته ماهیچه ای

۱۹) درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) انواع بافت ها به نسبت های مختلف در اندام و دستگاه های مختلف وجود دارند.
ب) اتصال یاخته های پوششی به یک دیگر و بافت های زیرین آن توسط عشای پایه صورت می گیرد.

پاسخ: الف) صحیح – ب) صحیح

۲۰) با انتخاب یکی از عبارت های داخل پرانتز جملات را بطور صحیح کامل کنید.
الف) باخته برای عبور ……………. (همه – برخی) مولکول ها و یون‌ها از غشا، باید ATP مصرف کند.
ب) اگزوسیتوز باعث ……………… ( کاهش – افزایش) سطح غشای پلاسمایی و درون بری باعث …….. (کاهش – افزایش) آن می شود.

پاسخ: الف) برخی ب) افزایش – کاهش

۲۱) با انتخاب یکی از عبارت های داخل پرانتز جملات را بطور صحیح کامل کنید.
الف) فقط ………… (برخی – همه) مولکول ها و یون ها می توانند از غشا عبور کنند.
ب) انتشار ساده ………… (بدون دخالت – با دخالت) پروتئین کانالی ممکن است.

پاسخ: الف) برخی – ب) بدون دخالت

۲۲) جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.
الف) غذای نامناسب مشکلاتی مانند …………. و …………. . را ایجاد می کند.
ب) ترکیب مواد موجود در مایع بین یاخته ای شبیه …………….. است.
ج) بیشترین مولکول های تشکیل دهنده غشا …………… است.

پاسخ: الف) اضافه وزن و چاقی
ب) خوناب
ج) فسفولیپیدها

۲۳) درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) اگر غلظت محلول بیشتر شود، فشار لازم برای توقف کامل اسمز کمتر می شود.
ب) سطح درونی دهان و معده را بافت پیوندی می پوشاند.
ج) سلول های پوششی سطح داخلی مری زنده اند.

پاسخ: الف) غلط
ب) غلط
ج) صحیح

۲۴) درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) کربوهیدرات ها در غشا فقط به پروتئین ها اتصال دارند.
ب) غلظت محلول با غلظت آب رابطه مستقیم دارد.
ج) جنبش مولکول‌ها، عامل پیش برنده اسمز است.

پاسخ: الف) غلط
ب) غلط
ج) صحیح

۲۵) به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف ) محل بافت های پوششی در بدن انسان
ب) جنس ترکیبات تشکیل دهنده غشای پایه
پ) محل غشای پایه
ت) بافتی که فضای بین یاخته‌ای آن بسیار اندک است.

پاسخ: الف) سطح بدن (پوست)، سطح حفره ها و سطح مجاری درون بدن
ب) شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئین ها
پ) زیر یاخته های بافت پوششی
ت) بافت پوششی

۲۶) دو جزء تشکیل دهنده بافت ها را در حالت کلی نام ببرید.

پاسخ: یاخته ها و مواد موجود در فضای بین یاخته ها

۲۷) چهار نوع بافت تشکیل دهنده بدن انسان را در حالت کلی نام ببرید.

پاسخ: پوششی، پیوندی، ماهیچه ای و عصبی

۲۸) هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید .
الف) برون رانی
ب) درون بری

پاسخ: الف) برون رانی به فرآیندی است که طی آن ذرات بزرگ تر با تشکیل کیسه های غشایی و با مصرف ATP از باخته خارج می شوند.
ب) درون بری فرآیندی که طی آن، درشت مولکول هایی مانند پروتئین ها با تشکیل کیسه های غشایی و با مصرف ATP جذب می شوند.

۲۹) سه مورد از فرآیندهای انتقال مواد از غشای سلولی که با مصرف ATP همراه است نام ببرید.

پاسخ: انتقال فعال – آندوسیتوز – برون رانی

۳۰) انتقال فعال را تعریف کنید.

پاسخ: فرآیندی که طی آن، یاخته مواد را برخلاف جهت شیب غلظت و با کمک مولکول‌های پروتئینی با مصرف انرژی ATP منتقل می کند.

۳۱) چرا یاخته های بدن ما بطور معمول در اثر اسمز نمی تر کند؟

پاسخ: زیرا غلظت مواد در مایع بین یاخته ای و خون، مشابه غلظت مواد در درون یاخته است. در نتیجه آب بیش از حد وارد باخته نمی شود.

۳۲) اگر سلولی در محیط رقیقی قرار گیرد، حجم آن چه تغییری می کند؟ چرا؟

پاسخ: آب از بیرون وارد سلول شده و حجم باخته افزایش می یابد.

۳۳) اصطلاحات زیر را تعریف کنید.
الف) اسمز
ب) فشار اسمزی

پاسخ: الف) به انتشار آب از درون غشایی با تروایی نسبی، گذرندگی (اسمز) می گویند.
ب) فشار لازم برای توقف کامل اسمز را فشار اسمزی می گویند.

۳۴) فرآیندهای مختلف عبور ذرات درشت از غشای سلولی را نام ببرید.

پاسخ: درون پری (آندوسیتوز) و برون رانی (اگزوسیتوز)

۳۵) روش های مختلف عبور مواد (ذرات کوچکتر مثل مولکول ها و یون‌ها را از غشای سلول بنویسید.

پاسخ: انتشار، انتشار تسهیل شده، گذرندگی (اسمز) و انتقال فعال

۳۶) به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) نتیجه انتشار یک ماده چیست؟
ب) انرژی لازم برای انتشار چگونه تامین می شود؟
ج) دو مورد از موادی که از طریق انتشار از غشا عبور می کنند؟

پاسخ: الف) یکسان شدن غلظت ماده در محیطی که منتشر می شود .
ب) انرژی لازم از طریق جنبش مولکول ها تامین می شود
ج) اکسیژن و کربن دی اکسید

۳۷) انتشار را تعریف کنید.

پاسخ: جریان مولكول‌ها و يون‌ها را از جای پر غلظت به کم غلظت را انتشار می گویند.

حتما بخوانید:  کلمات هم معنی و مخالف فارسی دوم دبستان

۳۸) دو تشابه انتشار ساده و تسهیل شده را ذکر کنید.

پاسخ: در هر دو جهت جریان مواد در جهت شیب غلظت است و در هر دو آتژی زیستی (ATP) مصرف نمی شود.

۳۹) در مورد انتشار تسهیل شده به سوالات زیر پاسخ دهید.
الف) جهت جریان مواد
ب) نحوه تامین انرژی لازم
ج) دو مثال بزنید

پاسخ: الف) از جای پر غلظت به جای کم غلظت
ب) از طریق جنبش مولکول ها
ج) گلوکز و اغلب آمینو اسیدها از یاخته های روده به مایع بین باخته ای

۴۰) در ارتباط با غشای سلولی به سوالات زیر پاسخ دهید.
الف) انواع مولکول های تشکیل دهنده غشا
ب) محل کربوهیدرات ها در غشا و نحوه قرار گرفتن
ج) بیشترین مولکول های تشکیل دهنده غشا و نحوه قرار گرفتن آنها

پاسخ: الف) ليبيد، پروتئین و کربوهیدرات
ب) متصل به پروتئین ها و فسفولیپیدها و فقط در سطح بیرونی غشا
ج) فسفولیپیدها است که سر آبدوست آنها به سمت بیرون و داخل سلول و دم آیگریز آنها به سمت همدیگر

۴۱) منظور از مایع بین باخته ای چیست؟

پاسخ: مایعی که فضای بین باخته ای را پر کرده است.

۴۲) سه مورد از اندامک های دو غشایی سلول را نام ببرید.

پاسخ: هسته، میتوکندری و کلروپلاست

۴۳) نقش غشای باخته و ویژگی آن را بنویسید.

پاسخ: غشای باخته ورود و خروج مواد را کنترل می کند. غشا دارای نفوذپذیری انتخابی یا تراویی نسبی است.

۴۴) واحد ساختاری و عملکردی جانوران چه نام دارد؟ و اجزای سازنده آن چیست؟ (۴ مورد)

پاسخ: یاخته – اجزای آن شامل غشای باخته، هسته، شبکه آندوپلاسمی، دستگاه گلژی، ریبوزوم، ليزوزوم، واکوئل، میتوکندری

۴۵) هدف از تغذیه چیست؟

پاسخ: فراهم نمودن مواد و انرژی لازم بری سالم ماندن، درست عمل کردن و رشد و نمو یاخته ها

۴۶) یک مورد از بوم سازگان آسیب دیده ایران را نام ببرید و دلایل آسیب دیدگی آن را ذکر کنید.

پاسخ: دریاچه ارومیه، علل خشک شدن آن عبارتند از : ۱- خشکسالی ۲- حفر بی حساب چاه های کشاورزی ۳- بی توجهی به قوانین طبیعت ۴- احداث بزرگراه روی دریاچه ۵- استفاده غیر علمی از آب های مسیر آن ۶- سدسازی

۴۷) چگونه می توان با پایدار کردن بوم سازگان موجب ارتقای کیفیت زندگی انسان شد؟

پاسخ: با پایدار کردن بوم سازگان به طوری که حتی در صورت تغییر اقلیم، تغییر چندانی در مقدار تولید کنندگی آن روی ندهد.

۴۸) سه راه کلی تامین نیازهای انرژی کنونی جهان را ذکر کنید.

پاسخ: منابع فسیلی و سوخت زیستی و انرژی های تجدیدپذیر

۴۹) انواع پیامدهای بسیار بد جنگل زدایی را ذکر کنید.

پاسخ: تغییرات آب و هوا، کاهش تنوع زیستی و فرسایش خاک

۵۰) خدمات بوم سازگان را تعریف کنید.

پاسخ: منابع و سودهایی که مجموع موجودات زنده هر بوم سازگان در بردارند، خدمات بوم سازگان نامیده می شود.

۵۱) عوامل زنده موثر بر رشد گیاهان را ذکر کنید.

پاسخ: انواع باکتری ها، قارچ ها، حشرات و مانند آنها

۵۲) عوامل غیر زنده موثر در رشد گیاهان را نام ببرید.

پاسخ: دما – رطوبت – نور

۵۳) سه مورد از انرژی هایی که تجدید پذیرند ولی سوخت زیستی محسوب نمی شوند ذکر کنید؟

پاسخ: انرژی آب روان – نور خورشید و زمین گرمایی

۵۴) ویژگی های سوخت های فسیلی را ذکر کنید.

پاسخ: تمام شدنی اند. هوا را آلوده می کنند. موجب افزایش کربن دی اکسید و افزایش گرمای زمین می شوند.

۵۵) چند مثال از انواع سوخت های فسیلی (انرژی های تجدیدپذیر) بنویسید.

پاسخ: نفت – گاز – بنزین و گازوئیل

۵۶) انرژی های مورد نیاز انسان در حالت کلی به چند گروه تقسیم می شوند؟

پاسخ: به دو گروه – تجدید پذیر و تجدید ناپذیر

۵۷) دلایل کل نگری توسط زیست شناسان امروزی را بنویسید .

پاسخ: کشف ارتباط‌های در هم آمیخته درون سامانه ها و مشاهده آنها در تصویر بزرگتر و کامل تر

۵۸) با یکی از عبارت های داخل پرانتز، جمله را کامل کنید.
الف) …………… (همه – اغلب) جانداران سطوحی از سازمان یابی را دارند.
ب) محیط جانداران ……… (همواره – معمولا) در تغییر است و جاندار ………….. (می تواند – نمی تواند) وضع درونی پیگیر خود را در حد ثابتی نگه می دارد.

پاسخ: الف) همه
ب) همواره – می تواند

۵۹) با یکی از عبارات داخل پرانتز جمله را کامل کنید.
الف) امروزه ……………… (بسیاری – برخی) از بیماری ها که حدود صد سال پیش منجر به مرگ می شد مهار شده اند.
ب) …………… (معمولا – حتما) به جای تعریف حیات، ویژگی های جانداران را معرفی می کنیم.

پاسخ: الف) بسیاری
ب)‌ معمولا

۶۰) سوالات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.
الف) عامل مؤثر در تنظیم الگوهای رشد و نمو انسان در مولكول ……………. است.
ب) باکتری موجود در روده انسان در سطوح سازمان با بی حیات تا سطح ……………. را شامل می شود.

پاسخ: الف) دنا (DNA)
ب) یاخته

۶۱) سوالات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.
الف) زیست شناسی علم بررسی …………. است.
ب) علوم تجربی فقط ساختارهایی را بررسی می کند که قابل ……… و ……….. باشند.

پاسخ: الف) حیات
ب) مشاهده و اندازه گیری

۶۲) درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) اجتماع و بوم سازگان و زیست بوم از موجودات زنده و غیر زنده درست شده است.
ب) تنوع جانداران در اجتماع بیشتر از تنوع جانداران در جمعیت است.

پاسخ: الف) غلط
ب) صحیح

۶۳) به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) دو مورد از سطوح سازمان یابی حیات که فقط دارای اجزای زنده است نام ببرید.
ب) تنوع جانداران در اجتماع نسبت به جمعیت چگونه است؟

پاسخ: الف) اجتماع و جمعیت
ب) پیشتر

۶۴) هر یک از موارد زیر را تعریف کنید.
الف) دستگاه
ب) جاندار

پاسخ: الف) از همکاری چند اندام، دستگاه به وجود می آید.
ب) از همکاری چند دستگاه با هم، جاندار را به وجود می آید.

۶۵) به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) استخوان جزو کدام سطح از سطوح سازمان یابی حیات است؟
ب) مجموعه ای از جانداران یک گونه که در زمان خاص در یک مکان زندگی می کنند .

پاسخ: الف) اندام
ب) جمعیت

۶۶) در ارتباط با سطوح سازمان یابی حیات به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) چهارمین و آخرین سطح سازمان‌يابی حیات
ب) از همکاری تعدادی باخته به وجود می آید.
ج) دو بخش کلی تشکیل دهنده دستگاه حرکتی
د) شامل جمعیت های گوناگون است که با یکدیگر و با محیط اطراف تعامل دارند.

پاسخ: الف) دستگاه – زیست کره ب) بافت ج) استخوان و ماهیچه د) اجتماع

۶۷) نقش هریک از بخش های زیر را در یاخته بنویسید.
الف) غشا
ب) مولكلول‌های DNA

پاسخ: الف) غشا، عبور مواد را بین یاخته و محیط اطراف تنظیم می کند.
ب) در همه یاخته ها، اطلاعات لازم برای زندگی سلول در مولکول DNA ذخیره شده است.

۶۸) اساس کدام فرآیندها، توانایی تقسیم شدن و تولید یاخته های جدید است؟

پاسخ: تولید مثل، رشد و نمو و ترمیم جانداران

۶۹) یاخته را تعریف کنید.

پاسخ: پایین‌ترین سطح ساختاری است که همه فعالیت های زیستی در آن انجام می شود.

۷۰) گستره حیات از کجا شروع و به کجا خاتمه می یابد؟

پاسخ: از سلول شروع و به زیست کره خاتمه می یابد.

۷۱) گنجشک از غذایی که می خورد در چه مواردی استفاده می کند؟

پاسخ: گرم کردن بدن – جستجوی غذا

۷۲) پاسخ کوتاه دهید.
الف) عامل موثر در تنظیم الگوهای رشد و نمو همه جانداران چیست؟
ب) موارد استفاده از انرژی در جانداران را ذکر کنید.

پاسخ: الف) اطلاعات ذخیره شده در (DNA) آنها
ب) از دست دادن بخشی از انرژی به صورت گرما و استفاده از انرژی در انجام فعالیت های زیستی خود

۷۳) هر یک از موارد زیر معرف کدام ویژگی های جانداران است؟
الف) ثابت نگه داشتن وضع درونی پیکر جانداران
ب) خم شدن ساقه گیاه به سمت نور
ج) وجود موهای سفید در خرس قطبی
د) دفع سدیم اضافی بدن از طریق ادرار

پاسخ: الف) هم ایستایی
ب) پاسخ به محیط
ج ) سازش با محیط
۴) هم ایستایی

۷۴) هر یک از جانداران زیر چند سطح از سطوح سازمان یابی حیات را دارند؟
الف) انسان
ب ) باکتری

پاسخ: الف) انسان تا زیست کره
ب ) باکتری در سطح سلولی

۷۵) انواع ویژگی های جانداران را در حالت کلی نام ببرید.

پاسخ: نظم و ترتیب، هم ایستایی، رشد و نمو، فرآیند جذب و استفاده از انرژی، پاسخ به محیط ، تولیدمثل و سازش با محیط

۷۶) سه مورد از مواردی که علوم تجربی نمی تواند نظر دهد ذکر کنید.

پاسخ: زشتی و زیبایی، خوبی و بدی، ارزش های هنری و ادبی

۷۷) اساس علوم تجربی چیست و دو مورد از انواع آن را در حالت کلی نام ببرید.

پاسخ: مشاهده – انواع آن مستقیم و غیر مستقیم است.

۷۸) دو محدودیت مهم علوم تجربی چیست؟

پاسخ: نمی تواند به همه پرسش های ما پاسخ دهد و از حل برخی مسائل بشری ناتوان است.

۷۹) درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.
الف) علوم تجربی می تواند به همه پرسش های ما پاسخ دهد.
ب) پژوهشگران علوم تجربی نمی توانند درباره زشتی، زیبایی، ارزش های هنری و ادبی نظر بدهند .
ج) تعریف حیات بسیار دشوار و شاید حتی غیر ممکن است.

پاسخ: الف) غلط
ب) صحیح
ج) صحیح

۸۰) ویژگی ساختارها و فرآیندهای مورد بررسی در زیست شناسی چیست؟

پاسخ: در زیست شناسی فقط ساختار و فرآیندهای بررسی می شود که برای ما به طور مستقیم و غیر مستقیم قابل مشاهده و اندازه گیری باشد.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل دوم زیست دهم

✅ سوالات متن درس ۱ اول زیست شناسی دهم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل، کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 🌹

منبع :
مجله اینترنتی ماگرتا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *